darbe - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

darbe"darbe" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 63 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
darbe strike i.
darbe dash i.
darbe beat i.
darbe impact i.
darbe blow i.
darbe hack i.
General
darbe stroke i.
darbe sock i.
darbe crusher i.
darbe finisher i.
darbe biff i.
darbe pulse i.
darbe pound i.
darbe knock i.
darbe hit i.
darbe putsch i.
darbe clip i.
darbe chop i.
darbe beat i.
darbe coup de main i.
darbe shock i.
darbe bump i.
darbe bash i.
darbe facer i.
darbe bop i.
darbe impulse i.
darbe bang i.
darbe jolt i.
darbe smasher i.
darbe concussion i.
darbe cut i.
darbe blast i.
darbe brunt i.
darbe dunt i.
darbe kayo i.
darbe thwack i.
darbe hack i.
darbe stripe i.
darbe clout i.
darbe whack i.
Politics
darbe coup d'etat
darbe coup d’état
darbe coup
Technical
darbe impulse
darbe shock action
darbe stroke
darbe knock
darbe percussion
darbe shock
darbe pulse
darbe impact
darbe hit
Computer
darbe pulse triggering
darbe pulse modulation
darbe pulse width modulation
darbe pulse code modulation
darbe pulse rise time
Telecom
darbe pulse
Construction
darbe impact
Automotive
darbe knock
Food Engineering
darbe pulse
Chemistry
darbe bumping
Archaic
darbe polt

"darbe" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
öldürücü darbe deathblow i.
General
(darbe yememek için) (vücudunu/vücudunun bir parçasını) geri veya bir yana çekmek flinch f.
acı bir darbe yemek get a severe blow f.
acı bir darbe yemek receive a nasty blow f.
ağır bir darbe yemek receive a nasty blow f.
ağır bir darbe yemek get a severe blow f.
ağır darbe indirmek deal big blow f.
ağır darbe indirmek strike great blow f.
ağır darbe indirmek deliver major blow f.
ağır darbe indirmek deal major blow f.
ağır darbe indirmek strike big blow f.
ağır darbe indirmek strike major blow f.
ağır darbe indirmek deliver big blow f.
ağır darbe indirmek deliver great blow f.
ağır darbe indirmek deal great blow f.
askeri darbe yapmak make a military coup f.
bedenine darbe yemek get a bang on f.
bir yana çekmek (darbe yememek için vücudunu veya vücudunun bir parçasını) flinch f.
büyük darbe almak take a major blow f.
büyük darbe vurmak deal death blow f.
büyük darbe vurmak deal major blow f.
büyük darbe vurmak deal big blow f.
darbe almak receive a blow f.
darbe almak receive f.
darbe almak be smitten f.
darbe indirmek deal a blow to f.
darbe indirmek make inroads on f.
darbe vurmak knock somebody for six f.
darbe vurmak hit somebody for six f.
darbe yapmak beat f.
darbe yemek be knocked for six f.
darbe yemek be hit for six f.
geri çekmek (darbe yememek için kendini) flinch f.
indirmek (yumruk/darbe) deliver f.
kafasına ağır bir darbe indirmek brain f.
ağır darbe death blow i.
ağır darbe nasty blow i.
ani darbe sudden impact i.
askeri darbe military coup i.
askeri darbe coup i.
askeri darbe military coup d'état i.
başa vurulan darbe conk i.
bir ihtilal veya darbe ertesinde iktidarı ele geçiren siyasi veya askeri grup junta i.
bitirici darbe sockdolager i.
büyük bir darbe indirme whamming i.
büyük darbe knockout i.
büyük darbe large blow i.
darbe basıncı impact pressure i.
darbe mukavemeti impact resistance i.
darbe sesi beat i.
darbe tıp ictus i.
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak cauliflower ear i.
derin darbe deep impact i.
e-darbe e-coup i.
