belirlemek - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

belirlemekBedeutungen von dem Begriff "belirlemek" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 35 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
belirlemek specify v.
belirlemek designate v.
belirlemek determine v.
General
belirlemek state v.
belirlemek determine v.
belirlemek adjust v.
belirlemek limit v.
belirlemek identify v.
belirlemek settle v.
belirlemek assign v.
belirlemek condition v.
belirlemek set down v.
belirlemek dijudicate v.
belirlemek establish v.
belirlemek appoint v.
belirlemek define v.
belirlemek peg v.
belirlemek stake out v.
belirlemek ascertain v.
belirlemek detect v.
belirlemek fix v.
belirlemek decide v.
belirlemek slate v.
belirlemek dictate v.
belirlemek single out v.
belirlemek assess v.
belirlemek designate v.
belirlemek get a fix on v.
Trade/Economic
belirlemek assign
Law
belirlemek designate
Technical
belirlemek indicate
belirlemek set
belirlemek qualify
Aeronautic
belirlemek quality
Marine Biology
belirlemek spot

Bedeutungen, die der Begriff "belirlemek" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 161 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
detayları belirlemek specify the details v.
General
yerini belirlemek plot v.
fiyat belirlemek rate v.
ayarını belirlemek assay v.
yazgısını önceden belirlemek predestine for v.
şartları belirlemek stipulate v.
zamanını belirlemek date v.
yerini belirlemek place v.
limitlerini belirlemek limit v.
fiyatını belirlemek price v.
kazıklarla belirlemek stake off v.
tarih belirlemek determine a date v.
amaç belirlemek set an objective v.
koşu ya da yürüyüş hızını belirlemek pace v.
hatlarını belirlemek contour v.
kaderini belirlemek predestine for v.
yeniden belirlemek redetermine v.
kaderini belirlemek predestinate v.
yerini belirlemek position v.
cinsiyetini belirlemek sex v.
geleceğini belirlemek predestine v.
kazıklarla belirlemek stake v.
kazıklarla belirlemek stake out v.
takvim belirlemek schedule v.
belirlemek (yazgı) seal v.
kaderini belirlemek predestine v.
miktarını belirlemek quantify v.
gündemi belirlemek set the agenda v.
yerini belirlemek pinpoint v.
kaderini belirlemek seal one's fate v.
geleceğini önceden belirlemek destine v.
fiyatını belirlemek set the price v.
limitlerini belirlemek delimit v.
geleceğini belirlemek predestine for v.
yerini belirlemek (özellikle de uzaktan veya zor görülebilir olanları) spot v.
temposunu belirlemek time v.
önceden belirlemek predetermine v.
yerini belirlemek locate v.
fiyatını belirlemek valorise v.
kendi geleceğini belirlemek determine one's own future v.
geleceğini belirlemek determine one's future v.
geleceğini belirlemek shape one's future v.
çerçeveyi belirlemek set a framework v.
yönünü belirlemek determine the direction v.
çerçeveyi belirlemek determine the framework v.
aday belirlemek nominate v.
aday belirlemek determine a candidate v.
çerçevesini belirlemek determine a framework v.
çerçevesini belirlemek set a framework v.
politika belirlemek determine a policy v.
standart belirlemek set standard v.
yeni standart belirlemek set new standard v.
şeklinin nasıl olacağını önceden belirlemek preform v.
kriter belirlemek determine criteria v.
tarihini belirlemek date v.
kaderini önceden belirlemek destine v.
-e göre belirlemek determine according to v.
-e göre belirlemek specify according to v.
hedef belirlemek set a target v.
yerini belirlemek localize v.
vizyon belirlemek determine a vision v.
sorunu belirlemek define the problem v.
sorunu belirlemek detect the problem v.
sorunu belirlemek identify the problem v.
sorunu belirlemek determine the problem v.
standart belirlemek set standards for something v.
yol haritası belirlemek determine a road map v.
bir stil belirlemek determine a style v.
bir tarz belirlemek determine a style v.
yeniden fiyat belirlemek reprice v.
yol haritası belirlemek set a course for v.
strateji belirlemek set a course for v.
seviye belirlemek specify the level v.
seviye belirlemek determine the level v.
bir tarih belirlemek set a date v.
tarihini belirlemek determine the date of v.
maliyetleri belirlemek determine the costs v.
rota/yol belirlemek set a course v.
olarak belirlemek designate someone as v.
kaynağını belirlemek locate the source v.
standartları belirlemek set the standards v.
cinsiyetini belirlemek identify the gender v.
yerini tam olarak belirlemek pinpoint v.
fiyat belirlemek determine a price v.
fiyat belirlemek set a price v.
kariyer hedefleri belirlemek set career goals v.
limitlerini belirlemek delimitate v.
fiyatını belirlemek valorize v.
yerini belirlemek localise v.
ihtiyaç belirlemek determine a requirement v.
gereksinim belirlemek determine a requirement v.
gereksinim belirlemek determine a need v.
ihtiyaç belirlemek determine a need v.
