darbe - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

darbe"darbe" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 71 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
darbe dash i.
darbe blow i.
darbe impact i.
darbe strike i.
darbe beat i.
darbe hack i.
General
darbe crusher i.
darbe pound i.
darbe putsch i.
darbe clip i.
darbe finisher i.
darbe biff i.
darbe sock i.
darbe jolt i.
darbe whack i.
darbe kayo i.
darbe thwack i.
darbe hack i.
darbe stripe i.
darbe clout i.
darbe smasher i.
darbe concussion i.
darbe cut i.
darbe blast i.
darbe brunt i.
darbe dunt i.
darbe chop i.
darbe beat i.
darbe bop i.
darbe bang i.
darbe coup de main i.
darbe shock i.
darbe bump i.
darbe bash i.
darbe facer i.
darbe knock i.
darbe pulse i.
darbe hit i.
darbe impulse i.
darbe stroke i.
darbe thack [obsolete] i.
darbe thud i.
Colloquial
darbe a smack in the face i.
darbe a smack in the eye i.
darbe blow i.
Idioms
darbe smack in the face i.
Slang
darbe bop i.
Politics
darbe coup i.
darbe coup d’état i.
darbe coup d'etat i.
Technical
darbe pulse i.
darbe impact i.
darbe knock i.
darbe percussion i.
darbe hit i.
darbe shock i.
darbe impulse i.
darbe stroke i.
darbe shock action i.
Computer
darbe pulse width modulation i.
darbe pulse code modulation i.
darbe pulse rise time i.
darbe pulse modulation i.
darbe pulse triggering i.
Telecom
darbe pulse i.
Construction
darbe impact i.
Automotive
darbe knock i.
darbe impact i.
Food Engineering
darbe pulse i.
Chemistry
darbe bumping i.
Archaic
darbe polt i.

"darbe" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
öldürücü darbe deathblow i.
General
indirmek (yumruk/darbe) deliver f.
darbe yemek be knocked for six f.
darbe indirmek make inroads on f.
askeri darbe yapmak make a military coup f.
darbe yapmak beat f.
darbe vurmak hit somebody for six f.
darbe yemek be hit for six f.
darbe indirmek deal a blow to f.
darbe vurmak knock somebody for six f.
bedenine darbe yemek get a bang on f.
kafasına ağır bir darbe indirmek brain f.
bir yana çekmek (darbe yememek için vücudunu veya vücudunun bir parçasını) flinch f.
darbe almak be smitten f.
geri çekmek (darbe yememek için kendini) flinch f.
büyük darbe vurmak deal major blow f.
büyük darbe vurmak deal death blow f.
büyük darbe vurmak deal big blow f.
ağır darbe indirmek deliver big blow f.
ağır darbe indirmek strike big blow f.
ağır darbe indirmek strike major blow f.
ağır darbe indirmek deal great blow f.
ağır darbe indirmek deliver great blow f.
ağır darbe indirmek deliver major blow f.
ağır darbe indirmek deal major blow f.
ağır darbe indirmek strike great blow f.
ağır darbe indirmek deal big blow f.
acı bir darbe yemek receive a nasty blow f.
acı bir darbe yemek get a severe blow f.
ağır bir darbe yemek receive a nasty blow f.
ağır bir darbe yemek get a severe blow f.
büyük darbe almak take a major blow f.
darbe almak receive a blow f.
(darbe yememek için) (vücudunu/vücudunun bir parçasını) geri veya bir yana çekmek flinch f.
darbe almak receive f.
(yumruk/darbe) yemek receive f.
darbe alıp geriye doğru savrulmak reel f.
yüksek sesle darbe vurmak thwap f.
sağlam bir darbe indirmek tunk f.
sağlam bir darbe indirmek tonk f.
uzun dişi ile darbe indirmek tusk f.
askeri darbe military coup d'état i.
darbe sesi beat i.
kuvvetli darbe wham i.
büyük bir darbe indirme whamming i.
