kind - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kind

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "kind" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 45 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
kind n. çeşit
kind n. cins
kind n. tür
kind adj. nazik
kind adj. kibar
General
kind n. kısım
kind n. nevi
kind n. takım
kind n. tip
kind n. çeşit
kind n. aynı şekil
kind n. nitelik
kind n. cins
kind n. kalem
kind n. soy
kind adj. yürekten
kind adj. iyi yürekli
kind adj. iyilikçi
kind adj. kibar
kind adj. yardımsever
kind adj. kabil
kind adj. iyi
kind adj. müşfik
kind adj. lütufkar
kind adj. nezaketli
kind adj. hoş
kind adj. uysal
kind adj. candan
kind adj. yumuşak başlı
kind adj. inayetli
kind adj. sevecen
kind adj. cömert
kind adj. iyi kalpli
kind adj. iyiliksever
kind adj. iyicil
kind adj. içten
kind adj. merhametli
kind adj. nazik
Trade/Economic
kind aynı varlık
kind sınıf
Technical
kind çeşit
kind cins
Computer
kind tür
Ottoman Turkish
kind mükrim
kind kerim

Bedeutungen, die der Begriff "kind" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 352 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be kind v. teveccüh göstermek
be kind to v. teveccüh göstermek
be kind to animals v. hayvanlara iyi davranmak
be so kind as to v. lütfetmek
give one's kind regards to v. selam söylemek
pay in kind v. ayniyatla ödemek
pay in kind v. ayni olarak ödemek
reply in kind v. nazire yapmak
send a signal of some kind v. bir tür sinyal yollamak
send a signal of some kind v. bir tür sinyal göndermek
treat someone kind v. birisine kibar davranmak
a kind of bun n. açma
a kind of dice game n. barbut
a kind of fat-tailed sheep n. dağlıç
a kind of fishhook n. piçsinek
a kind of folk dance n. bar
a kind of grouper n. lahos
a kind of large handkerchief n. yağlık
a kind of light fritter n. mafiş
a kind of millionaire n. milyoner gibi bir şey
a kind of mosquito n. üvez
a kind of owl n. yapalak
a kind of peach n. kızmemesi
a kind of shalwar n. çakşır
a kind of small fly n. mucuk
a kind of soft and unsalted cheese n. teleme
a kind of solo folk dance n. çiftetelli
a kind of sweetish cake n. kuşlokumu
a kind of wine barrel n. fota
a plain kind of guy n. sıradan tip/adam
aid in kind n. ayni yardım
amicable-kind help n. himmet
best wishes and kind regards n. dilek ve temennilerimiz
certain kind n. belirli tür
coffee of a kind n. kahveye benzer bir şey
contributions in kind n. ayni yardım
every kind n. her nevi
every kind n. her tür
first of its kind n. türünün ilk örneği
guarantee in kind n. ayni teminat
kind heart n. iyi kalp
kind invitation n. nazik davet
kind of corporation n. şirket türü
kind of strong perfume n. hacıyağı
kind of watercress n. roka
kind reception n. iyi karşılama
kind reception n. hüsnü kabul
kind reminder n. kibar hatırlatma
kind request n. nazik talep
kind request n. nazik istek
kind thought n. ince düşünce
kind treatment n. iltifat
kind-heartedness n. iyi kalplilik
of the same kind n. türdeş
one of a kind n. türünün tek örneği
one of a kind n. kendine özgü
payment in kind n. aynen ifa
rights in kind n. ayni haklar
same kind n. aynı tür
some kind of hormonal imbalance n. bir tür hormonal dengesizlik
something of the kind n. öyle bir şey
tax in kind n. ayni vergi
the best of its kind n. türünün en iyi örneği
the only one of its kind n. nevi şahsına münhasır
two of a kind n. benzer
two of a kind n. tıpatıp
wage in kind n. ayni ücret
a kind of adj. bir tür
a kind of adj. bir çeşit
best of its kind adj. türünün en iyisi
kind to adj. -e karşı nazik
kind-hearted adj. iyi yürekli
kind-hearted adj. sevecen
kind-hearted adj. iyi kalpli
of a different kind adj. başka çeşitten
