bitirmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bitirmek"bitirmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 125 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
bitirmek end f.
bitirmek finish f.
General
bitirmek carry out f.
bitirmek polish off f.
bitirmek clear off f.
bitirmek point f.
bitirmek clean up f.
bitirmek break up f.
bitirmek make an end of f.
bitirmek run out f.
bitirmek leave off f.
bitirmek put through f.
bitirmek the close of the day f.
bitirmek sign off f.
bitirmek determine f.
bitirmek round out f.
bitirmek do f.
bitirmek end up f.
bitirmek finalize f.
bitirmek bring to an end f.
bitirmek put an end to f.
bitirmek kill f.
bitirmek get through f.
bitirmek fulfil f.
bitirmek have done with f.
bitirmek wash f.
bitirmek end off f.
bitirmek call it off f.
bitirmek clean f.
bitirmek round f.
bitirmek consume f.
bitirmek put a stop to f.
bitirmek bring to completion f.
bitirmek fetch up f.
bitirmek expend f.
bitirmek drain f.
bitirmek wind up f.
bitirmek extinguish f.
bitirmek break up with f.
bitirmek carry through f.
bitirmek play out f.
bitirmek close f.
bitirmek finish off f.
bitirmek fulfill f.
bitirmek get through with f.
bitirmek accomplish f.
bitirmek cover f.
bitirmek devour f.
bitirmek top off f.
bitirmek break f.
bitirmek perfect f.
bitirmek arrange f.
bitirmek pack up f.
bitirmek sap f.
bitirmek tie f.
bitirmek drink f.
bitirmek wind f.
bitirmek snuff out f.
bitirmek shipwreck f.
bitirmek finish up f.
bitirmek swallow up f.
bitirmek work off f.
bitirmek graduate f.
bitirmek deplete f.
bitirmek finish f.
bitirmek exhaust f.
bitirmek cease f.
bitirmek complete f.
bitirmek quit f.
bitirmek break off f.
bitirmek get through something f.
bitirmek termine f.
bitirmek be through f.
bitirmek conclude f.
bitirmek consummate f.
bitirmek follow through f.
bitirmek eat f.
bitirmek round up f.
bitirmek run out of f.
bitirmek terminate f.
bitirmek transact f.
bitirmek cap off f.
bitirmek finalise f.
bitirmek be done with f.
bitirmek check out f.
bitirmek toss f.
bitirmek zap f.
Phrasals
bitirmek have done f.
bitirmek dry up f.
bitirmek fall in f.
bitirmek run out f.
bitirmek finish off f.
bitirmek get through f.
bitirmek finish up f.
bitirmek damp out f.
bitirmek wrap up f.
bitirmek snuff out something f.
bitirmek snuff something out f.
bitirmek polish off f.
bitirmek go through f.
bitirmek shoot down f.
bitirmek finish off f.
bitirmek tap out f.
bitirmek wipe out f.
Colloquial
bitirmek put paid to f.
bitirmek be done f.
Idioms
bitirmek close the door on (something) f.
bitirmek call time on something [uk] f.
bitirmek make an end of f.
bitirmek round out something f.
bitirmek round something out f.
bitirmek put the lid on f.
bitirmek bring the curtain down f.
Law
bitirmek extinguish f.
Politics
bitirmek use up f.
Technical
bitirmek conclude f.
bitirmek finish f.
bitirmek close up f.
bitirmek terminate f.
bitirmek round off f.
bitirmek exhaust f.
Textile
bitirmek finish f.
Painting
bitirmek to finish f.
Archaic
bitirmek shut up f.
Slang
bitirmek boff f.

"bitirmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 311 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir çırpıda bitirmek devour f.
yiyip bitirmek prey upon f.
yiyip bitirmek fret f.
hepsini satıp bitirmek sell off f.
yiyip bitirmek consume f.
hızla bitirmek dispatch f.
askerlik hizmetini bitirmek complete one's military service f.
yiyip bitirmek (bir duygu) devour f.
işini bitirmek finish with somebody f.
çabuk yiyip bitirmek gobble up f.
işini bitirmek kill f.
çabucak bitirmek make short work of f.
işini bitirmek do away with f.
işini bitirmek polish off f.
bir şeyi yapıp bitirmek get something over with f.
mesaiyi bitirmek finish up work f.
bir kitabı güçlükle okuyup bitirmek plow through a book f.