ölüm acısına son veren darbe coup de grace i.
sert yumruk ya da darbe slug  i.
son darbe deathblow i.
hafif darbe fillip i.
hızlı darbe crack i.
öldürücü darbe killer i.
öldürücü darbe quietus i.
büyük darbe knockout i.
sert darbe wallop i.
darbe basıncı impact pressure i.
ağır darbe nasty blow i.
darbe tıp ictus i.
askeri darbe military coup i.
askeri darbe coup i.
öldürücü darbe death blow i.
kuvvetli bir darbe smash i.
son darbe settler i.
bir ihtilal veya darbe ertesinde iktidarı ele geçiren siyasi veya askeri grup junta i.
kuvvetli darbe bash i.
şiddetli darbe bash i.
kuvvetli darbe (kılıç, bıçak vb ile indirilen) slash i.
sert darbe slogging i.
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse i.
darbe mukavemeti impact resistance i.
e-darbe e-coup i.
öldürücü darbe fatal blow i.
ölümcül darbe fatal blow i.
rakibin ayaklarını yerden kesen darbe knockdown i.
ölümcül darbe knockdown i.
öldürücü darbe knockdown i.
son darbe knockdown i.
kuvvetli darbe swipe i.
derin darbe deep impact i.
enseye darbe rabbit punch i.
ani darbe sudden impact i.
bitirici darbe sockdolager i.
ezici darbe crushing blow i.
darbe/kaza sonrası zarar görmüş kulak cauliflower ear i.
başa vurulan darbe conk i.
son darbe coup de grace i.
ağır darbe death blow i.
yandan gelen darbe sideswipe i.
büyük darbe large blow i.
aniden yapılan geri hareketin neden olduğu darbe backslap i.
artçı darbe/şok rejolt [rare] i.
yumrukla vurulan darbe nevel i.
yüksek sesli darbe thwap i.
ağır bir darbe tonk i.
büyük darbe almış whammed s.
şiddetli (rüzgar/darbe) strong s.
darbe almış dunted s.
darbe almış (yumruk vb) swiped s.
kuvvetli (darbe) lusty s.
sert darbe yemiş slugged s.
darbe indirecek mesafede within striking distance zf.
Phrasals
darbe ile meydana getirmek strike out f.
darbe planı yapmak intrigue against f.
darbe hazırlamak conspire against f.
(aldığı darbe nedeniyle) geriye doğru sendelemek reel back (from something) f.
Colloquial
ağır bir darbe ile vuran kimse tonker f.
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get the wind knocked out of f.
(temaslı sporlarda karın bölgesine alınan sert bir darbe nedeniyle) bir süre nefes alamamak get winded f.
darbe vurmak ding f.
büyük bir darbe a kick in the teeth i.
ağır darbe tunk [dialect] i.
ağır darbe tonk [dialect] i.
ağır bir darbe a severe blow i.
büyük bir darbe a big blow i.
darbe almış bashed s.
her darbe güçlendirir every knock is a boost expr.
Idioms
kafasına şiddetli bir darbe almak/yemek get (one's) bell rung f.
kafasına şiddetli bir darbe almak/yemek ring (one's) bell f.
çenesinden darbe almak take (something) on the chin f.
ağır bir darbe indirmek strike a blow f.
bir darbe vurmak play havoc with something f.
bir darbe indirmek strike a blow against f.
büyük darbe indirmek deal something a death blow f.
darbe almak take a jab f.
darbe vurmak get a blow in f.
darbe almak take a knock f.
sert bir darbe indirmek knock into the middle of next week f.
ilk darbe first blood i.
kazandıran darbe first blood i.
önleyici ama karşı saldırıya yol açmayacak derece dar darbe/müdahale bloody nose strike i.