of a different kind adj. başka tür
of a kind adj. aynı cinsten
of a kind adj. sıradan
of the same kind adj. soydaş
of the same kind adj. hemcins
one of a kind adj. eşsiz
one of a kind adj. eşi benzeri olmayan
some kind adj. bir tür
that kind of adj. şöyle
that kind of adj. sözkonusu
this kind of adj. böylesi
this kind of adj. şöyle
this kind of adj. bu tip
two of a kind adj. aynı iki tür
among its kind adv. benzerleri arasında
by kind permission of somebody adv. izni ile
in a kind of funny way adv. ilginç bir şekilde
in a kind of way adv. bir şekilde
in kind adv. aynen
in kind adv. aynı
kind of adv. adeta
kind of adv. az çok
kind of adv. bir tür
kind-heartedly adv. iyi kalpli olarak
kind-heartedly adv. iyi kalpli bir şekilde
kind-heartedly adv. şefkatli bir şekilde
kind-heartedly adv. iyi huylu bir şekilde
nothing of the kind adv. katiyen
nothing of the kind adv. hiçbir surette
same kind of prep. aynı tür
Phrases
first of a kind türünün ilk örneği
for your kind attention bilgilerinize
for your kind attention dikkatinize sunarım
for your kind attention bilgilerinize sunarım
kind but firm tatlı sert
kind of thing böyle bir şey
kind of thing bu tür şey
kind regards saygılarımla
kind regards içten dileklerimle
not-in-kind bambaşka
not-in-kind alternatif
one kind or another şu veya bu şekilde
with kind regards from -den selamlarla
Proverb
you have to be cruel to be kind birinin iyiliği için onu şimdi üzecek bir şey söylemek
you have to be cruel to be kind dost acı söyler
Colloquial
be cruel to be kind iyi niyetli olmak için zalim ol
be cruel to be kind kibar olmak için kaba ol
best of its kind türünün en iyisi
kind of busy biraz meşgul
kinda (kind of) az çok
kinda (kind of) gibi
time's kind of escaped me zaman nasıl geçmiş anlamamışım (geç oldu)
Idioms
be cruel to be kind dost acı söyler
best one of its kind türünün en iyisi
crawling with some kind of creature böcek/karınca vs. kaynamak
draw some kind of attention away dikkat çekmek
get some kind of mileage out of something yeterince/gerektiğince kullanmak
get some kind of mileage out of something bir şeyden istifade etmek/yararlanmak
in kind kısasa kıssas
let out some kind of sound (acaip bir) ses çıkarmak
not be the marrying kind evlenmek bana göre değil diyen birisi olmak
not be the marrying kind evlenilmeyecek biri olmak
not be the marrying kind evlenemeyecek birisi olmak
not be the marrying kind evlenilecek biri olmamak
respond in kind misillemede bulunmak
two of a kind aynı cins
two of a kind birbirinin aynısı
you are so kind siz çok naziksiniz
Speaking
are you in some kind of trouble? başın belada falan mı?
does he look like the kind of person i'd go out with? sence o çıkmak isteyeceğim türden birisi mi?
don't put that kind of pressure on me bana bu tür bir baskı yapma
he isn't that kind of man o öyle bir adam değil
he was kind of austere biraz sert biriydi
he's kind of my hero benim kahramanım sayılır
I am the last of my kind türümün son örneğiyim
I'm kind of tired yoruldum biraz
i can't take on that kind of responsibility böyle bir sorumluluğu alamam
i can't take that kind of rejection böyle bir geri çevrilmeyi kabullenemem
i don't like that kind of talk bu tarz konuşmalardan hoşlanmıyorum
i kind of expected it bunu biraz da bekliyordum
i kind of like it here burayı sevdim gibi
i kind of like it here burayı sevdim sayılır
i kind of lived there for a while bir süre orada yaşadım sayılır
i'm not that kind of girl ben o tür bir kız değilim
is this supposed to be some kind of joke? ne şimdi bu şaka falan mı?
is this supposed to be some kind of joke? nedir bu şaka falan mı?
it is very kind of you çok naziksin
it was nothing of the kind! hiç de öyle değildi!
