dolaşmak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dolaşmakBedeutungen von dem Begriff "dolaşmak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 65 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
dolaşmak walk around v.
dolaşmak wander v.
dolaşmak walk v.
General
dolaşmak bat around v.
dolaşmak circuit v.
dolaşmak foul v.
dolaşmak go for a walk v.
dolaşmak stray v.
dolaşmak cruise v.
dolaşmak travel v.
dolaşmak prowl v.
dolaşmak wander around v.
dolaşmak get v.
dolaşmak knot v.
dolaşmak go for a stroll v.
dolaşmak take a walk v.
dolaşmak ensnarl v.
dolaşmak round v.
dolaşmak mat v.
dolaşmak stroll around v.
dolaşmak float v.
dolaşmak snarl v.
dolaşmak roll v.
dolaşmak browse around v.
dolaşmak jaunt v.
dolaşmak perambulate v.
dolaşmak take trips v.
dolaşmak take a stroll v.
dolaşmak parade around v.
dolaşmak wind v.
dolaşmak divagate v.
dolaşmak itinerate v.
dolaşmak go about v.
dolaşmak rove v.
dolaşmak mosey v.
dolaşmak go on a jaunt v.
dolaşmak air oneself v.
dolaşmak tangle v.
dolaşmak become tangled v.
dolaşmak tramp v.
dolaşmak tour v.
dolaşmak range v.
dolaşmak walk about v.
dolaşmak get about v.
dolaşmak hike v.
dolaşmak walk v.
dolaşmak go for a jaunt v.
dolaşmak go the long way around v.
dolaşmak ramble v.
dolaşmak get around v.
dolaşmak loiter v.
dolaşmak look round v.
dolaşmak go around v.
dolaşmak flow v.
dolaşmak stroll v.
dolaşmak roam v.
dolaşmak roam around v.
dolaşmak circulate v.
dolaşmak recirculate v.
dolaşmak ramble on v.
dolaşmak saunter v.
dolaşmak pootle v.
Technical
dolaşmak circulate
dolaşmak wander
Marine
dolaşmak cruise along

Bedeutungen, die der Begriff "dolaşmak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 230 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
başıboş dolaşmak wander v.
aylak aylak dolaşmak roam v.
amaçsızca dolaşmak wander v.
General
eteği ayağına dolaşmak get in a tizzy v.
belirli şeylerin peşinde çarşı pazar dolaşmak shop for v.
dolaşmak (söylenti) be afloat v.
serserice dolaşmak tramp v.
başıboş dolaşmak gad around v.
boş boş dolaşmak traipse v.
ayağına dolaşmak encumber v.
sinsi sinsi dolaşmak prowl v.
avare dolaşmak ramble v.
dünyayı dolaşmak globetrot v.
kalp atışlarıyla ahenkli bir şekilde dolaşmak (kan damarlarda) pulsate v.
dolaşmak (taksi şoförü taksi müşteri arayarak) cruise v.
eli ayağı dolaşmak get in a tizzy v.
yavaş yavaş dolaşmak amble v.
gizli gizli dolaşmak lurk about v.
etrafını dolaşmak round v.
amaçsız dolaşmak bum about v.
kapı kapı dolaşmak go from door door v.
çevresini dönüp dolaşmak center v.
dili dolaşmak splutter v.
denizden etrafını dolaşmak circumnavigate v.
ağızdan ağıza dolaşmak go the round v.
etrafını dolaşmak circumambulate v.
aylak aylak dolaşmak idle about v.
ağızdan ağıza dolaşmak go the rounds v.
başıboş dolaşmak extravagate v.
etrafında dolaşmak travel around v.
başıboş dolaşmak ramble v.
gemiyle etrafını dolaşmak circumnavigate v.
avare dolaşmak meander v.
dönüp dolaşmak walk back and forth v.
arabayla dolaşmak roll v.
başkalarından ayrılarak kendi başına dolaşmak wander off v.
dili dolaşmak mumble v.
eli ayağı dolaşmak be at one's wits end v.
başıboş dolaşmak divagate v.
boş boş dolaşmak meander v.
aylak aylak dolaşmak loaf v.
sinsice dolaşmak sneak about v.
dolaşmak (bir yeri) tramp v.
aylak aylak dolaşmak fool about v.
sinsi sinsi dolaşmak lurk around v.
dolaşmak (gemiyle) cruise v.
en uygun fiyatların peşinde çarşı pazar dolaşmak shop around v.