ödeyerek bitirmek extinguish f.
bir işi bitirmek see something through f.
bitirmek (okulu) go through f.
bir çırpıda yiyip bitirmek devour f.
tamamen bitirmek go through with f.
bir işi bitirmek see something out f.
yeniden bitirmek refinish f.
yapıp bitirmek transact f.
safha safha bitirmek phase out f.
ilişkiyi bitirmek break up with f.
çabucak bitirmek (işi) polish off f.
bir şeyi bitirmek get something over with f.
tamamen bitirmek finish up f.
işini bitirmek finish somebody off f.
bir kontratı bitirmek terminate a contract f.
yiyip bitirmek make inroad into f.
yiyip bitirmek eat somebody up f.
bir şeyi bitirmek get something over f.
yiyip bitirmek demolish f.
yiyip bitirmek eat up f.
bitirmek (bir konuyu) put an end to f.
bir şeyi bitirmek get something out of the way f.
yiyip bitirmek devour f.
işini bitirmek smear f.
yiyip bitirmek guzzle f.
bitirmek (okulu) get through f.
yiyip bitirmek raven f.
harcayıp bitirmek get through f.
ilişkiyi bitirmek break up f.
ilişkisini bitirmek cut the painter f.
içip bitirmek get through something f.
harcayıp bitirmek get through something f.
(okulu) bitirmek get through f.
yiyip bitirmek get through something f.
dereceyle bitirmek finish with a degree (in a competition) f.
dereceyle bitirmek be graduate from ... with a degree f.
okulu bitirmek finish school f.
kursu bitirmek complete the course f.
konuşmayı bitirmek finish the speech f.
(üzüntüden/endişeden/meraktan) kendini yiyip bitirmek worry oneself to death f.
ile işini bitirmek finish with f.
-i bitirmek get through with f.
işi bitirmek pack up f.
günlük işi bitirmek call it quits f.
günlük işi bitirmek call it a day f.
arkadaşlığı bitirmek end a friendship f.
işlenen konunun anlatımını bitirmek rest one's case f.
hacet bitirmek take a leak f.
hacet bitirmek relieve oneself f.
işi bitirmek close a deal f.
hacet bitirmek spend a penny f.
başarılı şekilde bitirmek finish successfully f.
başarılı şekilde bitirmek complete successfully f.
maçı galip bitirmek win the game f.
maçı galibiyetle bitirmek win the match f.
maçı galip bitirmek win the match f.
maçı galibiyetle bitirmek win the game f.
ilişkiyi bitirmek cut the painter f.
başarılı bir şekilde bitirmek bring something to a successful conclusion f.
bir şey yaparak bitirmek/sonuçlandırmak end up by doing something f.
-ile bitmek/bitirmek end with something f.
bir şey yaparak bitirmek/sonuçlandırmak wind up by doing something f.
biriyle ilişkisini bitirmek end one’s affair with someone f.
biriyle olan ilişkisini bitirmek end one’s affair with someone f.
çekimi bitirmek finish filming f.
çekimleri bitirmek finish filming f.
üçüncü olarak bitirmek finish in third place f.
ikinci olarak bitirmek finish in second place f.
işi bitirmek finish the job f.
günü sağ olarak/ölmeden bitirmek make it through the day alive f.
üniversiteyi bitirmek finish university f.
-likle bitirmek (birinci/ikinci vb) (yarışmada) finish f.
bitirmek üzere olmak be on the point of finishing f.
liseyi bitirmek graduate from high school f.
liseyi bitirmek finish the high school f.
kitap bitirmek finish a book f.
düşmanlığı bitirmek end the hostility f.
(birinin) işini bitirmek unplug f.
dersi normal seyrinden daha hızlı bitirmek accelerate f.
yapıp bitirmek accomplish f.
süsleyerek bitirmek top f.
gücünü bitirmek enfeeble f.
enerjisini bitirmek enfeeble f.
şeritle bitirmek band f.
Phrasals
düşüncesizce bitirmek throw off f.
yiyip bitirmek lick up f.
yiyip bitirmek eat out f.
aceleyle bitirmek polish off f.
tüm ilmekleri kapatarak örgüyü bitirmek cast off f.
yarıda keserek bitirmek break up f.
hızlıca yapıp bitirmek knock off f.