önleyici ama karşı saldırıya yol açmayacak derece dar darbe/müdahale bloody nose attack i.
acı/büyük darbe kick in the guts i.
ağır darbe kick in the guts i.
ağır/sert darbe piledriver i.
arka arkaya iki darbe old one-two i.
arkadaşlığımıza vurulan son darbe another nail in the coffin of our friendship i.
arkadaşlığımıza vurulan son darbe the final nail in the coffin of our friendship i.
çifte sorun/darbe a double whammy i.
ciddi/kötü bir darbe a body blow i.
son bir darbe daha the final nail in the coffin i.
son darbe a death blow i.
son bir darbe daha another nail in the coffin i.
bir darbe daha a nail in someone's coffin i.
bir darbe daha a nail in the coffin i.
vurucu darbe first blood i.
ilk vurucu darbe first blood i.
ilk başarılı darbe first blood i.
bir darbe daha another nail in someone's coffin expr.
bir darbe daha the final nail in the coffin expr.
bir darbe daha another nail in the coffin expr.
müthiş ani bir darbe ile at one fell swoop expr.
-den darbe yemiş crushed by something expr.
Slang
kafaya darbe vurmak nob f.
büyük darbe basher i.
kafaya vurulan darbe nob i.
burun üzerine alınan darbe veya yumruk noser i.
öldürücü darbe killer blow i.
darbe almış bashed s.
Law
15 temmuz darbe girişimi ile gündeme gelen, gizli/şifreli mesajlaşma yolu/sistemi/uygulaması by lock i.
15 temmuz darbe girişimi ile gündeme gelen gizli/şifreli mesajlaşma yolu/sistemi/uygulaması bylock i.
Politics
darbe yapmak stage a coup f.
başarısız darbe planı failed coup plot i.
darbe planı coup plot i.
darbe teşebbüsü attempted coup i.
darbe teşebbüsü attempted coup d’état i.
darbe teşebbüsü coup attempt i.
darbe girişimi coup attempt i.
darbe planlayan kimse coup plotter i.
darbe girişimcileri coup plotters i.
darbe planlayanlar coup plotters i.
darbe kalkışması coup attempt i.
darbe kalkışması attempted coup i.
darbe şüphelisi coup suspect i.
darbe şüphelileri coup suspects i.
darbe girişimi attempted coup i.
darbe girişimi treason felony i.
karşı darbe countercoup i.
karşı darbe counter-coup i.
kansız darbe bloodless coup i.
kontrollü darbe controlled coup (cc/coco) i.
silahlı darbe armed coup i.
sivil darbe civilian coup i.
15 temmuz darbe girişimi july 15 coup attempt i.
15 temmuz darbe girişimi july 15 failed coup i.
kendi kendine darbe autogolpe i.
öz darbe autogolpe i.
Technical
darbe ile sıkıştırmak ram f.
ana profilde darbe mukavemeti resistance to impact of main profile i.
anahtarlama ani darbe deneyi switching impulse test i.
aletli darbe deneyi instrumented impact test i.
ani darbe dalga şekilleri impulse waveforms i.
ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi differential pulse code modulation i.
çok kanallı darbe yükseklik analizör multichannel pulse height analyzer i.
çentik darbe deneyi charpy impact test i.
darbe sönümleme kuvveti damping force i.
charpy v-çentikli sarkaç darbe deneyi charpy v-notch pendulum impact test i.
çentikli darbe deneyi notch impact test i.
çentikli darbe dayanımı notched impact strength i.