başıboş dolaşmak wander about v.
etrafını dolaşmak circle v.
avare dolaşmak rove v.
yürüyerek dolaşmak travel on foot v.
aylak aylak dolaşmak bum around v.
boş boş dolaşmak maunder v.
etrafını dolaşmak walk around v.
dolaşmak (kan/hava) circulate v.
dalgın dalgın dolaşmak moon v.
aylak aylak dolaşmak slope around v.
dalgın dalgın dolaşmak moon around v.
gemi ile dolaşmak cruise v.
başıboş dolaşmak gad about v.
gizli gizli dolaşmak lurk around v.
aylak aylak dolaşmak hang around v.
başıboş dolaşmak stray v.
birbirine dolaşmak mat v.
sinsice dolaşmak skulk v.
aylak aylak dolaşmak horse around v.
başıboş dolaşmak roam about v.
aylak aylak dolaşmak saunter v.
dışarıya çıkıp dolaşmak take the air v.
aylak aylak dolaşmak roam about v.
serserice dolaşmak lallygag v.
her yerde bir nutuk çekerek dolaşmak (oy toplamak/destek sağlamak için) stump v.
gökyüzünde dolaşmak ride through the sky v.
hantal hantal dolaşmak lump v.
boş boş dolaşmak ramble v.
başıboş dolaşmak loaf around v.
aylak aylak dolaşmak poke along v.
dilden dile dolaşmak become notorious v.
dillerde dolaşmak be in the limelight v.
başıboş dolaşmak bum around v.
boş boş dolaşmak wander about v.
avare dolaşmak gad v.
boş boş dolaşmak screw around v.
çevresinde dönüp dolaşmak centre v.
kalp atışlarıyla ahenkli bir şekilde dolaşmak (kan damarlarda) pulse v.
peşinde dolaşmak go around with somebody v.
dünyanın etrafını gemiyle dolaşmak circumnavigate v.
etrafını dolaşmak compass v.
başıboş dolaşmak loaf about v.
elden ele dolaşmak change hands many times v.
ağızdan ağıza dolaşmak be rumored v.
başıboş dolaşmak loaf v.
fakir semtleri hayır için dolaşmak slum v.
çevresini dolaşmak circle v.
aylak aylak dolaşmak bum v.
dalgın dalgın dolaşmak moon about v.
aylak aylak dolaşmak lounge v.
ip vb dolaşmak kink v.
başıboş dolaşmak wander around v.
başıboş dolaşmak rove v.
boş dolaşmak lollop v.
avare avare dolaşmak lounge about v.
çarşı pazar dolaşmak shop for v.
ayak altında dolaşmak get in somebody's way v.
sinsice dolaşmak prowl v.
aylak aylak dolaşmak hang about v.
dolaşmak (polis/polis arabası) (etrafı kolaçan ederek) cruise v.
sokak sokak dolaşmak walk the streets v.
çıkıp dolaşmak (bir hastalıktan sonra yeniden) get about v.
fakir semtleri hayır için dolaşmak go slumming v.
dilden dile dolaşmak be talked about v.
aylak aylak dolaşmak fool around v.
sinsi sinsi dolaşmak sneak v.
avare dolaşmak wander around idly v.
sinsi sinsi dolaşmak lurk about v.
çevresini dolaşmak perambulate v.
aylak aylak dolaşmak roam v.
boş dolaşmak lollygag v.
avare avare dolaşmak saunter v.
dolaşmak (keşifte bulunmak amacıyla) explore v.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace v.
aylakça dolaşmak loiter v.
başıboş dolaşmak rove about v.
avare dolaşmak mosey v.
sinsice dolaşmak sculk v.
serserice dolaşmak shlep v.
dolaşmak (kan vb) flow v.
başıboş dolaşmak nomadize v.
çevreyi dolaşmak take a stroll v.
çevreyi dolaşmak (have a) walk around v.
çevreyi dolaşmak wander v.
amaçsızca dolaşmak wander around v.
çıplak dolaşmak go around naked v.
