yığın - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yığın"yığın" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 73 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yığın stack i.
yığın batch i.
yığın pile i.
yığın heap i.
General
yığın peck i.
yığın congeries i.
yığın huddle i.
yığın collection i.
yığın conglomerate i.
yığın clutter i.
yığın accumulation i.
yığın hill i.
yığın cartload i.
yığın mountain i.
yığın tons i.
yığın wodge i.
yığın mound i.
yığın pile i.
yığın masses i.
yığın clamp i.
yığın lump i.
yığın slew i.
yığın body i.
yığın bundle i.
yığın force i.
yığın swarm i.
yığın conglomeration i.
yığın agglomeration i.
yığın chunk i.
yığın pack i.
yığın set i.
yığın volume i.
yığın flock i.
yığın aggregation i.
yığın crowd i.
yığın drove i.
yığın bed i.
yığın mass i.
yığın lot i.
yığın stacker i.
yığın bank i.
yığın craftsman i.
yığın clump i.
yığın dollop i.
yığın patchwork i.
yığın taas i.
yığın rafter i.
yığın tass i.
yığın tass i.
yığın tass i.
yığın agglomerate i.
yığın aggeration i.
yığın stacked s.
yığın host s.
Colloquial
yığın raft i.
Trade/Economic
yığın bank
Technical
yığın stack
yığın collection
yığın raft
yığın lump
yığın heap
yığın cluster
Computer
yığın bulk
yığın heap
Medical
yığın clump
Psychology
yığın aggregate
Food Engineering
yığın bulk
Statistics
yığın kollectiv
yığın population
Biochemistry
yığın group
yığın agglomerate
Apiculture
yığın settle
Geology
yığın dump

"yığın" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 176 sonuç

Türkçe İngilizce
General
herhangi bir şeyden yoğun yığın cloud i.
sosyal yığın social aggregate i.
rüzgar tarafından karın bir yerde yığın oluşturması snowdrift i.
bir yığın para packet i.
sosyal yığın türleri types of social aggregates i.
yığın kültürü mass culture i.
yığın (üst üste konulmuş şeylerin oluşturduğu) stack i.
yığın hareketi mass movements i.
yüklü/yığın halinde aktarım bulk transfer i.
bir yığın a pile of s.
bir yığın many s.
bir yığın a wodge of s.
bir yığın plenty s.
bir yığın a raft of s.
yığın olabilen accumulable s.
yığın halinde glomerate s.
yığın halinde in bulk zf.
Phrasals
yığın haline getirmek mound something up
Phrases
bir yığın a clump of
Colloquial
bir yığın like heck
bir yığın like hell
bir yığın dert a peck of troubles
bir yığın sıkıntı a peck of troubles
Idioms
bir yığın a hell of a lot
yapacak bir yığın işi olmak have a full plate
bir yığın para ödemekten kurtulmak save a bundle on something
bir yığın evrak işi a paper chase
bir dolu/sürü/yığın çöp a load of rubbish
Slang
bir yığın saçmalık/zırva a load of cock and bull
Trade/Economic
yığın biçimde taşınan yük bulk cargo
yığın olarak üretilen off the shelf
yığın yük bulk cargo
yığın halinde yük bulk cargo
yığın halinde in bulk
yığın halinde yollama bulk mailing
Technical
yüzeysel yığın hızı superficial mass velocity
yığın bellek bulk storage
yığın işlem batch processing
yığın veri mass data
yığın terminal simülasyonu batch terminal simulation
yığın yapmak pile
yığın veri aggregate data
yığın bellek. mass memory
yığın yapma piling
kayan yığın sliding mass
yığın depolama sınıfları mass storage classes
yığın terminal batch terminal
yığın toplam batch total
uzak yığın işlem remote batch processing
yığın yoğunluğu bulk density
yığın fırını batch furnace
yığın gereç bulk material
yığın boyama dope dyeing
sıkıştırılmış yığın yoğunluğu tapped bulk density
yığın durumu state of aggregation
yığın kayması block slip
yığın faktörü bulk factor
büyük yığın passel
köşeli yığın breccia
seramik tozların sıkıştırılmış yığın yoğunluğu tapped bulk density of ceramic powders
gevşek yığın yoğunluğu undamped bulk density
seramik tozlarının gevşek yığın yoğunluğu undamped bulk density of ceramic powders
sıkıştırılmış yığın yoğunluğu compacted bulk density
görünür yığın yoğunluğu apparent bulk density
tane yığın yoğunluğu grain bulk density
yığın malzemenin kurutmada kütle kaybı mass loss of bulk material on drying
gevşek yığın malzemeler loose bulk materials
yığın depolama tesisi bulk storage plant
