çözmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

çözmek"çözmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 95 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çözmek solve f.
çözmek untie f.
çözmek unfasten f.
General
çözmek disengage f.
çözmek clear up f.
çözmek slack f.
çözmek unriddle f.
çözmek puzzle out f.
çözmek unlock f.
çözmek free f.
çözmek detach f.
çözmek ravel out f.
çözmek reason f.
çözmek do f.
çözmek work out f.
çözmek loose f.
çözmek obviate f.
çözmek untwine f.
çözmek read f.
çözmek work f.
çözmek untangle f.
çözmek compound f.
çözmek unrope f.
çözmek break f.
çözmek unhitch f.
çözmek unbutton f.
çözmek cipher out f.
çözmek decipher f.
çözmek open f.
çözmek unsnarl f.
çözmek unwrap f.
çözmek uncoil f.
çözmek dissolve f.
çözmek unscramble f.
çözmek untwist f.
çözmek slack up f.
çözmek unlink f.
çözmek disentangle f.
çözmek unloose f.
çözmek unbrace f.
çözmek ravel f.
çözmek figure out f.
çözmek cut somebody loose f.
çözmek unpick f.
çözmek defrost f.
çözmek unlace f.
çözmek loosen f.
çözmek uncouple f.
çözmek unravel f.
çözmek make out f.
çözmek unmortise f.
çözmek decode f.
çözmek unpin f.
çözmek unbuckle f.
çözmek cast loose f.
çözmek unfix f.
çözmek wind down f.
çözmek unwind f.
çözmek cut loose f.
çözmek undo f.
çözmek unfasten f.
çözmek unreave f.
çözmek resolve f.
çözmek degrade f.
çözmek release f.
çözmek find out f.
çözmek settle f.
çözmek unloosen f.
çözmek settle up f.
çözmek assoil f.
çözmek faze f.
çözmek remediate f.
çözmek appoint one's self f.
çözmek figure out f.
Phrasals
çözmek wind off f.
çözmek solve out f.
Idioms
çözmek be beyond (someone or something) f.
Technical
çözmek abstringe f.
çözmek degrade f.
çözmek settle f.
çözmek unloosen f.
çözmek disperse f.
çözmek thaw f.
çözmek resolve f.
çözmek unbind f.
çözmek solve f.
çözmek unwind f.
Automotive
çözmek unhitch f.
Food Engineering
çözmek solve f.
Chemistry
çözmek lyse f.
çözmek abstract f.
Marine Biology
çözmek solubilise f.
çözmek solubilize f.
Archaic
çözmek ungird f.
çözmek redd f.

"çözmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 278 sonuç

Türkçe İngilizce
General
çözmek (şifreyi) decode f.
buzlarını çözmek defrost f.
buzunu çözmek defrost f.
bağcıklarını çözmek unlace f.
bağını çözmek release f.
problem çözmek solve problem f.
anlaşmazlıkları ya da sorunları çözmek iron out f.
çözmek (halka şeklinde sarılı bir şeyi) uncoil f.
düğümü çözmek burl f.
çözmek (şifre vb) decipher f.
buzunu çözmek defrosting f.
çözmek (bütün bir yapıyı) disincorporate f.
makaradan ipliği çözmek reel off f.
makaradan çözmek unreel f.
test çözmek do test f.
şifresini çözmek decode f.
sorunu çözmek resolve the problem f.
çözmek (sarılı bir şeyi) unwind f.
zincirlerini çözmek unchain f.
şifresini çözmek decipher f.
bir şeyi çözmek puzzle something out f.
düğümünü çözmek solve the mystery of f.
çözmek (şifre vb) decrypt f.
bağını çözmek unbind f.
zor bir şeyi çözmek unravel f.
şifreyi çözmek decipher f.
kelepçelerini çözmek cut somebody loose f.
düğüm çözmek untie a knot f.
zincirini çözmek unchain f.
kod çözmek decipher f.
buz çözmek deice f.
beraberliği çözmek (yarışta/oyunda) run off f.