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse i.
enseye darbe rabbit punch i.
ezici darbe crushing blow i.
hafif darbe fillip i.
hızlı darbe crack i.
kuvvetli bir darbe smash i.
kuvvetli darbe swipe i.
kuvvetli darbe bash i.
kuvvetli darbe wham i.
kuvvetli darbe (kılıç, bıçak vb ile indirilen) slash i.
öldürücü darbe quietus i.
öldürücü darbe fatal blow i.
öldürücü darbe death blow i.
öldürücü darbe knockdown i.
öldürücü darbe killer i.
ölüm acısına son veren darbe coup de grace i.
ölümcül darbe knockdown i.
ölümcül darbe fatal blow i.
rakibin ayaklarını yerden kesen darbe knockdown i.
sert darbe wallop i.
sert darbe slogging i.
sert yumruk ya da darbe slug  i.
son darbe deathblow i.
son darbe coup de grace i.
son darbe knockdown i.
son darbe settler i.
şiddetli darbe bash i.
yandan gelen darbe sideswipe i.
büyük darbe almış whammed s.
darbe almış dunted s.
darbe almış (yumruk vb) swiped s.
kuvvetli (darbe) lusty s.
sert darbe yemiş slugged s.
şiddetli (rüzgar/darbe) strong s.
darbe indirecek mesafede within striking distance zf.
Phrasals
darbe hazırlamak conspire against
darbe planı yapmak intrigue against
Colloquial
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get the wind knocked out of
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get winded
ağır bir darbe a severe blow
büyük bir darbe a big blow
her darbe güçlendirir every knock is a boost
Idioms
acı/büyük darbe kick in the guts
ağır bir darbe indirmek strike a blow
ağır darbe kick in the guts
ağır/sert darbe piledriver
arka arkaya iki darbe old one-two
arkadaşlığımıza vurulan son darbe another nail in the coffin of our friendship
arkadaşlığımıza vurulan son darbe the final nail in the coffin of our friendship
bir darbe daha another nail in the coffin
bir darbe daha the final nail in the coffin
bir darbe daha another nail in someone's coffin
bir darbe indirmek strike a blow against
bir darbe vurmak play havoc with something
büyük darbe indirmek deal something a death blow
ciddi/kötü bir darbe a body blow
çifte sorun/darbe a double whammy
darbe almak take a knock
darbe almak take a jab
darbe vurmak get a blow in
-den darbe yemiş crushed by something
müthiş ani bir darbe ile at one fell swoop
sert bir darbe indirmek knock into the middle of next week
son bir darbe daha the final nail in the coffin
son bir darbe daha another nail in the coffin
son darbe a death blow
Slang
büyük darbe basher i.
öldürücü darbe killer blow
Law
15 temmuz darbe girişimi ile gündeme gelen gizli/şifreli mesajlaşma yolu/sistemi/uygulaması bylock
15 temmuz darbe girişimi ile gündeme gelen, gizli/şifreli mesajlaşma yolu/sistemi/uygulaması by lock
Politics
15 temmuz darbe girişimi july 15 coup attempt
15 temmuz darbe girişimi july 15 failed coup
başarısız darbe planı failed coup plot
darbe girişimcileri coup plotters
darbe girişimi coup attempt
darbe girişimi treason felony
darbe girişimi attempted coup
darbe kalkışması coup attempt
darbe kalkışması attempted coup
darbe planı coup plot
darbe planlayan kimse coup plotter
darbe planlayanlar coup plotters
darbe şüphelileri coup suspects
darbe şüphelisi coup suspect
darbe teşebbüsü coup attempt
darbe teşebbüsü attempted coup
darbe teşebbüsü attempted coup d’état
darbe yapmak stage a coup
kansız darbe bloodless coup
karşı darbe countercoup
karşı darbe counter-coup
kontrollü darbe controlled coup (cc/coco)
silahlı darbe armed coup
sivil darbe civilian coup
Technical
(radar) darbe oluşturan hat pulse forming line
aletli darbe deneyi instrumented impact test
ana profilde darbe mukavemeti resistance to impact of main profile
anahtarlama ani darbe deneyi switching impulse test
ani darbe dalga şekilleri impulse waveforms
ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi differential pulse code modulation
charpy v-çentikli sarkaç darbe deneyi charpy v-notch pendulum impact test
