kapamak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kapamak"kapamak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 65 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kapamak shut down f.
kapamak close f.
kapamak turn off f.
kapamak shut f.
General
kapamak cover up f.
kapamak seal up f.
kapamak seal f.
kapamak wind down f.
kapamak stop up f.
kapamak obturate f.
kapamak encase f.
kapamak coop in f.
kapamak block f.
kapamak shut to f.
kapamak switch off f.
kapamak turn something off f.
kapamak crib f.
kapamak hang up f.
kapamak cover in f.
kapamak fence in f.
kapamak plug up to f.
kapamak encode f.
kapamak coop f.
kapamak shut in f.
kapamak bung up f.
kapamak draw f.
kapamak close up f.
kapamak switch f.
kapamak seal off f.
kapamak shut off f.
kapamak top f.
kapamak close down f.
kapamak stop f.
kapamak shutter f.
kapamak inclose f.
kapamak enclose f.
kapamak lock f.
kapamak shut up f.
kapamak confine f.
kapamak block up f.
kapamak lock in f.
kapamak conceal f.
kapamak fill f.
kapamak encipher f.
kapamak coop up f.
kapamak shut out f.
kapamak the close of the day f.
kapamak plug f.
kapamak cover f.
kapamak fasten f.
kapamak occlude f.
kapamak close f.
kapamak cap f.
Phrasals
kapamak close off f.
Technical
kapamak cover
kapamak set off
kapamak tune of
kapamak switch off
kapamak obstruct
kapamak power off
Computer
kapamak vary-off
kapamak power off
Informatics
kapamak power off
Aeronautic
kapamak cover to
Medical
kapamak occlude

"kapamak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 167 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
borcunu kapamak pay up f.
General
(araba) camı kapamak roll up the window (of a car) f.
(araba) pencereyi kapamak roll up the window (of a car) f.
(arabada vb) görüşünü kapamak block one's view f.
açığı kapamak close the deficit f.
açığı kapamak narrow the gap f.
ağıla kapamak fold f.
ağıla kapamak impound f.
ağıla kapamak pen in f.
ağıla kapamak pound up f.
ağıla kapamak pen up f.
ağıla kapamak pen f.
ağzını kapamak shut up f.
ağzını kapamak close one's mouth f.
ağzını tıpa ile kapamak bung f.
aniden kapamak snap shut f.
araba camını kapamak wind down f.
başıboş hayvanları kapamak impound f.
bir şeyi çekerek kapamak pull something to f.
birini ayrı bir hücreye kapamak/hapsetmek imprison someone in a separate cell f.
birini ayrı bir hücreye kapamak/hapsetmek imprisoned someone in a separate cell f.
birinin yolunu kapamak stand in someone's way f.
borcu kapamak cover the debt f.
borcu kapamak pay-off f.
borcundan dolayı kapamak disconnect due to nonpayment f.
borç kapamak clear the debt f.
celseyi kapamak close the session f.
çabuk açıp kapamak (farları) wink f.
çarparak kapamak snap f.
çarpıp kapamak slam f.
çenesini kapamak button one's lip f.
çeşmeyi kapamak turn off the tap f.
defteri kapamak close a subject f.
doldurarak kapamak (deliği/boşluğu) block up f.
dünyaya gözlerini kapamak die f.
dünyaya gözlerini kapamak close one's eyes to the world f.
dünyaya gözlerini kapamak pass away f.
dünyaya gözlerini kapamak draw one's last breath f.
elektronik eşyaları kapamak turn off f.
eski defterleri kapamak let bygones be bygones f.
eve kapamak seclude f.
gedik kapamak fill the gap f.
göz kapaklarını açıp kapamak clip f.
gözlerini kapamak shut one's eyes f.
gözlerini kapamak close one's eyes f.
gözünü kapamak turn a blind eye f.
gözünü kapamak die f.
gözünü kapamak close one's eyes f.
gözünü kapamak pass away f.
hesap kapamak check out f.
işi kapamak close the business f.
iyice kapamak secure f.
kafese kapamak cage f.
kapamak (bir şeyi kapamak) coop up f.
kapamak (bir yere kapamak) coop in f.
kapamak (hesap) wind up f.
kapamak (ışığı) put out f.
kapamak (iştahı) take the edge off f.
kapamak (işyerini) close down f.
kapamak (işyerini) close up f.
kapıyı kapamak close the door f.
kepenk kapamak go out of business f.
kepenkleri kapamak put up one's shutters f.
