Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

kötü


Show Slang Terms

Meanings of "kötü" in English : 103 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. kötü wicked >
2 Common Usage adj. kötü evil >
3 Common Usage adj. kötü poor >
4 Common Usage adj. kötü bad >
5 General n. kötü evildoer >
6 General n. kötü tant pis (fr) >
7 General adj. kötü unfavorable >
8 General adj. kötü unsavoury >
9 General adj. kötü cruddy >
10 General adj. kötü fatal >
11 General adj. kötü miserable >
12 General adj. kötü unfavourable >
13 General adj. kötü unwell >
14 General adj. kötü vicious >
15 General adj. kötü worthless >
16 General adj. kötü black hearted >
17 General adj. kötü beastly >
18 General adj. kötü bitter >
19 General adj. kötü dissolute >
20 General adj. kötü transgressive >
21 General adj. kötü not good >
22 General adj. kötü dreadful >
23 General adj. kötü frightful >
24 General adj. kötü cheesy >
25 General adj. kötü scabby >
26 General adj. kötü ill >
27 General adj. kötü ropey >
28 General adj. kötü feeble >
29 General adj. kötü fierce >
30 General adj. kötü foul >
31 General adj. kötü devilish >
32 General adj. kötü bad >
33 General adj. kötü dread >
34 General adj. kötü awful >
35 General adj. kötü worse >
36 General adj. kötü wrongful >
37 General adj. kötü adverse >
38 General adj. kötü reprobate >
39 General adj. kötü ugly >
40 General adj. kötü unfortunate >
41 General adj. kötü unhallowed >
42 General adj. kötü unrighteous >
43 General adj. kötü unsavory >
44 General adj. kötü baneful >
45 General adj. kötü black >
46 General adj. kötü bleak >
47 General adj. kötü corrupt >
48 General adj. kötü crummy >
49 General adj. kötü disagreeable >
50 General adj. kötü execrable >
51 General adj. kötü flyblown >
52 General adj. kötü graceless >
53 General adj. kötü gross >
54 General adj. kötü hard >
55 General adj. kötü iniqultous >
56 General adj. kötü pernicious >
57 General adj. kötü perverted >
58 General adj. kötü shabby >
59 General adj. kötü ungodly >
60 General adj. kötü unholy >
61 General adj. kötü vile >
62 General adj. kötü villainous >
63 General adj. kötü wretched >
64 General adj. kötü portentous >
65 General adj. kötü purple >
66 General adj. kötü rough >
67 General adj. kötü seamy >
68 General adj. kötü shady >
69 General adj. kötü sinister >
70 General adj. kötü sorry >
71 General adj. kötü sticky >
72 General adj. kötü stinking >
73 General adj. kötü eviler >
74 General adj. kötü evilest >
75 General adj. kötü indifferent >
76 General adj. kötü iniquitous >
77 General adj. kötü lousy >
78 General adj. kötü malign >
79 General adj. kötü malignant >
80 General adj. kötü miscreant >
81 General adj. kötü nasty >
82 General adj. kötü nefarious >
83 General adj. kötü obnoxious >
84 General adj. kötü off >
85 General adj. kötü offensive >
86 General adj. kötü chintzy >
87 General adj. kötü dark >
88 General adj. kötü grotty >
89 General adj. kötü harmful >
90 General adj. kötü hateful >
91 General adj. kötü haunted >
92 General adj. kötü heinous >
93 General adj. kötü hellish >
94 General adj. kötü horrible >
95 General adj. kötü horrid >
96 General adv. kötü badly >
97 General pref. kötü mis >
98 Idioms kötü go hard for >
99 Idioms kötü go hard with >
100 Technical kötü ill >
101 Medical kötü mis- >
102 Apiculture kötü vicious >
103 Philosophy kötü wrong >

Meanings of "kötü" with other terms : 149 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. kötü bir şey olacağını sezme foreboding >
2 Common Usage adj. kötü şöhretli infamous >
3 General v. (kötü bir şeye )uğramak suffer >
