alıcı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

alıcı"alıcı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 72 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
alıcı recipient i.
alıcı receiver i.
General
alıcı receiving set i.
alıcı receiver i.
alıcı sensor i.
alıcı sounder i.
alıcı camera i.
alıcı wireless receiving set i.
alıcı addressee i.
alıcı sendee i.
alıcı acater [obsolete] i.
alıcı distributee i.
alıcı consumer i.
alıcı receptor i.
alıcı vendee i.
alıcı customer i.
alıcı pickup i.
alıcı accepter i.
alıcı purchaser i.
alıcı offtaker i.
alıcı winning i.
alıcı client i.
alıcı recipient i.
alıcı taker i.
alıcı buyer i.
alıcı receptive s.
Slang
alıcı fence
Trade/Economic
alıcı taker
alıcı purchaser
alıcı customers
alıcı addressee
alıcı emptor
alıcı buyer
alıcı bargainee
alıcı recipient
alıcı receiving
alıcı vendee
alıcı client
alıcı consignee
alıcı set
alıcı customer
alıcı remittee
alıcı consumer
Law
alıcı bargainee
alıcı buyer
Technical
alıcı electronic camera
alıcı receiver
alıcı acceptor
Computer
alıcı shippedto
alıcı to
alıcı shipped to
alıcı sink
alıcı ship to
alıcı set
alıcı receiver terminal
alıcı picker
alıcı recipient
alıcı addressee
alıcı acceptor
Informatics
alıcı addressee
alıcı acceptor
Telecom
alıcı receiver
alıcı addressee
Television
alıcı electron camera
alıcı electronic camera
Psychology
alıcı receptor
Food Engineering
alıcı receptor
Linguistics
alıcı receiver
Cinema
alıcı motion picture camera
alıcı film camera
alıcı movie camera
Latin
alıcı perquisitor

"alıcı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
alıcı bulmak sell f.
alıcı bulmak have a market f.
alıcı gözüyle bakmak look carefully f.
başka bir alıcı bulmak find somebody else to sell f.
bir alıcı bulmak find a buyer f.
can alıcı noktaya gelmek get to the point f.
(radyo vb) alıcı receiver i.
(tüylü) toz alıcı feather duster i.
agresif alıcı aggressive buyer i.
alıcı adresi direction i.
alıcı cihaz receiving unit i.
alıcı devre acceptor circuit i.
alıcı dil recipient language i.
alıcı kimse accipient i.
alıcı kuş bird of prey i.
alıcı makam addressee i.
alıcı melek the angel of death i.
alıcı ödemeli consignee payment i.
alıcı rehberi buyer's guide i.
alıcı sözleşme ortağı receiving contract partner i.
alıcı ülke purchasing country i.
alıcı verici two-way radio i.
alıcı verici duplexer i.
alıcı yönetmeni cameraman i.
aynalı alıcı mirror camera i.
can alıcı ani değişiklik peripeteia i.
can alıcı nokta tender spot i.
can alıcı nokta key area i.
can alıcı nokta punch line i.
can alıcı nokta punchline i.
can alıcı nokta epicentrum i.
can alıcı nokta the most sensitive spot i.
can alıcı nokta epicentre i.
can alıcı nokta quick i.
can alıcı nokta epicenter i.
can alıcı nokta the crucial point i.
can alıcı/çarpıcı/etkileyici özellik wow factor i.
göz alıcı eyeful i.
göz alıcı güzellik an eye-catching beauty i.
göz alıcı olma jazziness i.
göz alıcı şeyler eye catchers i.
homodin alıcı homodyne receiver i.
kinestetik alıcı kinesthetic receptor i.
malikane vb gibi göz alıcı ev des res i.
muhteşem/göz alıcı estetik spectacular aesthetic i.
oksijen alıcı oxygen acceptor i.
satıcı ve alıcı vendors and purchasers i.
son alıcı end buyer i.
sözde-alıcı pseudo receptor i.
tüm dalgaları alıcı all-wave receiver i.
türev alıcı differentiator i.
yetkili alıcı authorised consignee i.
askıya alıcı potestative s.
bir şeyin can alıcı noktası ile ilgili climactic s.
can alıcı hard-hitting s.