it's just not my kind of music bu müzik benim tarzım değil
it's kind of important önemli sayılır
it's kind of strange ortada bir gariplik var
it's kind of strange gariplik var
it's kind of strange tuhaflık var
it's kind of weird biraz tuhaf
it's kind of weird ortada bir gariplik var
it's kind of weird tuhaflık var
it's kind of weird bir tuhaflık var
it's kind of weird gariplik var
it's kind of weird tuhaf sayılır
it's kind of weird tuhaf gibi
it's kind of what I do benim olayım bu
it's very kind of you to ask sorman büyük bir incelik
kind of sayılır
looks kind of like you biraz sana benziyor
nothing of the kind hiç de öyle değil
she looked kind of sad morali bozuk gibiydi
she looked kind of sad üzgün gibiydi
she looked kind of sad üzgün gibi görünüyordu
thank you you're so kind teşekkür ederim çok naziksin
that is kind of the least of my concerns right now bu şu anda endişe edeceğim son şey
that is really kind of you gerçekten çok naziksiniz
that is very kind of you çok naziksiniz
that’s very kind of you çok kibarsınız
that's very kind of you naziksiniz
that's very kind of you çok kibarsınız
that's very kind of you çok naziksiniz
that's very kind of you teveccühünüz
that's very kind of you,thank you! çok kibarsınız, teşekkür ederim!
they differ in kind çeşitleri ayrı
we need some kind of relief bir şekilde rahatlamalıyız
what is your favorite kind of weather? ne tür havalardan hoşlanırsın?
what is your favorite kind of weather? hangi havalardan hoşlanırsın?
what kind ne tip
what kind ne tür
what kind a person are you? nasıl bir insansın sen?
what kind of ne biçim
what kind of ne tür
what kind of ne çeşit
what kind of accident? ne tür bir kaza?
what kind of animals do you like? ne tür hayvanları seversin?
what kind of answer is that? bu nasıl bir cevap?
what kind of answer is this? bu nasıl bir cevap?
what kind of books do you like? ne tür kitaplardan hoşlanırsın?
what kind of books do you like? ne tür kitaplardan hoşlanırsınız?
what kind of books do you read? ne tür kitaplar okursun?
what kind of books do you read? ne tür kitaplar okursunuz?
what kind of business? ne tür bir iş?
what kind of camera do you have? ne tür bir kameran var?
what kind of car do you drive? arabanın markası ne?
what kind of crap is that? nasıl bir saçmalık bu?
what kind of food do you like? ne tür yemeklerden hoşlanırsın?
what kind of house do you live in? nasıl bir evde yaşıyorsunuz?
what kind of house do you live in? nasıl bir evde yaşıyorsun?
what kind of ice cream do you want? neli dondurma istiyorsun?
what kind of job are you looking for? ne tür bir iş arıyorsun?
what kind of job are you looking for? nasıl bir iş arıyorsun?
what kind of love is it? bu nasıl sevgi?
what kind of love is this? bu nasıl sevgi?
what kind of man do you think i am? ne tür bir adam olduğumu sanıyorsun?
what kind of music do you listen to? ne tür müzik dinlersin?
what kind of plans ne tür planlar
what kind of question is that? bu ne biçim bir soru?
what kind of question is that? bu nasıl bir soru?
what kind of room are you looking for? nasıl bir oda arıyorsunuz?
what kind of sites do you like? ne tür siteleri seversin?
what kind of songs do you sing? ne tür şarkılar söylüyorsun?
what kind of songs do you sing? ne tür şarkılar söylüyorsunuz?
what kind of songs do you write? ne tür şarkılar yazıyorsun?
what kind of studies ne tür çalışmalar
what kind of things? ne gibi şeyler?
what kind of trouble? nasıl bir bela?
what kind of tv programmes do you like ne tür televizyon programlarından hoşlanırsın?