çentik darbe deneyi charpy impact test
çentikli darbe dayanımı notched impact strength
çentikli darbe deneyi notch impact test
çentiksiz darbe deneyi parçası unnotched impact test piece
çok kanallı darbe yükseklik analizör multichannel pulse height analyzer
darbe akımı impulse current
darbe alıcı impact absorber
darbe amplifikatörü pulse amplifier
darbe analizörü pulse analyzer
darbe arttırıcı impact modifier
darbe aşınması impact wear
darbe ayırıcı impulse separator
darbe bant genişliği pulse bandwidth
darbe başına batma penetration per blow
darbe başına girme (kazık) penetration per blow
darbe başına penetrasyon (kazık) penetration per blow
darbe başlığı bump cap
darbe biçimlendirici devre pulse shaping circuit
darbe boşluk oranı mark space ratio
darbe boşluk oranı pulse-duty factor
darbe çarkı impulse wheel
darbe çarpanı impact factor
darbe çıkışı pulse output
darbe çubuğu impact bar
darbe dalga biçimi pulse waveform
darbe davranışı impact behaviour
darbe dayanımı impact resistance
darbe dayanımının tayini determination of impact resistance
darbe deney aleti impact-test apparatus
darbe deney makinesi impact tester
darbe deneyi impact test
darbe direnci impact resistance
darbe diskriminatörü pulse discriminator
darbe dönüştürücü/yükseltici pulse converter/amplifier
darbe- durum modülasyonu pulse position modulation
darbe düşme zamanı pulse fall time
darbe elemanı impact member
darbe emici impact absorber
darbe emici shock damper
darbe emici shock absorber
darbe emici braketi shock absorber bracket
darbe emici gövdesi shock absorber housing
darbe emici gövdesi shock absorber body
darbe emici içe geçen bölümü shock absorber insert
darbe emici kiti shock absorber kit
darbe emici tertibatı shock absorber anchorage
darbe enerjisi impact energy
darbe etkeni impact factor
darbe etkili ses izolasyon değeri footstep sound reduction index
darbe etkili ses korunumu footstep sound insulation
darbe etkili ses yalıtımı footstep sound insulation
darbe etkili sesin aktarılması footstep sound transmission
darbe eylemsizliği impulse inertia
darbe faktörü impact factor
darbe faktörü pulse factor
darbe frekans spektrumu pulse frequency spectrum
darbe frekansı surge frequency
darbe frekansı beat frequency
darbe frekansı pulse frequency
darbe frekansı modülasyonu pulse frequency modulation
darbe frekansı osilatörü beat frequency oscillator
darbe frekansı osilatörü beat-frequency oscillator
darbe gecikmesi pulse delay
darbe genişlik kiplenimi pulse width modulation
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation (pwm)
darbe genişlik modülasyonu sinyali pwm signal
darbe genliği pulse amplitude
darbe genlik kiplenimi Pam
darbe genlik kiplenimi pulse amplitude modulation
darbe- genlik modülasyonu pulse amplitude modulation
darbe gerilimi surge voltage
darbe gerilimi dayanımı impulse voltage withstand
darbe gerilimi koruması surge voltage protection
darbe gerilimi testi surge voltage test
darbe hatası batter
darbe ile meydana gelen titreşim shock-induced vibration
darbe ile modifiye edilmiş ekstrüde akrilik levha impact-modified extruded acrylic sheet
darbe ile sıkıştırmak ram
darbe ile uyarılmış impact-induced
darbe iletim sonu end of pulsing signal
darbe iyonizasyon odası pulse ionization chamber
darbe jeneratörü pulse generator
darbe jeneratörü impulse generator
darbe kaybı impact loss
darbe kayıpları shock losses
darbe kaynaklı impact-induced
darbe kaynaklı titreşim shock-induced vibration
darbe kırılması impact rupture
darbe kiplenimi pulse modulation
darbe kod kiplenimi PC
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
darbe kod modülasyonu pulse code modulation
darbe kodlamalı modülasyon pulse code modulation
darbe kodu pulse code
darbe kodu modülasyonu pulse code modulation
darbe konum kiplenimi pulse position modulation
darbe konvertörü pulse converter
darbe kuvvetlendirici pulse amplifier