can alıcı crucial s.
can alıcı vital s.
can alıcı fateful s.
gönül alıcı conciliative s.
gönül alıcı conciliatory s.
göz alıcı jazzier s.
göz alıcı splendiferous s.
göz alıcı becoming s.
göz alıcı glam s.
göz alıcı radiant s.
göz alıcı flashy s.
göz alıcı attractive s.
göz alıcı transplendent s.
göz alıcı staring s.
göz alıcı eye-catching s.
göz alıcı screaming s.
göz alıcı glittering s.
göz alıcı eye-popping s.
göz alıcı grandiose s.
göz alıcı flamboyant s.
göz alıcı glamorous s.
göz alıcı brilliant s.
göz alıcı dazzling s.
göz alıcı jazzy s.
göz alıcı spectacular s.
göz alıcı eye-brightening s.
göz alıcı resplendent s.
göz alıcı dashy s.
göz alıcı glittery s.
göz alıcı eye catching s.
göz alıcı striking s.
göz alıcı showy s.
göz alıcı olmayan unspectacular s.
göz alıcı olmayan nonstriking s.
nem alıcı hydrophilic s.
ön alıcı proactive s.
alıcı tavırla takingly zf.
can alıcı noktadan to the quick zf.
göz alıcı bir biçimde glamorously zf.
göz alıcı bir biçimde spectacularly zf.
göz alıcı bir şekilde flamboyantly zf.
göz alıcı bir şekilde radiantly zf.
göz alıcı bir şekilde engagingly zf.
göz alıcı bir şekilde resplendently zf.
göz alıcı bir şekilde jazzily zf.
Phrases
alıcı dikkatli olsun let the buyer beware
Proverb
dakiklik işin (iş yapmanın/ çalışmanın) ruhudur (can alıcı noktasıdır) punctuality is the soul of business
Colloquial
çok istekli bir alıcı a real motivated buyer
göz alıcı drop-dead
ilk alıcı first-time buyer
ilk alıcı first customer
Idioms
birine alıcı gözle bakmak give someone the once-over
birine alıcı gözle bakmak give someone the eye
can alıcı noktalara değinmek hit the high spots
can alıcı noktası heart of the matter
can alıcı noktaya temas etmek hit home
can alıcı noktaya temas etmek strike home
can alıcı noktayı (aşmak) be over the hump
konunun can alıcı noktası the heart of the matter
konunun can alıcı noktası the root of the matter
konunun can alıcı noktası the crux of the matter
olayın en önemli/can alıcı noktası this is the crux of the biscuit
Slang
giyilerek cinsel ilişkiye hazır olunduğu mesajı verilen yüksek topuklu, göz alıcı renkli ve seksi çizmeler fuck me pumps
karşı cinse alıcı gözle bakmak perve
Trade/Economic
(gayrimenkul) satıcı-alıcı endeksi grantor-grantee index
alıcı banka receiving bank
alıcı banka acquirer
alıcı banka acquiring bank
alıcı bildirim takvimi buyer disclosure schedule
alıcı bulabilir salable
alıcı bulabilir saleable
alıcı bulmak find buyer
alıcı dikkatli olsun let the buyer aware
alıcı dikkatli olsun caveat emptor
alıcı fazlası buyer's surplus
alıcı firma buyer
alıcı firma purchaser
alıcı fiyatlarıyla ulusal gelir national income at market prices
alıcı gerekli onayları buyer required approvals
alıcı grevi buyer's strike
alıcı hesabı buyer's account
alıcı hisseleri buyer’s shares
alıcı inhisarı monopsony
alıcı istasyonu receiving station
alıcı kredisi buyer's credit
alıcı kuru buying rate
alıcı müessese institutional buyer
alıcı opsiyonu buyers option
alıcı opsiyonu buyer's option
alıcı ödemeli cash on delivery
alıcı ödemeli gönderme collect on delivery
alıcı ödemeli göndermek cash on delivery
alıcı ödemeli navlun freight collect
alıcı ödemesi/payı buyer's premium
alıcı öder buyer pays
alıcı piyasası buyer’s market
alıcı piyasası buyers' market
alıcı piyasası buyer's market
alıcı piyasası buyer's market
alıcı planları buyer plans
alıcı sakınsın buyer beware
alıcı sakınsın let the buyer beware
alıcı sakınsın caveat emptor
alıcı sayısının az olması buyer's monopoly
alıcı taraf receiving party
alıcı tazminat tarafları buyer indemnified parties
