koparmak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

koparmak"koparmak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 63 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
koparmak pull off f.
koparmak pluck f.
koparmak break off f.
General
koparmak sever f.
koparmak snatch away from f.
koparmak pull f.
koparmak let out f.
koparmak snatch from f.
koparmak deflorate f.
koparmak snatch f.
koparmak tear off f.
koparmak cut off f.
koparmak tear f.
koparmak divulse f.
koparmak wheedle something out f.
koparmak extort f.
koparmak break f.
koparmak wring f.
koparmak cull f.
koparmak ruptured f.
koparmak cozen f.
koparmak break something off f.
koparmak deflower f.
koparmak cull out f.
koparmak tear away f.
koparmak rend f.
koparmak snap off f.
koparmak take apart f.
koparmak give f.
koparmak pry f.
koparmak exact f.
koparmak sunder f.
koparmak snap f.
koparmak dissever f.
koparmak pick off f.
koparmak teardown f.
koparmak rip f.
koparmak tear out f.
koparmak unstick f.
koparmak wheedle out f.
koparmak break off f.
koparmak utter f.
koparmak coax f.
koparmak rupture f.
koparmak rip off f.
koparmak rive f.
koparmak detach f.
koparmak pick f.
koparmak extract f.
koparmak take f.
koparmak pull apart f.
koparmak wangle f.
koparmak slive f.
koparmak abscise f.
koparmak nip f.
Phrasals
koparmak pluck off f.
koparmak pluck off
Idioms
koparmak bully something out of someone
Slang
koparmak put the screws to
koparmak put the screws on
Botanic
koparmak abscise f.
Literature
koparmak abscind f.
Archaic
koparmak reave f.

"koparmak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 227 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir şeyden yavaş yavaş bir parçacığı koparmak chip away f.
kıyameti koparmak ramp and rage f.
kıyameti koparmak pop off f.
bağlantısını koparmak disconnect f.
kesip koparmak shear f.
koparmak (çiçek/meyve vb'ni) pluck f.
kıyameti koparmak make a row f.
kıyameti koparmak storm f.
acı çığlık koparmak screech f.
para vb koparmak work f.
ödünü koparmak frighten somebody to death f.
kıyameti koparmak row f.
ipleri koparmak cut loose from f.
kurutulmuş tütün yapraklarını saplarından koparmak strip tobacco f.
kıyameti koparmak kick up a row f.
yaygara koparmak clamour f.
ödünü koparmak scare somebody to death f.
beyaz saç tellerini koparmak pluck out one's gray hairs f.
koparmak (para) extract f.
üst kısmını koparmak (bitkinin) top f.
kıyameti koparmak kick up a rumpus f.
çekip koparmak rend f.
dil dökerek birinden bir şey koparmak wheedle something out of someone f.
çığlık koparmak scream f.
kıyameti koparmak raise cain f.
tuttuğunu koparmak see a thing through f.
bir şeyi bir yerden yırtarak koparmak tear something off f.
kenarından parça koparmak chip f.
ipleri koparmak break up the link with somebody f.
zincirini koparmak run amok f.
yaygara koparmak make a fuss f.
ödünü koparmak petrify f.
kıyameti koparmak go on the rampage f.
saplarını koparmak stem f.
para koparmak mulct f.
kıyamet koparmak raise hell f.
büküp koparmak twist off f.
dizardı kirişini koparmak/kesmek hamstring f.
sapını koparmak stem f.
dişlerini koparmak (vitesin) strip f.
ipleri koparmak break away with someone f.
kızılca kıyameti koparmak raise a hell of a row f.
üst kısmını kesmek veya koparmak (bir bitkinin) top f.
koparmak (ilişkiyi) rupture f.
çıbanın başını koparmak bring matters to a head f.
yaygara koparmak cut up rough f.
ödünü koparmak scare f.
ödünü koparmak gally f.
fırtına koparmak break out f.
kıyameti koparmak make a great fuss f.
yaygara koparmak bluster f.
yaygara koparmak make a noise f.