darbe modülasyonlu radar pulse modulated radar
darbe modülasyonu pulse modulation
darbe modülatörü pulse modulator
darbe monitörü pulse monitor
darbe mukavemeti tayini determination of the resistance to impact
darbe noktası deflection
darbe noktası deflexion
darbe onarımı pulse reshaping
darbe onarımı pulse regeneration
darbe performansı impact performance
darbe sarkaç çekici impact pendulum hammer
darbe sayacı pulse counter
darbe sayısı blow count
darbe sensörü knock sensor
darbe sensörü crash sensor
darbe serpiştirme pulse interleaving
darbe sesi impact sound
darbe sesi yalıtımı impact sound insulation
darbe sınırlayıcı impulse limiter
darbe sönümlenmesi pulse decay
darbe spektrumu pulse spectrum
darbe süre kiplenimi pulse duration modulation
darbe süresi pulse duration
darbe süresi kararlılığı pulse duration stability
darbe şartları impact conditions
darbe şeklinde histerezis kaybı incremental hysteresis loss
darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi pulse magnetic field immunity test
darbe şeklinde manyetik bozulmalar pulse magnetic disturbances
darbe taşıyıcı pulse carrier
darbe tekrarlama frekansı pulse repetition frequency
darbe tekrarlama hızı pulse repetition rate
darbe tekrarlama hızı kararlılığı pulse repetition rate stability
darbe tekrarlama oranı pulse repetition rate
darbe tekrarlayıcısı regenerative pulse repeater
darbe tekrarlayıcısı pulse repeater
darbe tesiri impact effect
darbe tesirli ses footstep sound
darbe tesirli ses izolasyonu footstep sound insulation
darbe tesirli ses korunumu footstep sound insulation
darbe testi impact test
darbe testi örneği impact test specimen
darbe tetikleme pulse triggering
darbe transformatörü pulse transformer
darbe transmiteri pulse transmitter
darbe tüneli shock tunnel
darbe tüpü impact tube
darbe üreteci pulse generator
darbe üreteci impulse generator
darbe ve çarpmaya dayanıklı crash-proof
darbe ve penetrasyon deneyi impact-penetration test
darbe ve titreşim deneyi shock and vibration test
darbe ve titreşim ölçümü shock and vibration measurement
darbe yankı tekniği pulse echo technique
darbe yenileme pulse restoration
darbe yenileme pulse regeneration
darbe yıpranma direnci impact abrasion resistance
darbe yineleme aralığı pulse repetition rate
darbe yükleri impact loads
darbe yüksekliği analizörü pulse-height analyser
darbe yüksekliği spektromu pulse amplitude spectrum
darbe yükseklik seçicisi pulse-height selector
darbe yükselme süresi pulse rise time
darbe yükselteci pulse amplifier
darbe yükseltici impulse booster
darbe yükü altında yanal salıverme lateral release under impact loading
darbe/yankı tekniği pulse-echo technique
darbe-gürültü jeneratörü impulse-noise generator
darbe-yankı tekniği pulse-echo technique
darbe-yükseklik analizörü pulse-height analyzer
darbe-zaman modülasyonu pulse-time modulation
dengeleyici darbe equalizing pulse
direksiyon simidinde darbe steering wheel backlash
dönemli darbe katarı periodic pulse train
düşük sıcak darbe deneyi sonuçları low temperature impact test results
elastik darbe elastic impact
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse
elektromanyetik darbe EMP
elektrot darbe kaynağı electrode-percussion welding
gaz darbe emicisi gas shock absorber
hatta parazit darbe line hit
hidrolik basınç darbe deneyi hydraulic pressure impulse test
hidrolik darbe deneyi hydraulic impulse test
içmesuyu pompa istasyonlarında darbe önleme kazanı air vessel
kama darbe yöntemi wedge impact method
kapılı optik spektrum analizör kullanan darbe metodu pulse method using a gated optical spectrum analyzer
koç başı darbe önleyici water hammer arrestor
konforlu darbe emici comfort shock absorber
kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold
manuel darbe jeneratörü manual pulse generator
manuel darbe üreticisi manual pulse generator
odalar arasında darbe sesinin yalıtımı impact sound insulation between rooms