şifre çözmek decode f.
sargıyı çözmek uncoil f.
sırrını çözmek riddle f.
çözmek (kangal) uncoil f.
tokasını çözmek unbuckle f.
çözmek (zor bir şeyi) unravel f.
çözmek (şifre vb) demodulate f.
çözmek (matematik problemini) work f.
bağını çözmek unlace f.
ipoteğini çözmek release f.
bağını çözmek unbound f.
bulmaca çözmek riddle f.
dilini çözmek loosen somebody's tongue f.
şifreyi çözmek decode f.
uçkur çözmek have sex with f.
çözmek (şifreyi) decipher f.
çözmek (şifreyi) crack f.
çözmek (problemi/sorunu) work out f.
problemi çözmek sort out f.
palamarı çözmek take off f.
düğmelerini çözmek unbutton f.
bağlarını çözmek unlace f.
palamarı çözmek shove off f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram f.
(sarılı bir şeyi) çözmek unwind f.
bulmaca çözmek solve puzzle f.
düğümünü çözmek detangle f.
krizi çözmek solve the crisis f.
krizi çözmek defuse the crisis f.
krizi çözmek resolve the crisis f.
kir çözmek clean off the dirt f.
kir çözmek remove the dirt f.
kir çözmek brush off the dirt f.
kir çözmek wash off the dirt f.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disagreements f.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disagreements f.
anlaşmazlıkları çözmek solve the disputes f.
anlaşmazlıkları çözmek resolve the disputes f.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disagreements f.
anlaşmazlıkları çözmek settle the disputes f.
bir sorunu çözmek sort something out f.
bir problemi çözmek sort something out f.
birini heyecanlandırıp dizlerinin bağını çözmek leave someone weak at the knees f.
(karışık bir şeyi) çözmek disentagle f.
sorun çözmek resolve a problem f.
sorun çözmek solve a problem f.
esrarı çözmek uncover the mystery f.
esrarı çözmek solve the mystery f.
esrarı çözmek resolve the mystery f.
sırrı çözmek unravel the mystery f.
esrarı çözmek clear up the mystery f.
esrarı çözmek unlock the mystery f.
gizemi çözmek solve the mystery f.
sırrı çözmek solve the mystery f.
sırrı çözmek clear up the mystery f.
gizemi çözmek clear up the mystery f.
gizemi çözmek uncover the mystery f.
sırrı çözmek unlock the mystery f.
gizemi çözmek unlock the mystery f.
gizemi çözmek resolve the mystery f.
sırrı çözmek resolve the mystery f.
sırrı çözmek uncover the mystery f.
kripto çözmek decipher f.
kod çözmek decode f.
-i çözmek figure out f.
nedenini bulup çözmek get to the bottom of f.
(sorun) çözmek get out f.
anlamını çözmek decipher f.
düğüm çözmek disentangle f.
şifre çözmek decipher f.
ipotek çözmek release collateral f.
(yumak) çözmek unwind f.
sarım çözmek uncoil f.
sorunu çözmek settle the matter f.
cinayeti çözmek solve the murder f.
sorunu çözmek treat a question f.
şifreyi çözmek decrypt f.
tamamen çözmek solve completely f.
kökten çözmek solve completely f.
lekeleri çözmek remove the stains f.
leke çözmek remove the stain f.
farklılığı çözmek resolve the difference f.
test çözmek do a test f.