önceden belirlemek destine v.
fazla belirlemek overdetermine v.
yeni bir görev belirlemek retask v.
güzergah belirlemek plot a route v.
güzergah belirlemek map out a route v.
maaş zamlarını belirlemek determine the pay raises v.
hedef belirlemek set a goal v.
hedefi belirlemek spot the target v.
sınır belirlemek set boundaries v.
limit belirlemek set boundaries v.
(hüküm) koymak/belirlemek establish v.
Phrasals
yol çizmek/belirlemek chart out
(tarihi vb) belirlemek nail something down
(tarihi vb) belirlemek pin something down
yerini veya durumunu belirlemek account for
Idioms
neyin doğru neyin yanlış olduğunu doğru olarak belirlemek lay one's finger
(evlilik vb için) tarih belirlemek name the day
tarih belirlemek name the day
gün belirlemek name the day
neyin doğru neyin yanlış olduğunu doğru olarak belirlemek put one's finger
kaderini önceden belirlemek seal someone's fate
yazgısını önceden belirlemek seal someone's fate
gidişatı belirlemek set the tone
havayı belirlemek set the tone
atmosferi belirlemek set the tone
gündemi belirlemek set the agenda
sonucu belirlemek tip the balance
sonucu belirlemek swing the balance
kaderini belirlemek/çizmek seal the fate of somebody
ortamı belirlemek set the tone
fiyatını kendi belirlemek set one's own price
tempoyu/hızı belirlemek set the pace
hızı kendi ayarlamak/belirlemek pace yourself
hızı kendine göre ayarlamak/belirlemek pace yourself
Trade/Economic
vergi miktarını belirlemek rate
koşulları belirlemek stipulate
fiyatı yeniden belirlemek reprice
1950'lerde abd'de federal reserve bank'ın bankaların ödeyebilecekleri en yüksek faizi belirlemek üzere getirdiği kısıtlama regulation q
fiyatları belirlemek veya piyasaları bölüştürmek gibi anti tekel yasalarına aykırı eylemler per se violations
her bir değişkenin etkilerini belirlemek amacıyla bu değişkenlerin ayarlanmasına olanak sağlayan özel bilgisayar yazılımları spreadsheets
malın fiyatını belirlemek için önce ortalama üretim maliyetlerini hesaplayıp sonra buna önceden kararlaştırılan bir pay ekleme yöntemi cost-markup pricing
yerel para üzerinden fiyat belirlemek quote in local currency
işe uymayan adayları belirlemek amacıyla yapılan kısa mülakat screening interview
paranın değerini yeniden belirlemek revalorize
paranın değerini yeniden belirlemek revalorise
faiz oranlarını belirlemek set interest rates
faiz oranlarını belirlemek set the interest rates
faiz oranlarını belirlemek determine the interest rates
Law
tarih belirlemek date
bir arazinin sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan inceleme gezintisi perambulation
Politics
ilkeleri belirlemek set out principles
tutum belirlemek take a stand
Technical
siklonun yerini belirlemek için kullanılan bir barometrik cihazı barocyclonometer
besi suyundaki fosfat miktarını belirlemek için uygulanan deney vanado-molybdate test
yerini belirlemek localize
önceden belirlemek predetermine
yerini belirlemek localise
Informatics
çok sayıda spam yapan siteler ile özgün içerikli siteler arasındaki farkı belirleyip orijinal içerikli siteleri üst sıralarda tutmak ve çöp diye tabir edilen siteleri ise belirlemek amacıyla google'ın oluşturduğu bir site eleme sistemi sandboxing
çok sayıda spam yapan siteler ile özgün içerikli siteler arasındaki farkı belirleyip orijinal içerikli siteleri üst sıralarda tutmak ve çöp diye tabir edilen siteleri ise belirlemek amacıyla google'ın oluşturduğu bir site eleme sistemi sandbox
çok sayıda spam yapan siteler ile özgün içerikli siteler arasındaki farkı belirleyip orijinal içerikli siteleri üst sıralarda tutmak ve çöp diye tabir edilen siteleri ise belirlemek amacıyla google'ın oluşturduğu bir site eleme sistemi sandbox effect
Telecom
yer belirlemek locate
Automotive
yön belirlemek navigate
Railway
grup biletine yolcuların kimliklerini belirlemek üzere iliştirilen doküman contremarque
özellikle demiryollarında bir seferin saatini yeniden belirlemek re-time
Marine
denizde bulunulan noktayı belirlemek amacıyla tespit edilen ve iki sabit nesneyi birleştiren çizgi transit
rotayı belirlemek set the course
Medical
antijen verip hastanın fizyolojik özelliklerini belirlemek challenge
Military
top menzilini belirlemek için bir hedefin önüne ve arkasına ateş etmek bracket