çentiksiz darbe deneyi parçası unnotched impact test piece i.
darbe yankı tekniği pulse echo technique i.
darbe etkili ses korunumu footstep sound insulation i.
darbe dönüştürücü/yükseltici pulse converter/amplifier i.
darbe genlik kiplenimi pulse amplitude modulation i.
darbe noktası deflection i.
darbe yükselteci pulse amplifier i.
darbe deney aleti impact-test apparatus i.
darbe-yükseklik analizörü pulse-height analyzer i.
darbe süresi kararlılığı pulse duration stability i.
darbe tesiri impact effect i.
darbe emici gövdesi shock absorber body i.
darbe sensörü knock sensor i.
darbe modülatörü pulse modulator i.
darbe kodu pulse code i.
darbe şeklinde manyetik bozulmalar pulse magnetic disturbances i.
darbe ayırıcı impulse separator i.
darbe çarpanı impact factor i.
darbe ve titreşim ölçümü shock and vibration measurement i.
darbe gecikmesi pulse delay i.
darbe başına girme (kazık) penetration per blow i.
darbe sınırlayıcı impulse limiter i.
darbe üreteci pulse generator i.
darbe serpiştirme pulse interleaving i.
darbe ve titreşim deneyi shock and vibration test i.
darbe frekans spektrumu pulse frequency spectrum i.
darbe tekrarlayıcısı pulse repeater i.
darbe sayısı blow count i.
darbe kodlamalı modülasyon pulse code modulation i.
darbe testi impact test i.
darbe tekrarlayıcısı regenerative pulse repeater i.
darbe düşme zamanı pulse fall time i.
darbe boşluk oranı pulse-duty factor i.
darbe etkili ses yalıtımı footstep sound insulation i.
darbe dayanımının tayini determination of impact resistance i.
darbe testi örneği impact test specimen i.
darbe süresi pulse duration i.
darbe başına batma penetration per blow i.
darbe modülasyonu pulse modulation i.
darbe ile modifiye edilmiş ekstrüde akrilik levha impact-modified extruded acrylic sheet i.
darbe kod kiplenimi PC i.
darbe tetikleme pulse triggering i.
darbe genişlik kiplenimi pulse width modulation i.
darbe mukavemeti tayini determination of the resistance to impact i.
darbe çarkı impulse wheel i.
darbe onarımı pulse reshaping i.
darbe şeklinde histerezis kaybı incremental hysteresis loss i.
darbe etkeni impact factor i.
darbe- durum modülasyonu pulse position modulation i.
darbe emici gövdesi shock absorber housing i.
darbe frekansı osilatörü beat frequency oscillator i.
darbe kaynaklı titreşim shock-induced vibration i.
darbe akımı impulse current i.
darbe gerilimi testi surge voltage test i.
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation (pwm) i.
darbe-gürültü jeneratörü impulse-noise generator i.
darbe-zaman modülasyonu pulse-time modulation i.
darbe emici impact absorber i.
darbe yenileme pulse regeneration i.
darbe sensörü crash sensor i.
darbe iyonizasyon odası pulse ionization chamber i.
darbe dalga biçimi pulse waveform i.
darbe yükselme süresi pulse rise time i.
darbe modülasyonlu radar pulse modulated radar i.
darbe konvertörü pulse converter i.
darbe faktörü pulse factor i.
darbe boşluk oranı mark space ratio i.
darbe tesirli ses footstep sound i.
darbe tesirli ses izolasyonu footstep sound insulation i.
darbe şartları impact conditions i.
darbe tüpü impact tube i.
darbe kuvvetlendirici pulse amplifier i.
darbe faktörü impact factor i.
darbe frekansı surge frequency i.
darbe başına penetrasyon (kazık) penetration per blow i.
darbe transmiteri pulse transmitter i.
darbe emici tertibatı shock absorber anchorage i.
darbe dayanımı impact resistance i.
darbe gerilimi koruması surge voltage protection i.
darbe monitörü pulse monitor i.
darbe ve penetrasyon deneyi impact-penetration test i.
darbe frekansı modülasyonu pulse frequency modulation i.
darbe emici kiti shock absorber kit i.
darbe onarımı pulse regeneration i.
darbe aşınması impact wear i.
darbe eylemsizliği impulse inertia i.
darbe noktası deflexion i.
darbe sayacı pulse counter i.