çapraz bulmaca çözmek do a crossword puzzle f.
bağları çözmek loosen the ties f.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out f.
sorunu tartışarak çözmek argue one's way out of something f.
teminat çözmek release a guarantee f.
dilini çözmek loose one’s tongue f.
davayı çözmek solve the case f.
kelepçelerini çözmek uncuff f.
kelepçeleri çözmek uncuff f.
sorunları/problemleri çözmek resolve the problems f.
sorunları/problemleri çözmek solve the problems f.
sorunları/problemleri çözmek clear up the problems f.
sorunları/problemleri çözmek overcome the problems f.
sudoku çözmek solve sudoku f.
problemi çözmek solve the problem f.
sorunlarını çözmek solve one's own problems f.
kendi sorunlarını kendi çözmek solve one's own problems f.
sorunlarını kendi başına çözmek solve one's own problems f.
sorunlarını çözmek solve one's problems f.
bir sorunu geçici olarak çözmek solve a problem temporarily f.
düğümü çözmek untangle f.
düğümü çözmek disentangle f.
mahkemede çözmek/halletmek settle it in court f.
şifreyi çözmek break a code f.
(genelde belli bir meblağ üzerinde anlaşarak) davayı anlaşarak çözmek settle lawsuit f.
açmak/çözmek unreel or unwind something f.
günde en az yüz soru çözmek solve at least 100 questions daily f.
günde en az yüz soru çözmek do at least 100 questions a day f.
buzunu çözmek unfreeze f.
sulh yolu ile çözmek settle a conflict by peaceful means f.
sulh yoluyla çözmek settle a conflict by peaceful means f.
sulh yolu ile çözmek resolve/settle a problem amicably f.
sulh yoluyla çözmek resolve/settle a problem amicably f.
gizemini çözmek demystify f.
herhangi bir sürece ya da ürüne etki eden ufak problemleri çözmek work out the bugs f.
düğümünü çözmek unknot f.
bulmaca çözmek do crossword f.
bir problemi doğru çözmek ya da çözme çabasına girmek answer f.
bağını çözmek abstringe f.
yündeki dolaşıklığı çözmek tag f.
kemerini çözmek unbelt f.
(halat) çözmek unbend f.
bağlarını çözmek unbrace f.
rubik küp çözmek için kullanılan bir yöntem cfop method i.
rubik küp çözmek için kullanılan bir yöntem fridrich method i.
Phrasals
(geminin) halatını çözmek cast off f.
(iki veya daha çok taraf arasındaki) anlaşmazlığı gidermek/çözmek arbitrate between f.
(iki veya daha çok taraf arasındaki) sorunu gidermek/çözmek arbitrate between f.
(iki taraf arasındaki) anlaşmazlığı gidermek/çözmek arbitrate between (someone and someone else) f.
(iki taraf arasındaki) sorunu gidermek/çözmek arbitrate between (someone and someone else) f.
açmak/çözmek wind something off f.
birini çözmek/anlamak psych someone out f.
birini çözmek/anlamak figure someone out f.
ısıtarak buzunu çözmek thaw out f.
kiri çözmek/çıkarmak clean something off something f.
konuşarak çözmek talk something out f.
kiri çözmek/çıkarmak clean something off f.
-den çözmek disentangle from
Colloquial
işi kısa yoldan çözmek cut corners f.
kemerini çözmek unbuckle f.
sorunları çözmek square things up f.
sorunu çözmek make it up f.
Idioms
bir sıkıntıyı çözmek pick a crow f.
bir sorunu ya da gizemi çözmek crack the code f.
aradaki sorunu çözmek make one's peace with f.
bir çıkmazı çözmek cut the gordian knot f.
bir sorunu kendi çözmek take matters into own hands f.
bir sorunu çözmek cut the gordian knot f.
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight out something f.
bir şeyi kavga ederek/tartışarak çözmek fight it out f.
bir sorunu geçici olarak çözmek paper over something f.
birini çözmek work someone out f.
buzları çözmek break the ice f.
bir sorunu geçici olarak çözmek paper something over f.
düğümü çözmek cut the gordian knot f.
gizini çözmek/açıklamak take the wraps off something f.
kendi sorunlarını kendi çözmek get one's own house in order f.
kendi sorunlarını kendi çözmek put one's own house in order f.
sorunlarını çözmek put one's own house in order f.
sorunlarını kendi başına çözmek put one's own house in order f.