alıcı tekeli buyer's monopoly
alıcı tekeli monopsony
alıcı tekeli buyers monopoly
alıcı ülke customer country
alıcı-satıcı arasındaki aracı kurum middleman
alt alıcı subrecipient
amerika'da opsiyon tekliflerini alıcı veya satıcıya ulaştıran otomasyon sistemi amex option switching system
beklenen alıcı prospective purchaser
bir çok alıcı ve satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya gelip alım satım işlemleri gerçekleştirdikleri ticaret platformu business to business
bir çok alıcı ve satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya gelip alım satım işlemleri gerçekleştirdikleri ticaret platformu b2b
bir mal veya hizmetin alıcı ve satıcılarının göreceli olarak az sayıda bulunması fewness
birçok satıcıya karşı piyasada tek alıcı olması hali buyer's monopoly
birkaç alıcı tarafından verilen tekel fiyatı oligopsony price
büyük alıcı big buyer
çıkartılacak hisse senetlerine alıcı olarak kaydolmak subscription to capital stock
dolar serbest piyasada 1 ytl'den alıcı buluyor usd is traded at 1 try in the free market
gelecekteki satın alıcı prospective purchaser
gelip geçici alıcı transient buyer
gerçek alıcı actual purchaser
gerçek alıcı actual buyer
görüşmecinin kendisini alıcı yerine koyarak ilgili pazarlama sorunu hakkında veri toplaması shopper study
haberli alıcı ve satıcıarasında pazarlıkla varılan fiyat ya da değer fair market
iflas durumundaki alıcı receiver in bankruptcy
ilk alıcı original purchaser
istekli bir alıcı ile ilgisiz fakat istekli bir satıcının serbest bir biçimde alım satım işlemi konusunda anlaşmaya varabilecekleri fiyat arm's-length price
iyi niyetli alıcı bona fide purchaser
kıyaslama ile alışveriş yapan alıcı comparison shopper
kurumsal alıcı organizational customer
marjinal alıcı marginal buyer
marjinal borç alıcı marginal borrower
miktar alıcı quantity taker
muhtemel alıcı prospective buyer
muhtemel alıcı prospective purchaser
muhtemel alıcı prospect
muhtemel alıcı likely purchaser
muhtemel alıcı prospect buyer
müzayedede satılan eşyanın fazla satılabilmesi için satıcı tarafından müzayedeye alıcı sokulması bybidding
müzayedeye satıcı ile katılan alıcı bybidder
nihai alıcı final buyer
nihai alıcı ultimate buyer
opsiyon veya gelecek sözleşmeleri piyasalarında alıcı ve satıcıları karşılaştırmakla görevli ve işlemcilerin sorumluluklarını yerine getirmeyi garantileyen işletme clearing house
ortak alıcı co-borrower
piyasa faiz oranına göre uyum sağladıkları için bu tür krediler ödünç alıcı ve ödünç vericileri bu değişmeler karşısında zarara uğramaktan kurtarır adjustable-rate loan
potansiyel alıcı potential buyer
satıcının alıcı olması hali wash sale
satın alıcı salegoer
satın alıcı buyer
serbest piyasada alıcı bulmak find buyers in the free market
sermaye piyasasında alıcı spekülatör bull
son alıcı last buyer
şirket yönetiminde karar alıcı katmanların azaltılması delayering
şirketin çıkardığı ve alıcı bulan hisse senetleri outstanding share
şirketler arası alış-satış anlaşmalarında satın alınan ürünün fiyatının belli bir bölümünün sabit geri kalan kısmının ise alıcı firmanın mali performanslarına endeksli olması earn out
talebi yapan kişi veya alıcı firma requisitioner
tek alıcı monopsonist
tek alıcı piyasası monophony
toptan alıcı wholesale buyer
toptan satın alıcı wholesale buyer
üçüncü taraf alıcı third-party buyer
üçüncü taraf elden çıkaran alıcı third-party divesting buyer
yetkili alıcı authorized consignee
zaman alıcı time-consuming
Law
alıcı monopolü buyers' monopoly
alıcı tekeli buyers' monopoly
gönül alıcı conciliatory
iki alıcı ve çok satıcılı piyasa duopson