ısırıp koparmak bite off f.
yaygara koparmak squall f.
ipleri koparmak sever relations with someone f.
kıyameti koparmak raise a stink f.
çekip koparmak (iplikle dikilmiş bir şeyi) rip something off f.
yaygara koparmak fuss f.
ipleri koparmak break ties with someone f.
curcunayı koparmak shout and quarrel f.
çiçek koparmak pick flowers f.
kıyameti koparmak raise the roof f.
gürültü koparmak start an uproar f.
ipleri koparmak break up the relationship with somebody f.
kıyameti koparmak put on a scene f.
yaygara koparmak clamor f.
bir şeyi bir yerden yırtarak koparmak tear something out f.
kıyameti koparmak be on the rampage f.
bağlarını koparmak cut loose f.
bağlarını koparmak disconnect f.
bağları koparmak cut the painter f.
kıyameti koparmak raise hell f.
kıyameti koparmak raise ruckus f.
ani olarak çekip koparmak jerk f.
ödünü koparmak strike fear into (the heart of) someone f.
kıyameti koparmak kick up a stink f.
bağlarını koparmak break one's connection f.
bağlarını koparmak sever one's connection f.
bağları koparmak break one's connections f.
bağları koparmak sever one's connections f.
bağını koparmak break one's connection f.
bağını koparmak sever one's connection f.
kafasını koparmak cut off one's head f.
kafasını koparmak decapitate f.
kafasını koparmak behead f.
bağlarını koparmak disassociate f.
bağlarını koparmak cut off communication with f.
çığlık koparmak exclaim f.
zincirini koparmak go raving mad f.
ile bağını koparmak break with f.
kıyameti koparmak make the fur fly f.
(bilgi) koparmak elicit f.
tehditle koparmak extort f.
kesip koparmak strike off f.
ilişkiyi koparmak break off the relation f.
bağlarını koparmak sever all ties with f.
bağını koparmak sever all ties with f.
izin koparmak get permission f.
dünyayla bağını koparmak disconnect with the world (around) f.
birinin kolunu sökmek/koparmak tear one’s arm off f.
gül koparmak pick a rose f.
keski ile kesmek/koparmak chisel off f.
bağı koparmak break the bond f.
bağlantısını koparmak delink f.
elektron koparmak eject an electron f.
kuyruğunu koparmak tail f.
kıyametleri koparmak ramp f.
Phrasals
yaygara koparmak take on f.
yaygara koparmak cry out f.
aniden ısırıp koparmak snap off f.
güçlükle koparmak screw out f.
(birinden) para/eşya/takı koparmak beguile (someone) out of (something) f.
(birinden) para/eşya/takı koparmak beguile someone out of something f.
birden çekip koparmak jerk away
üstündekileri koparmak claw something off
üstündekileri koparmak claw something off someone
bir hayvanı sürüden koparmak cut an animal out of a herd
Colloquial
ödünü koparmak scare the pants off
ödünü koparmak frighten the pants off
Idioms
kıyameti koparmak lift the roof f.
yaygara koparmak take on (so) f.
ödünü koparmak send a shiver up/down somebody’s spine f.
kıyameti koparmak pitch a fit [us] f.
(birinden) para koparmak put the bee on (someone) f.