optik darbe üreteci optical pulse generator
parçacık darbe gürültüsünün algılanması particle impact noise detection
parçacık darbe gürültüsünün algılanması detection of particle impact noise
plastiklerin izod darbe mukavemeti izod impact strength of plastics
sabit metal kaplanmış polipropilen film dielektrikli darbe kondansatörü fixed metallized polypropylene film dielectric pulse capacitor
sarkaç darbe mukavemeti pendulum impact strength
sarkaçlı darbe deney makinesi pendulum impact tester
sismik darbe şiddeti seismic shock intensity
tek darbe hedef izleme radarı monopulse target tracking radar
tek darbe radar monopulse radar
termik darbe thermal shock
tiratron darbe modülatörü thyratron pulse modulator
ultrasonik darbe eko diyagnostik cihazları ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment
vakumlu darbe modülatörü vacuum pulse modulator
yapıştırıcı bantların kesme darbe mukavemetinin deney yöntemi test method for shear impact strength of adhesive bonds
yayla çalışan darbe deney aleti spring operated impact-test apparatus
yeterli darbe enabling pulse
yıldırım ani darbe deneyi lightning impulse test
yüksek gerilim ani darbe deneyi high-voltage impulse test
yüksek gerilim darbe deneyi high-voltage impulse test
yüzer döşeme uygulamalarında darbe ses yalıtımı impact sound insulation in floating floor applications
zeminlerin darbe ses yalıtımı impact sound insulation of floors
Computer
ayrımsal darbe kod kiplenimi dpcm (differential pulse code modulation)
çok frekanslı darbe gönderme multi-frequency pulsing
darbe bant genişliği pulse bandwidth
darbe biniştirme pulse interleaving
darbe gecikmesi pulse delay
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation
darbe genlik modülasyonu pam
darbe genlik modülasyonu pulse amplitude modulation
darbe kiplenimi pulse modulation
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
darbe kod kiplenimi pcm
darbe konum kiplenimi pulse position modulation
darbe onarımı pulse regeneration
darbe serpiştirme pulse interleaving
darbe spektrumu pulse spectrum
darbe süre kiplenimi pulse duration modulation
darbe tetikleme pulse triggering
darbe trafosu pulse transformer
darbe transformatörü pulse transformer
darbe yineleme aralığı pulse repetition interval
darbe yineleme aralığı pulse repetition rate
darbe yükselme süresi pulse rise time
darbe yükselteci pulse amplifier
dikdörtgen darbe rectangular pulse
uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation
vuruş darbe pulse
Informatics
darbe kod kiplenimi pulse code modulation
hız darbe aralığı tekrarlayıcı speed pulse rate repeater
Telecom
akustik darbe tanıma acoustic pulse recognition 
altbant uyumlu farksal darbe kodlu modülasyon sub-band adaptive differential pulse code modulation
ani darbe impulse
ani darbe anahtarlaması burst switching
çok frekanslı darbe gönderme multifrequency pulsing
darbe adresli çoklu erişim pulse-address multiple access
darbe başlatma denetimi burst firing control
darbe düzeltme pulse correction
darbe geçidi burst gate
darbe genişlik modülasyonu pulse-width modulation
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation
darbe genlik modülasyonu pulse-amplitude modulation
darbe gönderme pulsing
darbe gönderme sınırı pulsing limit
darbe işaretinin başlangıcı start of pulsing signal
darbe kodlu modülasyon pulse coded modulation
darbe kodlu modülasyon hattı pulse-code modulation link
darbe konum modülasyonu pulse-position modulation
darbe sayacı pulse counter
darbe serpiştirme pulse interleaving
darbe tekrar oranı modülasyonu pulse-repetition-rate modulation
darbe tekrarlama frekansı pulse-repetition frequency
darbe uzunluğu modülasyonu pulse-length modulation
darbe yükselme süresi pulse rise time
darbe zaman modülasyonu pulse-time modulation
dengeleyici darbe equalizing pulse
eşit darbe kodlu modülasyon gürültüsü equivalent pulse code modulation noise