iki satıcı ve çok alıcı piyasa duopol
iyi niyetli alıcı bona fide purchaser
satış bedelini zamanında ödeyebilecek imkana sahip olan alıcı able purchaser
Politics
alıcı ülkeler recipient countries
karar alıcı decision maker
ön alıcı saldırı pre-emptive strike
politika yapıcı ya da karar alıcı policy wonk
Technical
10 uçlu alıcı-vericiler 10-pin transceivers
alıcı anten uçları antenna terminals of the receiver
alıcı atomlar acceptoratoms
alıcı ayarı receive tuning
alıcı birim receiving unit
alıcı cihaz receiving unit
alıcı cihaz receiving set
alıcı denetçisi video engineer
alıcı denetçisi vision control supervisor
alıcı deneti vision control
alıcı doyumu acceptor saturation
alıcı düzeyi acceptor level
alıcı elektron durumu acceptor electron state
alıcı gürültü sayısı receiver noise figure
alıcı gürültüsü receiver noise
alıcı gürültüsü set noise
alıcı hassasiyeti receiver sensitivity
alıcı ışıtacı camera tube
alıcı katışkıları acceptor impurities
alıcı makara take-up reel
alıcı maşa take-out tongue
alıcı modu receive mode
alıcı taraf/kısım receiving end
alıcı telemotor receiving telemotor
alıcı tüp receiving tube
alıcı tüpü orthicon
alıcı uyarıcı receiver exciter
alıcı verici receiver transmitter
alıcı verici receive transmit
alıcı yer acceptor site
alıcı-verici duplexer
alıcı-verici haberleşme cihazı transceiver
ana hat alıcı özellik standardı baseline receiver specification
curuf alıcı deslagger
çift alıcı dual receiver
çift süper heterodin alıcı double superheterodyne receiver
çok normlu alıcı multistandard television receiver
darbe alıcı impact absorber
dışık alıcı deslagger
dupleks on uçlu alıcı-verici duplex ten-pin transceiver
elektron alıcı electrophilic
elektronik ayarlı alıcı electronically tuned receiver
elektronik dalgacık kontrollü alıcı electronic ripple control receiver
emi alıcı emi receiver
entegral alıcı integrator
eşzamanlı alıcı homodyne receiver
evreuyumlu alıcı coherent receiver
farklı alıcı şartlarda at different receiving conditions
galerili alıcı crystal receiver
gaz alıcı getter
genelgeçer eşzamansız alıcı-verici universal asynchronous receiver transmitter
genelgeçer eşzamansız alıcı-verici UaRT
göz alıcı refulgent
göz alıcı vivid
göz alıcı oranda cosmically
hava alıcı air eliminator
heterodin alıcı heterodyne receiver
hidrojen alıcı hydrogen acceptor
ısı alıcı economizer
ısı alıcı heat sink
ısı alıcı economiser
iki ekranlı alıcı double screen receiver
ilintili alıcı correlation receiver
köpük alıcı skim bob
kristal alıcı crystal detector
kristal alıcı crystal receiver
kristal kapılı alıcı crystal-gate receiver
kristal kapılı alıcı crystal gate receiver
kristalli alıcı crystal receiver
kristalli alıcı crystal set
mekanik örnek alıcı mechanical sampler
nem alıcı dehumidifier
nem alıcı dehydrating breather
nem alıcı cihaz dehumidifier
nem alıcı filtre filter dehydrator
nem alıcı su dehumidifier water
numune alıcı spoon
numune alıcı sample thief
numune alıcı sampler
otodin alıcı autodyne receiver
panoramik alıcı panoramic receiver
plastik optik fiber alıcı-verici plastic optical fibre transceiver
portatif alıcı portable receiver
pozitif geri beslemeli alıcı regenerative receiver
radar alıcı-vericisi radar transponder
renkli alıcı colour receiver
renkli alıcı lambası colour tube
renkli alıcı lambası colour display tube
salt alıcı receive only
salt alıcı uçbirim receive only terminal
sarsım alıcı shock cooling
ses alıcı tape recorder
sessizlenmiş alıcı silenced motion picture camera
sessizlenmiş alıcı self-blimped camera
sessizlenmiş alıcı sound-proof camera
sessizlenmiş alıcı blimped camera