darbe kırılması impact rupture i.
darbe frekansı osilatörü beat-frequency oscillator i.
darbe/yankı tekniği pulse-echo technique i.
darbe tekrarlama hızı kararlılığı pulse repetition rate stability i.
darbe yenileme pulse restoration i.
darbe alıcı impact absorber i.
darbe jeneratörü pulse generator i.
darbe amplifikatörü pulse amplifier i.
darbe frekansı pulse frequency i.
darbe genliği pulse amplitude i.
darbe yineleme aralığı pulse repetition rate i.
darbe yükseltici impulse booster i.
darbe tüneli shock tunnel i.
darbe sesi yalıtımı impact sound insulation i.
darbe yükleri impact loads i.
darbe başlığı bump cap i.
darbe süre kiplenimi pulse duration modulation i.
darbe gerilimi surge voltage i.
darbe kodu modülasyonu pulse code modulation i.
darbe spektrumu pulse spectrum i.
darbe yükseklik seçicisi pulse-height selector i.
darbe gerilimi dayanımı impulse voltage withstand i.
darbe frekansı beat frequency i.
darbe direnci impact resistance i.
darbe arttırıcı impact modifier i.
darbe-yankı tekniği pulse-echo technique i.
darbe analizörü pulse analyzer i.
darbe emici içe geçen bölümü shock absorber insert i.
darbe biçimlendirici devre pulse shaping circuit i.
dengeleyici darbe equalizing pulse i.
darbe elemanı impact member i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
darbe performansı impact performance i.
darbe iletim sonu end of pulsing signal i.
darbe kod modülasyonu pulse code modulation i.
darbe emici shock damper i.
darbe transformatörü pulse transformer i.
darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi pulse magnetic field immunity test i.
darbe tekrarlama oranı pulse repetition rate i.
darbe sönümlenmesi pulse decay i.
darbe tesirli ses korunumu footstep sound insulation i.
darbe tekrarlama hızı pulse repetition rate i.
darbe yüksekliği spektromu pulse amplitude spectrum i.
darbe tekrarlama frekansı pulse repetition frequency i.
darbe jeneratörü impulse generator i.
darbe- genlik modülasyonu pulse amplitude modulation i.
darbe deneyi impact test i.
darbe sarkaç çekici impact pendulum hammer i.
darbe emici shock absorber i.
darbe hatası batter i.
darbe ile meydana gelen titreşim shock-induced vibration i.
darbe sesi impact sound i.
darbe emici braketi shock absorber bracket i.
darbe çubuğu impact bar i.
darbe deney makinesi impact tester i.
darbe bant genişliği pulse bandwidth i.
darbe etkili sesin aktarılması footstep sound transmission i.
darbe kaybı impact loss i.
darbe yıpranma direnci impact abrasion resistance i.
darbe diskriminatörü pulse discriminator i.
darbe genişlik modülasyonu sinyali pwm signal i.
darbe yüksekliği analizörü pulse-height analyser i.
darbe üreteci impulse generator i.
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation i.
darbe etkili ses izolasyon değeri footstep sound reduction index i.
darbe davranışı impact behaviour i.
darbe çıkışı pulse output i.
darbe enerjisi impact energy i.
darbe kiplenimi pulse modulation i.
darbe yükü altında yanal salıverme lateral release under impact loading i.
darbe taşıyıcı pulse carrier i.
darbe konum kiplenimi pulse position modulation i.
darbe kayıpları shock losses i.
düşük sıcak darbe deneyi sonuçları low temperature impact test results i.
direksiyon simidinde darbe steering wheel backlash i.
dönemli darbe katarı periodic pulse train i.
elektrot darbe kaynağı electrode-percussion welding i.
elastik darbe elastic impact i.