bir kaşık suda fırtına koparmak tempest in a teapot
bir kaşık suda fırtına koparmak storm in a tea cup
dananın kuyruğunu koparmak come to a head
alkış koparmak bring down the house
bağları koparmak cut one's cables
gürültü koparmak create bloody hell
gürültü koparmak create bloody murder
kıyametleri koparmak raise the roof
kıyameti koparmak raise hell
kıyameti koparmak raise cain
bağlarını koparmak pull up stakes
birinden domuzdan kıl çeker gibi para koparmak screw money out of someone
para koparmak screw money out of someone
bir bardak suda fırtına koparmak have a storm in a teacup
toz koparmak raise up a dust
toz koparmak kick up a dust
kıyameti koparmak raise a stink
bağları koparmak drop like a hot coal
bağları koparmak drop like a hot potato
kıyameti koparmak carry on
ödünü koparmak frighten someone out of their wits
ödünü koparmak scare someone out of their wits
ödünü koparmak send chills down someone's spine
ödünü koparmak send chills up someone's spine
kıyameti koparmak go on the rampage
ödünü koparmak make someone's blood run cold
alkış tufanı koparmak bring the house down
kıyameti koparmak be on the rampage
yaygara koparmak make a fuss of
ödünü koparmak startle someone out of his mind
ipleri koparmak cut the painter
bağlarını koparmak cut the painter
kıyametleri koparmak scream blue murder
para koparmak screw out of money
kıyametleri koparmak cry blue murder
birinden para koparmak put the bite on (someone)
ödünü koparmak scare the wits out of someone
ödünü koparmak scare the living daylights out of someone
ödünü koparmak frighten the hell out of someone
ödünü koparmak frighten the living daylights out of someone
ödünü koparmak frighten the pants off someone
ödünü koparmak scare the shit out of someone
ödünü koparmak frighten one out of one's wits
gerçekle(rle) bağını koparmak lose touch with reality
ödünü koparmak scare the shit out of somebody
ödünü koparmak scare one out of one's wits
ödünü koparmak frighten one out of wits
ödünü koparmak frighten the living daylights out of somebody
ödünü koparmak scare someone to death
ödlerini koparmak scare somebody out of their wits
ödünü koparmak frighten the life out of somebody
ödünü koparmak scare the living daylights out of somebody
ödünü koparmak scare the daylights out of somebody
ödünü koparmak scare someone stiff
ödlerini koparmak frighten somebody out of their wits
ödünü koparmak scare someone out of a year's growth
ödünü koparmak scare one out of one's mind
ödünü koparmak frighten the daylights out of somebody
ödünü koparmak frighten someone to death
ödünü koparmak scare the life out of somebody
ödünü koparmak frighten someone out of a year's growth
ödünü koparmak frighten one out of one's mind
birisinin ödünü koparmak put the fear of god in somebody
birisinin ödünü koparmak put the fear of god into somebody
gürültü koparmak yell bloody murder
gürültü koparmak scream bloody murder
gürültü koparmak scream blue murder
ödünü koparmak chill somebody to the bone
ödünü koparmak chill somebody to the marrow
ödünü koparmak send chills down somebody's spine
ödünü koparmak send chills up somebody's spine
biriyle bağını koparmak put the freeze on someone
biriyle bağını koparmak put the chill on someone
fazla yaygara koparmak make too much fuss
birinin ödünü koparmak give somebody the heebie-jeebies
birinin ödünü koparmak/patlatmak give somebody the shivers
ödünü koparmak scare the pants off somebody
kıyameti koparmak kick up a fuss/row/stink
kıyameti koparmak kick up a fuss
kıyameti koparmak kick up a row
kıyameti koparmak kick up a stink
kıyameti koparmak raise a big stink
kıyameti koparmak make a big stink
iş koparmak land an account
bir bardak suda fırtına koparmak much ado about nothing
dünyayla bağını koparmak dead to the world
bir bardak suda fırtına koparmak storm in a tea cup
bir bardak suda fırtına koparmak tempest in a teapot
Slang
kesip koparmak nip f.
para koparmak gibi amaçlarla birine baskı yapmak put the nips in [aus-nz] f.
ödünü patlatmak/koparmak blitz (one) out f.
ödünü patlatmak/koparmak blitz someone out f.
izni koparmak get the nod
ödünü koparmak scare the shit out of you
ödünü koparmak scare the pants off someone
ödünü koparmak scare the hell out of someone
umumi yerde kayışı koparmak / balatayı sıyırmak run amok
Law
tehditle koparmak extort
Technical
bağlantıyı koparmak unlink
Computer
alanın bağını koparmak unlinking a field
ufak parçalar koparmak nibble
Agriculture
(bitkinin) sapını koparmak tip f.
British Slang
yaygara koparmak faff