aşama aşama - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aşama aşama"aşama aşama" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 5 sonuç

Türkçe İngilizce
General
aşama aşama step-by-step s.
aşama aşama step by step zf.
aşama aşama gradually zf.
aşama aşama phase by phase zf.
Colloquial
aşama aşama bit by bit

"aşama aşama" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 98 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aşama stage i.
aşama grade i.
aşama rank i.
aşama phase i.
aşama degree i.
General
aşama kaydetmek make great strides in something f.
aşama kaydetmek make progress f.
aşama kaydetmek climb f.
aşama geçmek go through a phase f.
aşama aşama artırmak gradually increase f.
bir aşama daha kaydetmek take yet another turn f.
bir aşama daha kaydetmek take yet another twist f.
aşama kaydetmemek make no progress f.
aşama tier i.
en üst aşama summit i.
aşama grade i.
aşama estate i.
aşama cycle i.
en yüksek aşama apogee i.
aşama sırası hierarchy i.
son aşama homestretch i.
aşama rank i.
aşama instance i.
aşama degree i.
aşama process i.
aşama echelon i.
aşama gradation i.
aşama pitch i.
kuramsal aşama theoretical stage i.
en uzak aşama apogee i.
aşama milestone i.
aşama phase i.
sonraki aşama next phase i.
aşama half-way house i.
aşama düzeni hierarchy i.
aşama stage i.
aşama period i.
aşama step i.
aşama strand i.
hassas aşama delicate stage i.
son aşama final phase i.
ikinci aşama second stage i.
ikinci aşama second phase i.
dördüncü aşama fourth stage i.
Phrasals
büyük aşama kaydetmek leap forward
aşama aşama bir şeyden kurtulmak strip something away
Idioms
aşama/gelişme kaydetmek get to first base
en yeni ve ileri aşama veya safhada on the cutting edge of something
en yeni ve ileri aşama veya safhada at the cutting edge of something
aşama kaydetmek be cooking on gas
aşama kaydetmek be cooking with gas
aşama kaydetmemek get nowhere fast
aşama kaydetmek get somewhere
aşama aşama uygulamak phase in something
aşama aşama/aşamalı olarak durdurmak/iptal etmek phase something out
aşama aşama uygulamak phase something in
aşama aşama/aşamalı olarak durdurmak/iptal etmek phase out something
bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek get to first base with something
bir şeyde önemli bir aşama kaydetmek reach first base with something
aşama kaydetmek make a stride
Trade/Economic
şirkette sosyal sorumlulukların gelişmesinde bir aşama basic research
malı satın almaya özendirmek için aşama aşama tam ve ayrıntılı bilgi sunma temeline dayalı bir satış biçimi formula selling presentation
proje aşama gözden geçirmeleri project stage review
Law
iki aşama teorisi two-stage theory
özel hakim önünde mahkemenin yapıldığı ve sonuçlandırıldığı aşama apud judicem
aşama instance
Politics
ilk aşama araştırma eğitimi early stage research training
Technical
aşama milestone
aşama noktası milestone
hız kısıtlayıcı aşama rate-limiting step
ikinci aşama grafitlenme second stage graphitization
birinci aşama grafitlenme first stage graphitization
peltemsi aşama mushy stage
alt aşama substage
Computer
kavramsal aşama conceptual phase
birinci aşama phase one
aşama progress
Electric
son aşama final stage
Automotive
ikinci aşama emisyon standartları tier ii emission standards
birinci aşama emisyon standartları tier i emission standards
Railway
2. ve 3. aşama raylı taşıma sistemleri 2nd and 3rd stage rail transportation systems
Aeronautic
aşama hattı bypass
Medical
bir sürecin önemli bir aşama noktası cornerstone
aşama geçişi stage migration
Food Engineering
birinci dereceden aşama first order stage
aşama stage
birinci dereceden aşama first-order stage
Statistics
birim aşama örneklemesi unit stage sampling
ilk aşama birimi first stage unit
üç aşama en küçük kareler three-stage least squares
Biology
belli bir canlı grubunun ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama phylogenesis
Biochemistry
aşama step
Linguistics
aşama hieararchy
Philosophy
aşama düzeni hierarchy
Meteorology
aşama phase
Latin
hakim önündeki aşama apud judicem
magistra önündeki aşama in jure
British Slang
(ilişkide) ilk aşama first base