kepenkleri kapamak shutter f.
kontağı kapamak shut off the engine f.
köpek evine kapamak kennel f.
körfeze kapamak embay f.
kredi kapamak pay off a loan f.
küçük bir yere kapamak cabin f.
manastıra kapamak cloister f.
mantarla kapamak cork f.
motoru kapamak switch off the engine f.
muslukları kapamak turn off the taps f.
parti kapamak close a party f.
pencereyi kapamak close the window f.
perdeyi kapamak draw the curtain f.
radyoyu kapamak switch off the radio f.
sıkıca ve kuvvetlice kapamak lock f.
suyu kapamak turn off the water f.
suyu kapamak turn off the tap f.
suyu kapamak turn the water off f.
şalteri kapamak turn off the power switch f.
telefon kapamak hang up f.
telefonu kapamak ring off f.
telefonu kapamak hang up f.
televizyonu kapamak turn off the television f.
televizyonu kapamak switch off the television f.
tıkaçla kapamak plug f.
toplantıyı kapamak declare closed the meeting f.
toplantıyı kapamak close the meeting f.
trafiğe kapamak pedestrianize f.
trafiğe kapamak pedestrianise f.
tümüyle kapamak encase f.
üstüne tahta çakarak kapamak board up f.
üstünü kapamak cope f.
üstünü kapamak roof f.
üstünü kapamak top f.
yardım musluğunu kapamak cut the cord f.
yolu kapamak hog the road f.
yolu kapamak hug the road f.
yolu kapamak block the road f.
yolunu kapamak preclude f.
kadının kafasını ve bağrını kapamak için kullandığı örtü jilbab i.
Phrasals
geçişi kapamak close off f.
alçı/sıva ile kapamak plaster over something
alçı/sıva ile kapamak plaster something up
bir şeyi çekerek kapamak pull something together
birisine bir yerin kapılarını kapamak close someone out of something
birisine bir yerin kapılarını kapamak close someone out
çenesini kapamak pipe down
küçük bir yere kapamak pen in
telefonu yüze kapamak hang up on someone
telefonu yüzüne kapamak hang up on someone
Colloquial
çenesini kapamak shut one's mouth
Idioms
(belli bir konuda) çenesini kapamak/susmak shut up about it
açığı kapamak bridge the gap
bir şeye gözlerini kapamak shut one's eyes to something
bir şeye gözlerini kapamak close one's eyes to something
çenesini kapamak shut one's mouth
çenesini kapamak button one's lip
çenesini kapamak button one's lips
defteri kapamak make a clean break
dönüş yollarını kapamak burn one's boats
dönüş yollarını kapamak burn one's bridges
kapılarını kapamak close the door on something
kapılarını kapamak shut the door on something
kapıyı birinin yüzüne kapamak shut to door in front of someone
kapıyı birinin yüzüne kapamak slam the door in someone's face
kapıyı yüzüne kapamak slam the door in someone's face
önünü kapamak stand in someone's way
Slang
görevi kapıyı açıp kapamak olan cezaevi görevlisi turnkey
Trade/Economic
açık kapamak close a deficit
banka hesabını kapamak close a bank account
borcunu kapamak pay up
dış ticaret açığını kapamak narrow the (foreign) trade deficit
hesabı kapamak charge off
Technical
bir devreyi açıp kapamak için kullanılan mekanizma interrupter
bir elektrik devresini kapamak için kullanılan şalter cutout
bir elektrik devresini kapamak için kullanılan şalter cut-out
bir tıkaçla kapamak stopper
elektrik devresini kapamak switch off
kapamak için kullanılan bir cihaz switch
oturumu kapamak sign-off
sımsıkı kapamak secure
şalter kapamak power off
Computer
kapamak kapat turn off
oturum kapamak log-out
oturum kapamak log off
oturum kapamak log out
oturum kapamak sign-off
oturumu kapamak log off
oturumu kapamak log out
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 1 device control character 1
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 2 device control character 2
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 3 device control character 3
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 4 device control character 4
Informatics
oturum kapamak log out
oturum kapamak log off
oturumu kapamak sign-off
Traffic
araç trafiğine kapamak pedestrianize
araç trafiğine kapamak pedestrianise
Railway
işaret kapamak close a signal
Marine
lumbarı kapamak douse
lumbarı kapamak dowse
Sport
(sporcu) sezonu kapamak end the season
(sporcu) sezonu kapamak close the season
British Slang
kapıyı kapamak put the wood into the hole