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks out f.
sorunu çözmeye çalışmak/çözmek için uğraşmak work the problem f.
sorunlarını çözmek get one's own house in order f.
problemi ustalıkla çözmek cut the gordian knot f.
sorunları savaşarak çözmek (draw the sword and) throw away the scabbard f.
sorunlarını kendi kendine çözmek get one's own house in order f.
sorunlarını kendi başına çözmek get one's own house in order f.
sorunlarını kendi kendine çözmek put one's own house in order f.
sırrını çözmek crack the secret of f.
sorunu/problemi çözmek/halletmek get the kinks ironed out f.
sorunu çözmek cut the gordian knot f.
tüm sorunları çözmek iron something out f.
tereyağından kıl çeker gibi çözmek wave a magic wand f.
tüm sorunları çözmek iron out something f.
belli bir meseleyi çözmek için açıksözlü bir biçimde yürütülen toplantı come-to-jesus meeting i.
sorunu çözmek için yaratıcı düşünme thinking way out of the box i.
(sorunu çözmek için) masaya oturmak come to the table
Speaking
bir yeri çözmek have a place figured out f.
bu sorunu çözmek benim için bir zevk it is my pleasure to solve this problem expr.
Slang
birini anlamak/çözmek suss someone out f.
bir olayı çözmek dope f.
Trade/Economic
ipotek çözmek release collateral f.
Law
anlaşmazlığı çözmek settle a dispute f.
anlaşmazlıkları çözmek reconcile f.
bir ihtilafı çözmek settle a dispute f.
uyuşmazlığı çözmek settle a controversy
Technical
bağlantı çözmek abstringe f.
bağı çözmek abstringe f.
aritmetik problemlerini çözmek cipher f.
bağı çözmek unlink f.
buzunu çözmek defrost f.
blok çözmek unblock f.
buzlarını çözmek defrost f.
bağ çözmek unlink f.
bağı çözmek unbind f.
bağlantı çözmek unbind f.
çırpmayı çözmek descramble f.
çoğullama çözmek demultiplex f.
donu çözmek freeze out f.
çözmek için zıt yönde döndürmek untwist f.
çözmek (sıvı içinde) disperse f.
kilidi açmak ya da çözmek unlock f.
öbek çözmek unblock f.
sarılmış bir şeyi çözmek unwind f.
sıvı içinde çözmek disperse f.
rolik çözmek reel off f.
paket çözmek unpack f.
serisini çözmek degum f.
top çözmek batch off f.
bilgisayar grafiklerindeki çeşitli problemleri çözmek için ışın yüzeyi kesişim testlerinin kullanılması ray casting i.
Computer
kod çözmek translate f.
blok çözmek deblock f.
çoğullama çözmek demultiplex f.
çırpmayı çözmek descramble f.
kip çözmek demodulate f.
kod çözmek decode f.
kripto çözmek decipher f.
şifre çözmek decrypt f.
şifre çözmek decipher f.
şifre çözmek decryption f.
şifreyi çözmek encipher f.
bağ çözmek bağı kopar unlink i.
Informatics
bağlantı çözmek unbind f.
öbek çözmek unblock f.
kip çözmek demodulate f.
şifre çözmek decipher f.
Telecom
bağ çözmek unlink f.
bağlantı çözmek unbind f.
Television
görüntü çözmek deinterlace f.
Textile
(ipek iplikleri) kozadan çözmek reel f.
bez çözmek warp f.
makaradan ipliği çözmek reel off f.
rolik çözmek reel off f.
Automotive
buz çözmek deice f.
Aeronautic
buz vb çözmek thaw f.
Marine
geminin iskeleden halatlarını çözmek cast-off f.
palamarın dolanan düğümlerini çözmek clear hawse f.
iplerini çözmek untwist f.
iplerini çözmek unlay f.
palamar çözmek unberth f.
Chemistry
kromatograf yoluyla tekrar çözmek re-chromatograph f.
Military
haber çözmek solve f.
şifre çözmek decipher f.