4 General v. (cin/şeytan/kötü ruh vb'ni) dualarla defetmek exorcise >
5 General v. artırmak (kötü durumdaki bir şeyi) exacerbate >
6 General v. bir işaret olmak (iyi/kötü) augur >
7 General v. birini kötü bir habere hazırlamak brace someone for something >
8 General v. birini kötü bir habere hazırlamak brace someone for something >
9 General v. birini kötü yola saptırmak lead someone astray >
10 General v. birşey yüzünden kendini kötü hissetmek feel raw about something >
11 General v. çabuk ve kötü bir el yazısıyla yazmak scribble >
12 General v. defetmek (kötü bir şeyi) ward off >
13 General v. değiştirmek (kötü bir amaçla) doctor >
14 General v. en kötü aşamaya gelmek touch bottom >
15 General v. güzel ve masum bir kisve altında saklamak (kötü bir şeyi) sugarcoat >
16 General v. hakkında kötü düşünmek suspect >
17 General v. hakkında kötü sözler söylemek malign >
18 General v. hazırlamak (kötü bir plan) brew >
19 General v. hazırlamak (kötü bir şey) brew >
20 General v. ikna etmek (tatlılıkla kötü bir şey yapmaya) entice >
21 General v. kendini kötü hissetmek feel unwell >
22 General v. kol gezmek (kötü bir şey) be about >
23 General v. kötü bir durum karşısında idare etmeye çalışmak make the best of a bad situation >
24 General v. kötü bir el yazısıyla yazmak scrawl >
25 General v. kötü bir izlenim bırakmak make a bad impression on someone >
26 General v. kötü bir şekilde etkilenmek be overcome by >
27 General v. kötü bir şekilde etkilenmek be overcome with >
28 General v. kötü davranmak ride rough over >
29 General v. kötü davranmak rough >
30 General v. kötü davranmak serve >
31 General v. kötü davranmak shit on >
32 General v. kötü davranmak maltreat >
33 General v. kötü davranmak snub >
34 General v. kötü davranmak misbehave >
35 General v. kötü izlenim bırakmak leave a bad taste in one's mouth >
36 General v. kötü kokmak smell >
37 General v. kötü kokmak stink >
38 General v. kötü koku vermek taint >
39 General v. kötü koku yaymak reek of >
40 General v. kötü niyetle gizlenmek skulk >
41 General v. kötü niyetli olmak be malevolent towards >
42 General v. kötü olmak take a turn for the worse >
43 General v. kötü olmak stink >
44 General v. kötü şans getirmek bring bad luck >
45 General v. kötü telaffuz etmek slur >
46 General v. kötü yola düşmek slide >
47 General v. kötü yola sapmak (iyi yoldayken) backslide >
48 General v. kötü yönlerini açığa vurmak denounce >
49 General v. peşini bırakmamak (kötü bir şey) dog >
50 General v. tatlılıkla ikna etmek (kötü bir şey yapmaya) entice >
51 General v. uğramak (kötü bir şeye) sustain >
52 General n. ahlakça kötü bir şeyin bıraktığı leke taint >
53 General n. çalışma şartları kötü işyeri sweatshop >
54 General n. çevreye yayılan kötü ya da zararlı madde effluvia >
55 General n. çocuğa kötü muamele child abuse >
56 General n. çok kötü durum ruin >
57 General n. en kötü örnek shocker >
58 General n. eşlerin birbirine kötü davranması spousal abuse >
59 General n. işin kötü tarafı short end of the stick >
60 General n. kötü beslenme malnutrition >
61 General n. kötü biçimde kaçırılmış fırsat badly missed opportunity >
62 General n. kötü davranış bad behavior >
63 General n. kötü davranış misbehavior >
64 General n. kötü davranma maltreatment >
65 General n. kötü davranma snub >
66 General n. kötü durum plight >
67 General n. kötü durum predicament >
68 General n. kötü durum predicament >
69 General n. kötü el yazısı scrawl >
70 General n. kötü el yazısı scribble >
71 General n. kötü emilim malabsorption >
72 General n. kötü haber bitter pill to swallow >
73 General n. kötü hal predicament >
74 General n. kötü halde olma seediness >