çıplak dolaşmak walk around naked v.
gezip dolaşmak gallivant v.
gezip dolaşmak stroll v.
avare avare dolaşmak horse about v.
avare avare dolaşmak horse around v.
aylak aylak dolaşmak horse about v.
avare avare dolaşmak fool about v.
avare avare dolaşmak goof around v.
aylak aylak dolaşmak goof around v.
ağızdan ağıza dolaşmak be bandied around v.
ağızdan ağıza dolaşmak be bandied about v.
gemiyle çevresini dolaşmak circumnavigate v.
sokakta dolaşmak walk around on the street v.
elden ele dolaşmak travel from hand to hand v.
elden ele dolaşmak pass from hand to hand v.
kararsızlık içinde dönüp dolaşmak shilly-shally v.
kapı kapı dolaşmak go from door to door v.
ev ev dolaşmak go from house to house v.
aylak aylak dolaşmak loiter v.
yeniden dolaşmak recirculate v.
etrafında dönüp dolaşmak revolve v.
arasında dolaşmak stroll among v.
başıboş dolaşmak muck around v.
başıboş dolaşmak muck about v.
başıboş dolaşmak wander aimlessly v.
amaçsızca dolaşmak roam with no purpose v.
fuhuş maksadıyla müşteri bulmak için sokaklarda dolaşmak street-walk v.
fuhuş maksadıyla müşteri bulmak için sokaklarda dolaşmak streetwalk v.
dünya etrafında dolaşmak revolve around the world v.
dünya etrafında dolaşmak travel around the world v.
internette dolaşmak surf the web v.
sahili dolaşmak walk the shore v.
cebinde silahla dolaşmak walk around with a gun v.
gölgesi gibi peşinde gezmek/dolaşmak shadow v.
internet'te dolaşmak surf on the internet v.
internette dolaşmak surf on the internet v.
amaçsızca dolaşmak mooch v.
sinsice dolaşmak mooch v.
akbabalar gibi dolaşmak circle like vultures v.
çevresinde dönüp dolaşmak center v.
başıboş dolaşmak nomadise v.
çevresini dönüp dolaşmak centre v.
amaçsızca/kafası karışık şekilde dolaşmak mill v.
uçakla/uçarak etrafından dolaşmak circumnavigate v.
amaçsızca dolaşmak range v.
ayağına dolaşmak accumber v.
istediği gibi dolaşmak expatiate v.
tanıdık ve arkadaşları selamlamak amacıyla bir lokanta ya da gece kulubündeki masalar arasında dolaşmak table-hop v.
Phrasals
başıboş dolaşmak wander in v.
elden ele dolaşmak go round
(birisiyle) birlikte dolaşmak go about (with)
elden ele dolaşmak go around
aylak aylak dolaşmak horse around
aylak aylak dolaşmak horse about
aylak aylak dolaşmak idle about
tembel tembel dolaşmak lounge about
başıboş dolaşmak loaf about
başıboş dolaşmak lounge around
başıboş dolaşmak lounge about
tembel tembel dolaşmak lounge around
başıboş dolaşmak loaf around
etrafını dolaşmak pass round
arabayla dolaşmak drive around
etrafta gezmek/dolanmak/dolaşmak float around
boş boş dolaşmak gallivant around
birinin kuyruğunda/peşi sıra dolaşmak run around after someone
ortalıkta dolaşmak roam around
amaçsızca dolaşmak swan around
Colloquial
kararsızlık içinde dönüp dolaşmak shilly-shally
Idioms
ağızdan ağza dolaşmak go the rounds
birinin peşinde dolaşmak ride herd on someone
orada burada dolaşmak gad about
eli ayağı dolaşmak be at a loss
eski-püskü giysilerle dolaşmak out at elbows
eli ayağı birbirine dolaşmak one's knees knock together
kimseyi rahatsız etmeden etrafını dolaşmak edge one's way around
ayağının altında dolaşmak be under one's feet
sıradan/herkesi bir bir dolaşmak go down the line
uçlar arasında dolaşmak go from one extreme to the other
eli ayağına dolaşmak get a lather
eli ayağına dolaşmak get into a lather
eli ayağına dolaşmak be in a lather
(iş bulma umuduyla) kapı kapı dolaşmak/sokaklara düşmek pound the pavement
bar bar dolaşmak be out on the piss (brit)
sınırda dolaşmak walk the line
Slang
bir kişinin etrafında kötü niyetle dolaşmak creep
sersem sersem dolaşmak fart around
başıboş dolaşmak bugger about
Trade/Economic
ev ev dolaşmak house to house
ev ev dolaşmak door-to-door
Technical
etrafından dolaşmak by-pass
Computer
internette dolaşmak surf the net
Automotive
arabayla dolaşmak drive
araçla dolaşmak ride
Marine
dolaşmak (gemi vb) cruise
gemiyle etrafını dolaşmak circumnavigate
British Slang
donsuz dolaşmak go commando