(yarışmayı birinin) arkasında/gerisinde bitirmek place behind (someone or something) f.
(biri/bir şey hakkında) kendini yiyip bitirmek brood about (someone or something) f.
(biri/bir şey hakkında) kendini yiyip bitirmek brood about someone or something f.
(biri/bir şey hakkında) kendini yiyip bitirmek brood on someone or something f.
(biri/bir şey hakkında) kendini yiyip bitirmek brood over someone or something f.
bir işi bitirmek/tamamlamak button up f.
bir işi başarıyla bitirmek button up f.
(bir şeyi belli bir tarihe) kadar kullanmak/kullanıp bitirmek use something by something f.
(bir şeyi) çiğneye çiğneye bitirmek chew (away) at (something) f.
belli bir süre içinde bir işi ya da müsabakayı bitirmek/tamamlamak clock in f.
(genelde ev için) satış ya da alış işlemini bitirmek close on f.
(genelde ev için) satış ya da alış işlemini bitirmek close on something f.
dikiş atıp ameliyatı bitirmek close someone up f.
(birinci, ikinci, üçüncü) bitirmek come in f.
(derecede, sürede) gelmek/bitirmek come in f.
bir çırpıda bitirmek whack something off f.
beraberliği bitirmek be through f.
çiğneyerek bitirmek/tüketmek chew away f.
çabucak bitirmek blow through f.
yiyip bitirmek gnaw at someone f.
-i tüketip bitirmek draw down f.
(okul vb) bitirmek pass through f.
yiyip bitirmek gnaw away someone f.
yiyip bitirmek eat on f.
işini bitirmek curl up f.
hemen yiyip bitirmek get down f.
gücünü/enerjisini bitirmek run down f.
işini bitirmek shoot down f.
kolayca bitirmek/tamamlamak toss off f.
kolayca bitirmek/tamamlamak toss off f.
yavaş yavaş yiyip bitirmek eat into (something) f.
son kalan kısmı halletmek/bitirmek finish off f.
bir şeyle bitirmek finish off f.
ölmek üzere olan birinin/bir şeyin işini bitirmek finish off f.
bir şey üstünde çalışmayı bitirmek finish up f.
işi bitirmek finish up f.
yiyip bitirmek eat (something) off f.
yiyip bitirmek eat up f.
hepsini kullanmak/bitirmek eat up f.
(içeceği vb.) hızla içip bitirmek toss back f.
balya yapıp bitirmek bale up f.
(birini) yiyip bitirmek gnaw (away) at (someone) f.
(birinin) aklını yiyip bitirmek gnaw (away) at (someone) f.
(birini) yiyip bitirmek gnaw on (someone) f.
(birinin) aklını yiyip bitirmek gnaw on (someone) f.
aklını yiyip bitirmek gnaw at f.
aklını yiyip bitirmek gnaw on f.
tüketerek bitirmek get away with f.
yiyip bitirmek get away with f.
içip bitirmek get away with f.
(okulu, dönemi, projeyi, işi) çok çalışmadan/çabalamadan bitirmek slide by f.
içip bitirmek put back f.
(bir şeyi) aceleyle/hızla bitirmek tear through (something) f.
-i aceleyle/hızla bitirmek tear through f.
ilişkisini bitirmek/sonlandırmak throw over f.
Colloquial
işini bitirmek be tickets (for someone or something) [south africa] f.
işini bitirmek be tickets [south africa] f.
(bir şeyi birinden) önce bitirmek beat (one) to (something) f.
(birinden) önde bitirmek beat (one) to (something) f.
(bir şeyi birinden) önce bitirmek beat someone to something f.
(birinden) önde bitirmek beat someone to something f.
(bir şeyi birinden) önce bitirmek beat to f.