75 General n. kötü kadın prostitute >
76 General n. kötü kadın jezebel >
77 General n. kötü kadın streetwalker >
78 General n. kötü kokan stinker >
79 General n. kötü kokma stinking >
80 General n. kötü koku stench >
81 General n. kötü koku effluvia >
82 General n. kötü koku malodor >
83 General n. kötü koku reek >
84 General n. kötü koşullar rigor >
85 General n. kötü koşullar rigour >
86 General n. kötü niyet malevolence >
87 General n. kötü niyetle yapılan dedikodu vicious rumor >
88 General n. kötü niyetli dedikodu vicious rumor >
89 General n. kötü niyetli dedikodu malicious gossip >
90 General n. kötü niyetlilik maliciousness >
91 General n. kötü ruh evil spirit >
92 General n. kötü son (talihin belirlediği) doom >
93 General n. kötü şöhret infamy >
94 General n. kötü şöhretli avukat shyster >
95 General n. kötü taraflarını açığa vurma (insan/davranış vb'nin) denunciation >
96 General n. kötü telaffuz etme slur >
97 General n. kötü vaziyet predicament >
98 General n. kötü yazan kimse scribbler >
99 General n. kötü yazar scribbler >
100 General n. kötü yazı scribble >
101 General n. kötü yola sevkeden servet mammon >
102 General n. tamirci (kötü) tinker >
103 General adj. çok kötü appalling >
104 General adj. çok kötü sad >
105 General adj. dualarla defedilmiş (cin/şeytan/kötü ruh vb) exorcised >
106 General adj. dualarla defedilmiş (cin/şeytan/kötü ruh vb) exorcized >
107 General adj. kötü bir halde shot >
108 General adj. kötü bir şeyle karşılaşmış encountered >
109 General adj. kötü davranan mean >
110 General adj. kötü davranılan maltreated >
111 General adj. kötü davranılmış maltreated >
112 General adj. kötü durumda flyblown >
113 General adj. kötü halde seedy >
114 General adj. kötü kalpli malevolent >
115 General adj. kötü kokan smelly >
116 General adj. kötü kokan stinky >
117 General adj. kötü kokan stinking >
118 General adj. kötü koku veren effluvial >
119 General adj. kötü kokulu stinky >
120 General adj. kötü kokulu sniffy >
121 General adj. kötü kokulu malodorous >
122 General adj. kötü niyetli malignant >
123 General adj. kötü niyetli malevolent >
124 General adj. kötü niyetli sinister >
125 General adj. kötü ve tatsız şeylerden korunmuş sheltered >
126 General adj. kötü ve tatsız şeylerden uzak sheltered >
127 General adj. kötü yapılmış slovenly >
128 General adj. kötü yürekli malignant >
129 General adj. ne iyi ne kötü mediocre >
130 General adj. umudunu yitirmiş (kötü bir olaydan sonra) broken >
131 General adv. en kötü ihtimalle at the worst >
132 General adv. iyi kötü in someway or other >
133 General adv. iyi kötü somehow >
134 General adv. iyi veya kötü günlerde in sunshine and in storm >
135 General adv. kötü durumda in ill repair >
136 General adv. kötü niyetle malevolently >
137 General adv. kötü niyetle malafide >
138 General adv. kötü niyetle malignantly >
139 General adv. kötü niyetle maliciously >
140 General adv. zor veya kötü durumda in a pretty pickle >
141 Phrases hava iyi de olsa kötü de olsa rain or shine >
142 Phrases kötü veya değersiz olmakla beraber such as it is >
143 Phrases ne iyi ne kötü (fransızca) comme ci comme ça >
144 Idioms kötü bir başlangıç yapmak (ilişkide vb) start off on the wrong foot >
145 Construction bina girişi kotu subbasement >
146 Construction taban kotu base elevation >
147 Construction üst temel kotu subbasement >
148 Literature hikayedeki kötü karakter villain >
149 Basketball bölge savunmasının önünde oynayıp, saldırgan savunması ile rakip oyuncuları kötü pas atmaya zorlayan oyuncu chaser >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221