you are so kind as usual her zamanki gibi çok naziksiniz
you are so kind as usual her zamanki gibi çok naziksin
you are very kind çok kibarsınız
you are very kind çok kibarsın
you're so kind çok incesin
you're so kind çok kibarsın
you're so kind çok incesiniz
you're so kind çok kibarsınız
you're so kind to offer this bunu teklif etmen büyük incelik
you're very kind to offer this bunu teklif etmen büyük incelik
Slang
i don't have time for this kind of shit böyle saçmalıklar için zamanım yok
Trade/Economic
aids in kind ayni yardımlar
capital in kind mal şeklindeki sermaye
capital in kind ayni sermaye
change of type/kind nevi değişikliği
dividend in kind ayni temettü
dividend in kind ayni kar
every kind of good her türlü mal
in cash and kind ayni ve nakdi
in kind ayni olarak
in kind mal olarak
in kind ayni
in kind para dışında varlık olarak
in kind aynı cinsten
in kind investment mal cinsinden yatırım
in kind transfer ayni transfer
in kind transfer mal cinsinden yapılan yardım
income in kind ayni gelir
in-kind and in-cash ayni ve nakdi
in-kind benefits ayni gelirler
in-kind capital ayni sermaye
kind of corporation şirket nevi
kind of revenue gelir çeşidi
kind reception hüsnü kabul
pay in kind ayniyatla ödemek
payable in kind ayni olarak ödenebilecek
payable in kind ayni olarak ödenecek
payment in kind ayni ödeme
payment in kind mal olarak ödeme
payment in kind misli olarak ödeme
payment in kind malla yapılan ödeme
performance in kind mal olarak ödeme
tax in kind ayni vergi
tax in-kind ayni vergi
transfer in kind halen yapılan bir üretimin karşılığı durumunda olmadan devletin kişi veya ailelere mal ve hizmet biçimindeki ödemeleri
value in kind ayni değer
value in kind nesnel değer
Law
as the same kind benzer türde
capital in kind ayni sermaye
changing kind nevi değiştirme
compensation in kind aynen tazmin
in kind ayın olarak
in kind ayın nevinden
partition in kind aynen bölüşülmesi
rations given in kind ayni rasyon
replacement in kind aynen ikame
restitution in kind eski halin iadesi
restitution in kind eski hale getirme
take appeals of any kind her türlü temyiz talebini almaya
Politics
aid in kind ayni yardım
in cash or in kind ayni veya nakdi olarak
in-kind aid ayni yardım
in-kind contribution ayni katkı
receive a benefit in kind ayni yardım almak
retaliation in kind misliyle mukabele
retaliation in kind mukabele-i bilmisil
retaliation in kind mukabelei bilmisil
Tourism
kind of service hizmet çeşidi
Technical
error of the first kind yanlış alarm hatası
error of the second kind ıskalama hatası
kind of load yükle gerilme
kind of soil zemin cinsi
rations in kind ayni rasyon
Computer
error of first kind birinci tür hata
error of the first kind birinci tür hata
error of the second kind ikinci tür hata
error of the third kind üçüncü tür hata
Telecom
error of the first kind birinci tür hata
response kind cevap tipi
Traffic
kind of junction kavşak tipi
Aeronautic
error of the first kind birinci cins hata
error of the second kind ikinci cins hata
error of the third kind üçüncü cins hata
Marine
a kind of boat used on the black sea çapar
a kind of chain hoist pulley opçuk
Medical
a kind of eye sore kuşkanadı
a kind of typhus karahumma
Gastronomy
a kind of dessert unique to polish cuisine n. ponçik
a kind of candy pişmaniye
a kind of cold soup made of yogurt and cucumber cacık
a kind of soft cheese çayırpeyniri
a kind of spicy chicken soup arabaşı çorbası
a kind of yellow cheese made of sheep's milk kaşar
kind of stew with onion oil and vegetables or fish pilaki
Statistics
error of first kind birinci tür hata
error of first kind birinci tip hata
error of second kind ikinci tür hata
error of second kind ikinci tip hata
error of third kind üçüncü tip hata
error of third kind üçüncü tür hata
Marine Biology
kind of bass hani
Zoology
a kind of blue fish sırtıkara
a kind of hawk sardoğan
Botanic
a kind of grape yalova misketi
Tobacco
number and kind of packages paketlemenin çeşidi ve sayısı
Fishery
kind of rope made of the fibers sardun
History
a kind of tax payed by non-muslim minorities in the ottoman empire cizye
Environment
environmentally-kind çevre dostu
environmentally-kind doğa dostu
environmentally-kind çevreye dost
Military
quarters in kind ayni mesken
quarters in kind askeri personele devlet tarafından ücretsiz olarak temin olunan mesken
transportation in kind sevk muhtırası ile ulaştırma
Music
a kind of big drum (formerly used for signalling) kös
a kind of drum darbuka