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse i.
gaz darbe emicisi gas shock absorber i.
hidrolik basınç darbe deneyi hydraulic pressure impulse test i.
hidrolik darbe deneyi hydraulic impulse test i.
hatta parazit darbe line hit i.
içmesuyu pompa istasyonlarında darbe önleme kazanı air vessel i.
kapılı optik spektrum analizör kullanan darbe metodu pulse method using a gated optical spectrum analyzer i.
kama darbe yöntemi wedge impact method i.
koç başı darbe önleyici water hammer arrestor i.
konforlu darbe emici comfort shock absorber i.
kuru sıcak veya soğuk ile birleştirilmiş darbe veya kararlı durum ivmesi combined bounce of steady-state acceleration with dry heat or cold i.
manuel darbe jeneratörü manual pulse generator i.
manuel darbe üreticisi manual pulse generator i.
odalar arasında darbe sesinin yalıtımı impact sound insulation between rooms i.
optik darbe üreteci optical pulse generator i.
parçacık darbe gürültüsünün algılanması particle impact noise detection i.
plastiklerin izod darbe mukavemeti izod impact strength of plastics i.
parçacık darbe gürültüsünün algılanması detection of particle impact noise i.
sarkaç darbe mukavemeti pendulum impact strength i.
sarkaçlı darbe deney makinesi pendulum impact tester i.
sabit metal kaplanmış polipropilen film dielektrikli darbe kondansatörü fixed metallized polypropylene film dielectric pulse capacitor i.
sismik darbe şiddeti seismic shock intensity i.
termik darbe thermal shock i.
tek darbe radar monopulse radar i.
tiratron darbe modülatörü thyratron pulse modulator i.
tek darbe hedef izleme radarı monopulse target tracking radar i.
ultrasonik darbe eko diyagnostik cihazları ultrasonic pulse-echo diagnostic equipment i.
vakumlu darbe modülatörü vacuum pulse modulator i.
yayla çalışan darbe deney aleti spring operated impact-test apparatus i.
yapıştırıcı bantların kesme darbe mukavemetinin deney yöntemi test method for shear impact strength of adhesive bonds i.
yüzer döşeme uygulamalarında darbe ses yalıtımı impact sound insulation in floating floor applications i.
yeterli darbe enabling pulse i.
yıldırım ani darbe deneyi lightning impulse test i.
zeminlerin darbe ses yalıtımı impact sound insulation of floors i.
(radar) darbe oluşturan hat pulse forming line i.
yüksek gerilim ani darbe deneyi high-voltage impulse test i.
yüksek gerilim darbe deneyi high-voltage impulse test i.
darbe ve çarpmaya dayanıklı crash-proof s.
darbe ile uyarılmış impact-induced s.
darbe kaynaklı impact-induced s.
darbe emer antishock s.
darbe etkisini azaltan antishock s.
darbe emer antishocks s.
darbe etkisini azaltan antishocks s.
darbe genlik kiplenimi Pam kısalt.
elektromanyetik darbe emp kısalt.
Computer
ayrımsal darbe kod kiplenimi dpcm (differential pulse code modulation) i.
çok frekanslı darbe gönderme multi-frequency pulsing i.
darbe spektrumu pulse spectrum i.
darbe süre kiplenimi pulse duration modulation i.
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation i.
darbe yineleme aralığı pulse repetition interval i.
darbe biniştirme pulse interleaving i.
darbe tetikleme pulse triggering i.
darbe trafosu pulse transformer i.
darbe kod kiplenimi pcm i.
darbe yükselme süresi pulse rise time i.
darbe transformatörü pulse transformer i.
darbe serpiştirme pulse interleaving i.
darbe bant genişliği pulse bandwidth i.
darbe genlik modülasyonu pam i.
darbe genlik modülasyonu pulse amplitude modulation i.
darbe onarımı pulse regeneration i.
darbe yükselteci pulse amplifier i.
darbe gecikmesi pulse delay i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
darbe kiplenimi pulse modulation i.
darbe konum kiplenimi pulse position modulation i.
darbe yineleme aralığı pulse repetition rate i.
dikdörtgen darbe rectangular pulse i.
uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi adaptive differential pulse code modulation i.
vuruş darbe pulse i.