sintineden alıcı valf bilge injection valve
siyah-beyaz alıcı monochrome receiver
stüdyo tipi alıcı ekipman studio-type receiver equipment
süpersonik heterodin alıcı supersonic heterodyne receiver
sürekli örnek alıcı continuous sampler
taşınır alıcı verici portable radio communication set
tek frekanslı alıcı single-frequency receiver
televizyon alıcı tüpü orthicon
tırmık alıcı rake receiver
tırnaklı örnek alıcı grab sampler
toplayan tümlev alıcı summing integrator
tüm dalgaları alıcı all wave receiver
uçlu alıcı-verici pin transceiver
uydu alıcı sistemi satellite receiver system
uydu alıcı-vericisi transponder
uydu ve alıcı arasındakı ham uzaklık pseudorange
üniversal asenkron alıcı-aktarıcı universal asynchronous receiver-transmitter
vakum tüplü alıcı vacuum tube receiver
yarıiletken alıcı katışkısı semiconductor acceptor impurity
yirmi uçlu alıcı-verici duplex twenty-pin transceiver
yönlü alıcı directional receiver
zaman alıcı time-consuming
Computer
alıcı adı recipient name
alıcı adı ship name
alıcı adresi ship address
alıcı bilgisi recipient info
alıcı bölgesi ship state
alıcı düzeyi acceptor level
alıcı ekle addrecipient
alıcı gürültüsü receiver noise
alıcı gürültüsü alet gürültüsü set noise
alıcı hazır değil receiver ready
alıcı kartı tuner board
alıcı listesi recipient list
alıcı seçeneklerini devreye sok enable per-recipient options
alıcı seçilmemiş buyer is not selected
alıcı sınıfı recipient class
alıcı şehri ship city
alıcı ülkesi ship country
alıcı verici transceiver
alıcı verici duplexer
alıcı yok no recipient
alıcı yok no recipients
bilinmeyen alıcı unknown recipient
bulunan alıcı ayrıntıları resolved recipient details
çok küçük açıklıklı alıcı very small aperture terminal
diğer alıcı alternate recipient
eski alıcı oldrecipient
evreuyumlu alıcı coherent receiver
gösterilmeyen alıcı undisclosed recipient
homodin alıcı homodyne receiver
ısı alıcı heat sink
salt alıcı receive only
salt alıcı uçbirim receive only
salt alıcı uçbirim receive only terminal
taşınır alıcı verici portable radiocommunication set
tersini alıcı negator
türev alıcı differentiator
veri alıcı data receiver
verici-alıcı duplexer
Informatics
alıcı ana sistem receiving host
alıcı çeşitliliği receiver diversity
alıcı disket target diskette
alıcı gürültüsü receiver noise
alıcı uçbirim receiving host
alıcı veri arayüzü receiver data interface
alıcı verici transceiver
alıcı-verici transceiver
bilinmeyen alıcı invalid recipient
bilinmeyen alıcı unknown recipient
evrensel eşzamansız alıcı-verici universal asynchronous receiver transmitter
ileti alıcı listesi e-mailing list
optik alıcı optical receiver
toplayan tümlev alıcı summing integrator
türev alıcı differentiator
uydu alıcı-vericisi transponder
veri alıcı data receiver
Telecom
alıcı ana sistem receiving host
alıcı artık gürültü seviyesi receiver residual noise level
alıcı istenmeyen tepki bastırması receiver spurious response rejection
alıcı istenmeyen yayınları receiver spurious radiations
alıcı ortak kanal bastırması receiver co-channel rejection
alıcı ses frekans tepkisi receive audio frequency response
alıcı ve verici istasyon arasında yalnız tek yönlü iletişim yapabilme özelliği simplex
alıcı-ses hassasiyeti receive-audio sensitivity
alıcı-verici duplexer
alıcı-verici transceiver
baz alıcı-verici istasyonu base transciever station
baz istasyonu alıcı harici bandı base station receiver exclusion band
baz istasyonu alıcı harici gücü base station receiver exclusion power
döngü alıcı gereklilikleri loop receiver requirements
evrensel eş zamansız alıcı universal asynchronous receiver
