halat - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

halat"halat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
halat rope i.
General
halat lap i.
halat breast i.
halat lashing i.
halat kink i.
halat hawser i.
halat manila rope i.
halat lanyard i.
halat cable i.
halat guy i.
halat manilla rope i.
Technical
halat rope
Marine
halat line
halat hawser
halat rope
Marine Biology
halat ground cable
halat sweep line
Geology
halat cable

"halat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 237 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
çelik halat steel rope i.
halat takımı tackle i.
General
halat volta etmek belay f.
halat çekmek pull a rope f.
halat kolu strand i.
halat makarası headwheel i.
çelik halat guy i.
halat gibi dolaşma kinking i.
halat makarası rope pulley i.
koyverme (halat vb) stopover i.
halat bedeni bight i.
halat bükümü strand i.
kalın çelik halat cable i.
bükme halat hawser laid i.
halat teli rope wire i.
halat gibi dolaştırma kinking i.
halat takımı tackling i.
baskılı ve radansalı halat askısı oval eye coupled with shank i.
halat kopması rope breakage i.
halat/tel vb'nin dolaşması kink i.
kenevir halat hemp rope i.
jüt halat jute rope i.
manila keneviri halat manila rope i.
naylon halat nylon rope i.
esnek halat widdy i.
halat çekme oyunu tug of war i.
halat köprü rope bridge i.
elastik halat elastic rope i.
kalın halat thick rope i.
çapı 25cm'den küçük bir halat cablet i.
ağ halat netted rope i.
iplerin bükülerek tutturulduğu halat yapım yerinin ucundaki çerçeve tackle board i.
halat yapım yeri ropewalk i.
halat şamandırası cable buoy
Trade/Economic
halat fabrikası ropery
Technical
bir tür halat raip i.
ağır bir yükü çekmeye yetecek güçte halat cart rope i.
tel halat wire rope
halat makarası rope reel
üzerinde halat yapılan sundurma ropewalk
çelik telli yuvarlak halat round steel wire rope
çelik halat yapımında kullanılan son derece kaliteli çelik tel plow steel wire
halat ırgatı warping machinery
cankurtaran halat life line
halat yapımında kullanılan döner kanca whirler
halat kuvveti funicular force
kenevir halat hemp rope
tel halat wire cable
düzeli halat yıkama makinesi jet rope rinser
halat dişli ekipman rope threaded equipment
sapanlı halat garland
halat donanım sistemi rope reeving
çelik halat wire rope
langlay çelik halat lang lay rope
tel halat ölçer wire rope gauge
halat imalathanesi ropery
halat kancası rope hook
yöndeş bükümlü halat lang lay rope
halat tutucu rope grabber
yedek halat drag rope
halat sapma açısı fleet angle
yassı halat flat rope
üç iplikli halat three-stranded rope
çelik halat steel cable
halat sıkma makinesi rope squeezer
halat açıcı rope scutcher
halat emdirme makinesi rope padding mangle
halat fabrikası rope factory
halat sıkma makinesi rope mangle
halat halinde boyama rope dyeing
halat açıcı rope opener
halat yıkama makinesi rope washer
halat yıkama makinesi rope soaper
halat makarası pulley
çelik tel halat steel wire rope
halat kayması rope slipping
halat sarkması rope sag
halat tamburu rope reel
halat teli rope wire
halat oluğu rope groove
halat makarası rope pulley
halat ipi rope yarn
halat kopması rope breakage
tel halat sapan wire rope sling
çelik tel halat sapan kolları wire rope sling legs
çelik halat wire cable
çift tel göbekli çelik halat twin core cable
elastik halat bungee cord
elastik halat bungee rope
tel halat frenli boru supabı snubber tube valve
halat seçim faktörü rope selection factor
çelik tel halat wire rope
çelik telli halat steel wire rope
düğümlü halat knot cord
ayarlı çengelli halat adjustable landyard
sabit çengelli halat fixed landyard
çengelli halat lanyard
ayarlanabilir çengelli halat adjustable landyard
halat tamburu hoist drum
halat takımı tackle
halat düğümü blackwall hitch
halat sargısı whip
halat germe aygıtı rope tensioning device
halat tamburu hoisting drum
halat germe rope tensioning
halat gövdesi bight
halat kasnağı rope wheel
halat kopması rope breaking
halat ipliği yarn
halat yapım evi ropery
tdnb halat swnt rope
ucu çengelli halat prolonge
çelik halat steel cord
galvanizli tel halat galvanized wire rope
yardımcı halat accessory cord
örgülü halat stranded wire rope
paslanmaz çelik tel halat stainless steel wire rope
çelik tel halat bağlantı uçları terminations of steel wire rope
mantolu halat kernmantle rope
tel halat tamburu wire-rope drum
halat kılavuzu rope guide
halat simidi grommet
çelik halat takviyesi steel cord reinforcement
halat şişesi rope attachment
şok emici halat shock absorbing lanyard
şok emici halat shock absorbing rope
(asansör) en küçük halat kopma yükü minimum breaking load of a rope
ilmekli çelik halat looped cable
ilmekli çelik halat looped steel wire
halat kaması rope wedge
Informatics
halat iletken stranded conductor
Textile
halat dikişi ile örülmüş cable-knit s.