Informatics
ayrık darbe modülasyonu discrete pulse modulation i.
darbe kod kiplenimi pulse code modulation i.
hız darbe aralığı tekrarlayıcı speed pulse rate repeater i.
Telecom
ani darbe anahtarlaması burst switching i.
akustik darbe tanıma acoustic pulse recognition  i.
altbant uyumlu farksal darbe kodlu modülasyon sub-band adaptive differential pulse code modulation i.
ani darbe impulse i.
çok frekanslı darbe gönderme multifrequency pulsing i.
darbe kodlu modülasyon hattı pulse-code modulation link i.
darbe uzunluğu modülasyonu pulse-length modulation i.
darbe konum modülasyonu pulse-position modulation i.
darbe tekrar oranı modülasyonu pulse-repetition-rate modulation i.
darbe adresli çoklu erişim pulse-address multiple access i.
darbe genlik modülasyonu pulse-amplitude modulation i.
darbe gönderme pulsing i.
darbe tekrarlama frekansı pulse-repetition frequency i.
darbe yükselme süresi pulse rise time i.
darbe geçidi burst gate i.
darbe kodlu modülasyon pulse coded modulation i.
darbe gönderme sınırı pulsing limit i.
darbe düzeltme pulse correction i.
darbe serpiştirme pulse interleaving i.
darbe sayacı pulse counter i.
darbe işaretinin başlangıcı start of pulsing signal i.
darbe genişlik modülasyonu pulse-width modulation i.
darbe zaman modülasyonu pulse-time modulation i.
dengeleyici darbe equalizing pulse i.
darbe genişlik modülasyonu pulse width modulation i.
darbe başlatma denetimi burst firing control i.
eşit darbe kodlu modülasyon gürültüsü equivalent pulse code modulation noise i.
hatta darbe gerilimi line surge i.
satır karartma darbe süresi duration of line blanking pulse i.
ters darbe işareti gönderme revertive pulsing i.
uyarlamalı diferansiyel darbe kodlu modülasyon adaptive differential pulse code modulation i.
Electric
darbe jeneratörü impulse generator i.
darbe şeklinde histerezis kaybı incremental hysteresis loss i.
darbe frekansı beat frequency i.
darbe üreteci impulse generator i.
darbe süresi pulse duration i.
delta darbe kod modülasyonu delta pulse code modulation i.
darbe/kademe dönüş kaybı pulse/step return loss i.
delta darbe fonksiyonu delta impulsive function i.
darbe eylemsizliği impulse inertia i.
darbe gerilimi impulse voltage i.
darbe/boşluk oranı mark/space ratio i.
darbe veya empülsiyonla uyarma shunt excitation i.
darbe ayırıcı impulse separator i.
dikdörtgen darbe rectangular pulse i.
elektromanyetik darbe electromagnetic pulse i.
frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi measurement of the pulse/step return loss in the frequency domain i.
yüksek darbe gerilimi high impulse voltage i.
yeterli darbe enabling pulse i.
Mechanic
darbe direnci shock resistance i.
darbe yeteneği pulse capability i.
yüksek seviye darbe yeteneği high rate pulse capability i.
Television
dengeleyici darbe equalizing pulse i.
Construction
darbe gürültüsü iletiminin azaltılması reducing impact noise transmission i.
darbe silindiri tilt cyclinder i.
darbe gürültüsü iletimi impact noise transmission i.
darbe direncinin tayini determination of impact resistance i.
darbe yükü impact load i.
darbe dayanımı impact strength i.
döşemelerin darbe sesi yalıtımının alan ölçümleri field measurements of impact sound insulation of floors i.
ısıl darbe thermal shock i.
noktasal darbe dayanımı stroke resistance i.