hatta darbe gerilimi line surge
satır karartma darbe süresi duration of line blanking pulse
ters darbe işareti gönderme revertive pulsing
uyarlamalı diferansiyel darbe kodlu modülasyon adaptive differential pulse code modulation
Electric
darbe ayırıcı impulse separator
darbe eylemsizliği impulse inertia
darbe frekansı beat frequency
darbe gerilimi impulse voltage
darbe jeneratörü impulse generator
darbe süresi pulse duration
darbe şeklinde histerezis kaybı incremental hysteresis loss
darbe üreteci impulse generator
darbe veya empülsiyonla uyarma shunt excitation
darbe/boşluk oranı mark/space ratio
darbe/kademe dönüş kaybı pulse/step return loss
delta darbe fonksiyonu delta impulsive function
delta darbe kod modülasyonu delta pulse code modulation
dikdörtgen darbe rectangular pulse
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse
frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain
yeterli darbe enabling pulse
yüksek darbe gerilimi high impulse voltage
Mechanic
darbe direnci shock resistance
darbe yeteneği pulse capability
yüksek seviye darbe yeteneği high rate pulse capability
Television
dengeleyici darbe equalizing pulse
Construction
darbe dayanımı impact strength
darbe direncinin tayini determination of impact resistance
darbe gürültüsü iletimi impact noise transmission
darbe gürültüsü iletiminin azaltılması reducing impact noise transmission
darbe silindiri tilt cyclinder
darbe yükü impact load
döşemelerin darbe sesi yalıtımının alan ölçümleri field measurements of impact sound insulation of floors
ısıl darbe thermal shock
noktasal darbe dayanımı stroke resistance
Automotive
anı darbe kırılması impact break
darbe açısı impact angle
darbe emici shockabsorber
darbe genişliği modülasyonu pulse width modulation
darbe sensörü impact sensor
darbe testi crash test
krank mili darbe amortisörü crankshaft torsional vibration damper
manyetik darbe jeneratörü magnetic pulse generator
ön darbe emiciler front shock absorbers
yan darbe koruma side impact protection
Railway
darbe ve titreşim deneyleri shock and vibration tests
darbe yüklerinin azıltılması attenuation of impact loads
Aeronautic
darbe deneyi impact test
darbe enerjisi impact energy
darbe ve çarpmaya dayanıklı crash proof
uyumlu darbe doppleri coherent pulse doppler
Petrol
charpy darbe mukavemeti deneyi charpy impact strength test
izod darbe mukavemeti deneyi izod impact strength test
Medical
bir darbe sonucu acı ile uyuşan veya sertleşen bacak charley horsey
bir darbe sonucu uyuşan veya sertleşen ağrılı bacak dead leg
darbe yaralanması blow injury
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak perichondrial hematoma
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak traumatic auricular hematoma
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak cauliflower ear
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak hematoma auris
ikinci darbe sendromu second impact syndrome
keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe blunt force trauma
keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe blunt injury
keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe non-penetrating trauma
keskin olmayan bir cisimle kafaya alınan darbe blunt trauma
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt trauma
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt force trauma
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe blunt injury
keskin olmayan bir cisimle vücudun herhangi bir yerine alınan darbe non-penetrating trauma
Psychology
karşı darbe contra coup
Food Engineering
darbe dayanımı impact strength
darbe direnci impact resistance
darbe ve titreşim testi shock and vibration test
Physics
darbe basıncı impact pressure
Environment
darbe dalgası blast wave
darbe dalgası kırılması blast wave diffraction
darbe etkisi blast effect
darbe ölçer impactor