taneli malzemelerin yığın yoğunluğu bulk density of granular materials
yığın taşıma bulk handling
yığın halindeki malzemenin depolanması storage of bulk materials
yığın ve derinlik profili analizi bulk and depth profiling analysis
yığın kontrolü batch control
bitümlü deney numunelerinin yığın yoğunluğu bulk density of bituminous specimens
yığın malzemenin mekanik olarak taşınması mechanical handling of bulk material
yığın malzemenin rutubet muhtevası moisture content of bulk material
yığın hız bulk velocity
yığın sertliği bulk hardness
yığın tavlama batch annealing
çift yığın dual stack
Computer
yığın hatası stack fault
yığın boş stack underflow
yığın sepeti stacker bin
yığın modu stacker mode
yığın atla stack bypass
yığın kipi stacker mode
yığın doldu stack overflow
sıralayıcı yığın sorter stacker
yığın dökümü stack dump
yığın dosyası batch file
yığın işleme batch processing
yığın çağır call stack
yığın örneklemesi bulk sampling
yığın pano bulk panels
alt yığın heap
yığın depolama mass storage
yığın bellek mass storage
ofset yığın offset stacker
yığın toplam batch total
yığın terminal batch terminal
yığın işlem batch processing
yığın terminal simülasyonu batch terminal simulation
yığın veri mass data
uzak yığın işlem remote batch processing
yüz yukarı yığın face-up stacker
yığın-otomatik stacker-auto
yığın transfer bulk transfer
yığın posta bulk mail
yığın bellek stack memory
yığın izleme stack trace
yığın izleme stack backtrace
yığın izleme stack traceback
yığın geri izleme stack backtrace
yığın geri izleme stack traceback
usb yığın depolama aygıtı usb mass storage device
Informatics
yığın bellek bulk storage
yığın bellek mass memory
yığın bellek mass storage
yığın izleme stack trace
yığın izleme stack backtrace
yığın izleme stack traceback
Telecom
gevşek yığın module soft stack
sert yığın module hard stack
uzaktan yığın girişi remote batch entry
yığın eleman izolatörü lumped element isolator
Mechanic
yığın fırını batch furnace
Textile
yığın boyama dope dyeing
Construction
yığın liçi heap leach
yığın besleme konveyörü stacker feed conveyor
arazi üzerinde paletli ya da yığın halde her türlü yükün taşınması ve yüklenmesi gibi çeşitli işlerde kullanılan çok işlevli iş makinesi telehandler
arazi üzerinde paletli ya da yığın halde her türlü yükün taşınması ve yüklenmesi gibi çeşitli işlerde kullanılan çok işlevli iş makinesi telescopic handler
gevşek yığın malzeme loose bulk material
gevşek yığın birim ağırlığı bulk density
gevşek yığın bulk
Automotive
yığın ortalama değeri bulk average value
Mining
yığın liçi heap leaching
Medical
yığın açısı angle of repouse
işlenmemiş yığın unprocessed bulk
yığın halinde batchwise
dutsu yığın morula
Psychology
yığın ruhbilimi mass psychology
Food Engineering
yığın derişimi bulk concentration
yığın su bulk water
yığın akışı bulk flow
yığın yoğunluğu bulk density
yığın sıcaklığı bulk temperature
yığın hacmi bulk volume
yığın açısı angle of repose
yığın sığa analizi lumped capacitance analysis
ara yığın taşıyıcı intermediate bulk container
sıkıştırılmış yığın yoğunluğu compacted bulk density
serbest akış yığın yoğunluğu free-flow bulk density
yığın sığır sütü soğutucusu bulk bovine milk cooler
Statistics
istatistiksel yığın statistical population
sonlu yığın finite population
sürekli yığın continuous population
sonsuz yığın infinite population
standart yığın standard population
normal olmayan yığın non-normal population
durağan yığın stationary population
sonlu yığın düzeltmesi finite population correction
yığın genetiği population genetics
yığın örneklemesi bulk sampling
hipotetik yığın hypothetical population
Chemistry
yığın derişimi bulk concentration
yığın polimerizasyonu bulk polymerization
yığın yoğunluğu bulk density
yığın konsantrasyonu bulk concentration
Agriculture
yığın halinde depolanmış danenin sıcaklığı temperature of grain stored in silos
Environment
kuru yığın yoğunluğu dry bulk density
yığın asbest bulk asbestos
yığın taşması stack overflow
Geography
yığın buzla pack ice
yığın buzla ice canopy
Geology
yığın sahası dump site
Cinema
yığın filmi mass-film