(birinden) önde bitirmek beat to f.
işini bitirmek clip f.
işini bitirmek cap f.
alnının akıyla bitirmek home and hosed f.
alnının akıyla bitirmek home and dry f.
alnının akıyla bitirmek home free f.
bir ilişkiyi bitirmek call it off f.
başarıyla bitirmek home and hosed f.
başarıyla bitirmek home free f.
başarıyla bitirmek home and dry f.
bakışlarıyla yiyip bitirmek feast one's eyes on f.
bakışlarıyla yiyip bitirmek feast one's eyes upon f.
uzak ara bitirmek romp home f.
alelacele bir şeyi bitirmek crank out f.
yiyip bitirmek down f.
işini bitirmek dust f.
yiyip bitirmek eat it up f.
zar zor bitirmek barely make it f.
son anda bitirmek barely make it f.
(birini veya bir şeyi) bitirmek do for (someone or something) f.
zor bir işi bir an önce bitirmek pass go f.
yiyip/içip bitirmek kill f.
yapıp bitirmek make up f.
Idioms
neredeyse bitirmek break the heart of f.
yiyip bitirmek make way with f.
yarışı kazananın epey gerisinde/arkasında bitirmek be a poor second [uk] f.
yarışı ilk ikinin epey gerisinde/arkasında bitirmek be a poor third [uk] f.
yarışı kazananın epey gerisinde/arkasında bitirmek come a poor second [uk] f.
yarışı ilk ikinin epey gerisinde/arkasında bitirmek come a poor third [uk] f.
ilişkiyi/arkadaşlığı kesmek/bitirmek give (one) the air f.
(çalışanıyla) ilişkiyi kesmek/bitirmek give (one) the air f.
ilişkiyi/arkadaşlığı kesmek/bitirmek give someone the air f.
(çalışanıyla) ilişkiyi kesmek/bitirmek give someone the air f.
ilişkiyi/arkadaşlığı kesmek/bitirmek give someone the brush off f.
(çalışanıyla) ilişkiyi kesmek/bitirmek give someone the brush off f.
ilişkiyi/arkadaşlığı kesmek/bitirmek give someone the gate f.
(çalışanıyla) ilişkiyi kesmek/bitirmek give someone the gate f.
ilişkiyi/arkadaşlığı kesmek/bitirmek give someone the old heave-ho f.
(çalışanıyla) ilişkiyi kesmek/bitirmek give someone the old heave-ho f.
(birinin) işini bitirmek stop (one's) clock f.
(birinin) işini bitirmek stop someone's clock f.
hepsinin üstüne (bir şey daha) yaparak bitirmek cap it (all) off f.
kendini yiyip bitirmek agonize (oneself) over f.
(biri veya bir konu hakkında) kendini yiyip bitirmek agonize (oneself) over someone or something f.
aynı görüşte olmamayı kabullenip tartışmayı bitirmek agree to differ f.
aynı görüşte olmamayı kabullenip tartışmayı bitirmek agree to disagree f.
arkadaşlığı bitirmek cut the painter f.
bir dönemi bitirmek/sona erdirmek bring the curtain down on something f.
bir işi belirtilen zamanda bitirmek meet a deadline f.
başlamadan/şiddetlenmeden/başında bitirmek nip something in the bud f.
bir dönemi bitirmek/sona erdirmek ring the curtain down on something f.
birini içten içe yiyip bitirmek eat someone up inside f.
başarıyla bitirmek go out on a high note f.
çalışmayı bitirmek call it a day f.
çabucak bitirmek sail right through something f.
çabucak yapıp bitirmek clap together f.
çabucak yapıp bitirmek slap together f.
çabucak yapıp bitirmek clap up f.
elindeki işi bitirmek clear the deck f.
işi bitirmek close the deal f.
iyi bir yerde bitirmek end on a high note f.
işi bitirmek seal the deal f.
işini bitirmek settle someone's hash f.
işi bitirmek close a sale f.
işi bitirmek close the sale f.
ikinci olarak bitirmek come off second-best f.
iyi biçimde bitirmek go out on a high note f.
layıkıyla bitirmek go out on a high note f.
kendi kendini yiyip bitirmek be consumed with something f.
kendini yiyip bitirmek work oneself up f.
kendini yemek/bitirmek eat one's heart out f.
kendini yiyip bitirmek make oneself miserable f.
tartışmayı bitirmek heal the breach f.
(birinci/ikinci vb) olarak bitirmek come in (a certain position) f.
yazımını bitirmek (baskıya hazır hale getirme) put something to bed f.
ufak harcamalarla yiyip bitirmek/eritmek nickel-and-dime someone to death f.
yiyip bitirmek eat something off f.
yiyip bitirmek eat up f.