evrensel eş zamansız alıcı-verici universal asynchronous receiver transmitter
nöbet alıcı watch receiver
plastik optik fiber alıcı-vericiler plastic optical fibre transceivers
süperheterodin alıcı superheterodyne receiver
telsiz alıcı-verici wireless transceiver
temel alıcı verici iletim istasyonu base transceiver station
tümleşik alıcı-kod çözücü integrated receiver-decoder
verici alıcı sistemler transmitter-receiver systems
Electric
çift süperheterodin alıcı double superheterodyne receiver
dört kutuplu alıcı passive quadripole
entegral alıcı integrator
galenli alıcı crystal receiver
heterodin alıcı heterodyne receiver
kristal alıcı crystal receiver
kristalli alıcı crystal set
otodin alıcı autodyne receiver
panoramik alıcı panoramic receiver
pozitif geribeslemeli alıcı regenerative receiver
süpersonik heterodin alıcı supersonic heterodyne receiver
vakum tüplü alıcı vacuum tube receiver
yönlü alıcı directional receiver
Television
alıcı denetçisi video engineer
alıcı denetçisi vision control supervisor
alıcı deneti vision control
alıcı ışıtacı camera tube
alıcı istasyon receiving channel
alıcı uçları receiver leads
alıcı yönetmeni television cameraman
çok normlu alıcı multistandard television receiver
etkileşimli dijital uydu alıcı set-to-box
iki ekranlı alıcı double screen receiver
karasal yayın ve uydu alıcı sistemleri terrestrial broadcast and satellite receiving systems
renkli alıcı colour receiver
renkli alıcı lambası colour tube
renkli alıcı lambası colour display tube
uyduda bulunan ve alıcı frekans çevirici ve vericiden meydana gelen mikrodalga tekrarlayıcı cihaz transponder
Radio
alıcı anten receiving antenna
yayın alıcı broadcast receiver
yöneltilmiş antenli alıcı directional receiver
Textile
alıcı silindir licker-in
Architecture
göz alıcı düzen/yerleşim/plan eye-catching layout
Construction
can alıcı critical
itmeli ya da darbeli numune alıcı push or hammer sampler
karot alıcı push or hammer sampler
nem alıcı dehumidifying
Lighting
ışıelektrik alıcı photoelectric detector
kuantasal alıcı quantum detector
piroelektrik alıcı pyroelectric detector
seçer alıcı selective detector
seçmez alıcı non-selective detector
Automotive
alıcı elektronik kablosuz arabirim modülü consumer electronic wireless interface module
alıcı elektronik kablosuz arabirim tali sistemi consumer electronics wireless interface subsystem
alıcı-kurutucu receiver-drier
Transportation
(fob olarak yapılan işlemde) alıcı tarafından ödenen nakliye ücreti freight-in
Aeronautic
alıcı verici cihaz transponder
alıcı verici haberleşme cihazı transceiver
evrensel erişim alıcı/vericisi universal access transceiver
ileri bakışlı kızıl ötesi alıcı forward looking infrared
Marine
alıcı verici deniz düdeni sea estavelle
alıcı verici düden estavelle
örnek alıcı sampler
radyo işareti alıcı donanımı radio beacon receiver equipment
Medical
alıcı fetusun amniyos boşluğu amniotic cavity of the recipient fetus
bedensel uyarı alıcı interoceptive
donör ve alıcı donor and recipient
nikotinik alıcı nicotinic receptor
otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesi union of the autoclaved bone graft-host bone
zaman alıcı time consuming
Psychology
alıcı agonisti receptor agonist
alıcı alan receptive field
alıcı bölge receptor site
alıcı dil receptive language
alıcı işletim karakteristik eğrisi receiver operating characteristic curve
alıcı kişilik receptive character
alıcı potansiyeli receptor potential
alıcı prosodi receptive prosody
alıcı yönelim receptive orientation
asetilkolin alıcı antikorları acetylcholine receptor antibodies