halat halinde boyama rope dyeing
halat yıkama makinesi rope soaper
halat açıcı rope scutcher
halat kılavuzu rope guidcr
düzeli halat yıkama makinesi jet rope rinser
halat sıkma makinesi rope mangle
halat emdirme makinesi rope padding mangle
halat sıkma makinesi rope squeezer
halat yıkama makinesi rope washer
halat açıcı rope opener
halat fabrikası rope factory
halat yıkama makinesi rope washing device
dört kollu bükülü germe halat four-strand shroud laid rope
sekiz kollu örgülü halat eight-strand plaited rope
halat ve ip imal makineleri cordage and rope manufacturing machinery
halat ve ip üretim makineleri cordage and rope manufacturing machinery
halat dikişi cable stitch
Construction
kordon ve halat hazırlama makinesi cordon and rope prepare machine
asbest halat asbestos rope
galvanizli tel halat galvanized wire rope
yardımcı vinç/halat auxiliary hoist
yardımcı vinç/halat whip line
Woodworking
halat babası timberhead
Automotive
çelik halat wire rope
Railway
yalıtımlı sentetik halat sistemleri insulating synthetic rope assemblies
y-halat boyu stitch wire length
y-halatı stitch wire
Aeronautic
halat donanımı cable harness
çok uçlu halat bridle
halat takımı cable loom
Marine
palamar bağlamak ya da halat takımını yakalamak gibi işler için kullanılan savlodan yapılmış küçük halat caburn i.
dolaşmış halat raffle i.
birbirine dolaşmış şey (halat vb.) raffle i.
dolaşık ip/halat raffle i.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cablelaid s.
kendi bükümlerinin aksi yönde bükülerek bir araya getirilmiş olan (halat, palamar vs) cable-laid s.
üç halat ile döşenmiş cablelaid s.
üç halat ile döşenmiş cable-laid s.
halat bosa stopper
halat kıtığı oakum
ana halat main rope
gemi armasını yukarı çekmek için gemi direğine bağlanan halat girtline
halat takımı cordage
halat matafyon rope eyelet
gemi armasını yukarı çekmek için gemi direğine bağlanan halat gantline
halat babası bitt
lif halat fiber rope
tekneleri bağlamaya yarayan kısa halat painter
geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı rigging
iki kollu ince halat marline
gemiyi bağlamak için kullanılan halat veya kablo hawser
halat yapımı için lifleri bükmek lay up
halat bedeni bight
halat matafyonu cringle
(gemi) halat takımı cordage
bükme halat hawser laid
mayistra yelkenini idare eden halat mainsheet
halat takımı tackling
flok yelkenini düzeltmeye yarayan halat jib sheet
halat yoma bükümü hawser laid
halat örmeye özgü demir heaver
ince halat halyard
ince halat halliard
halat rodasını açmak uncoil
korkuluk halat breastrope
halat takımı tackle
halat üzerine ince bir halat sarmak marl
iskandil atan neferin göğüs verip dayandığı halat breastband
halat atma aleti uygunluk sertifikası certificate of conformity of line-throwing appliances
halat tamburu mooring drum
gemiyi baştan çekmek için bir ucu çekiciye verilen halat zincir veya çelik halat düzeneği towing bridle
halat fırlatıcısı line thrower
halat fırlatma aleti line thrower
ana yelkendeki yakaları bağlamaya yarayan halat tack tackle
Petrol
çelik halat veya gerdirme gibi yaygın teknikleri içeren her tür petrol kuyusu müdahalesi workover
Mining
sapan (taşıyıcı halat) sling
halat tamburu hoisting drum
halat makarası headwheel
halat makarası hoisting sheave
kenetli halat locked coil rope
yarı kenetli kılavuz halat half locked coil guide rope
maden kuyusu için demetli halat stranded rope for mine shaft
kenetli taşıyıcı halat locked coil carrying rope
elektrikli halat sistemi kepçe electric rope shovel
Marine Biology
halat trol rope trawl
halat trol spaghetti trawl
Botanic
sak lifleri halat yapımında, kabuğu tabaklamada kullanılan geniş tropik amerikan ağacı cinsi cecropia i.
Military
tel halat varagele cable ferry
tel halat engeli cable block
halat donanımı rigging
halat fırlatma tüfeği line-throwing appliance
halat kullanılarak yapılan acil iniş fastrope
Sport
kulplu halat handle tow
katılımcının bir halat yardımıyla sürat teknesinin arkasına bağlandığı ve ayağına özel bir çeşit kayak taktığı spor türü water-ski
iki dağcıyı birbirine bağlayan halat active rope
halat tırmanma rope climbing
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş foefie slide
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş aerial ropeslide
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş aerial runway
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş tyrolean crossing
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş death slide
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş flying fox
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş zip-line
çelik bir halat ile tepeden aşağıya iniş zip wire
uluslararası halat çekme federasyonu tug of war international federation (twif)