(zor bir şeyi) bir şeyi yapıp bitirmek get something over and done with f.
(zor bir şeyi) bir şeyi yapıp bitirmek get something over with f.
(birinin) işini bitirmek get through with f.
yiyip bitirmek eat something off of something f.
(bir şeyi) bitirmek draw the curtain over (something) f.
birinin en verimli olduğu anda kariyerini/yaşamını bitirmek cut someone off in their prime f.
zirvede bitirmek cut someone off in their prime f.
birinin en verimli olduğu anda kariyerini/yaşamını bitirmek cut someone down in their prime f.
zirvede bitirmek cut someone down in their prime f.
bir şeye son vermek/bitirmek draw stumps f.
(bir şeyi) sonlandırmak/bitirmek draw the curtain on (something) f.
(bir şeyi) sonlandırmak/bitirmek draw the curtain over (something) f.
(biriyle/bir şeyle) ilişkisini bitirmek see the end of (someone or something) f.
yarışı/yarışmayı sonuncu bitirmek get the wooden spoon f.
yarışı/yarışmayı sonuncu bitirmek get/win/take the wooden spoon [uk] f.
(bir şeyi) zirvede bırakmak/bitirmek finish (something) on a high note f.
(bir şeyi) başarılı bir noktada bırakmak/bitirmek finish (something) on a high note f.
(bir şeyi) doruk noktasında bırakmak/bitirmek finish (something) on a high note f.
(bir şeyi) en yüksek noktada bırakmak/bitirmek finish (something) on a high note f.
yarışı/yarışmayı sonuncu bitirmek take the wooden spoon f.
yarışı/yarışmayı sonuncu bitirmek win the wooden spoon f.
(birini) yiyip bitirmek gnaw (at) (someone's) vitals f.
son anda bitirmek barely make it on time f.
bir şeyi yapıp bitirmek get something out of the way f.
hızlıca yapıp bitirmek make the fur fly f.
kaşla göz arasında bitirmek walk into f.
(bir şeyi) bitirmek put the tin hat on (something) f.
biriyle ilişkisini bitirmek give somebody the (old) heave-ho f.
(birini/bir şeyi) hemen bitirmek make quick work of (someone or something) f.
(bir şeyi) hemen bitirmek/bitirivermek make quick work of (something) f.
ilişkiyi bitirmek (aşk) give somebody the elbow expr.
kökünden (bitirmek) root and branch expr.
Speaking
bu evliliği bitirmek istiyorum I want out of this marriage expr.
bitirmek üzereyim I'm almost done expr.
Trade/Economic
borcunu ödeyip bitirmek pay off f.
içip bitirmek drain f.
tümünü satın alıp bitirmek (hisse senetleri) buy-out f.
Law
yapıp bitirmek accomplish f.
Technical
pişirimi bitirmek boil off f.
yiyip bitirmek (asit) eat f.
Computer
bitirmek sonlamak terminate f.
bir oyunu en hızlı şekilde bitirmek speedrun f.
Textile
(dikişi) muntazam şekilde bitirmek neaten f.
Gastronomy
küçük kadehte sert içkiyi bir içişte bitirmek shot f.
Education
birincilikle bitirmek graduate at the top of one's class f.
birincilikle bitirmek graduate ranking first in class f.
doktorasını bitirmek complete one's doctorate f.
Sport
krikette kale direklerini yerinden alarak günün oyununu bitirmek draw stumps f.
Latin
bitirmek işi taçlandırır finis coronat opus expr.
Slang
kıçını yiyip bitirmek eat (someone's) ass out f.
işini bitirmek/görmek give (someone) the business f.
işini bitirmek/görmek give someone the business f.
(cinsel ilişki) işi çabucak bitirmek wham bam thank you ma'am f.
parasını bitirmek eat f.
işini bitirmek drop f.
işini bitirmek drop f.
işini bitirmek dust off f.
yapıp bitirmek knock out f.
bir şeyi bitirmek wipe something out f.
British Slang
bir işi/görevi bitirmek louse (scottish use) f.
işini bitirmek do in f.
(bir ilişkiyi) bitirmek bin off f.
(bir ilişkiyi) bitirmek bin-bag f.