etme - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

etme"etme" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
General
etme making i.
etme doing i.

"etme" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ateş etme shooting i.
dans etme dancing i.
dikkat etme watch i.
hayret etme astonishment i.
imha etme annihilation i.
imha etme disposal i.
örtbas etme whitewash i.
rahatsız etme disturbance i.
restore etme restoration i.
tahliye etme discharge i.
takip etme following i.
tezahüratla ilan etme acclamation i.
General
beraber gelmek (meraktan veya çıkar elde etme umuduyla biriyle) tag along with f.
beraber gelmek (meraktan veya çıkar elde etme umuduyla biriyle) tag along after f.
beraber gitmek (meraktan veya çıkar elde etme umuduyla biriyle) tag along after f.
beraber gitmek (meraktan veya çıkar elde etme umuduyla biriyle) tag along with f.
değerlendirmek (test etme vb) evaluate f.
intihar etme arzusu duymak feel suicidal f.
matematize etme mathematicize f.
suça yataklık etme aiding f.
suça yataklık etme encouraging f.
yardım etme zevkini vermek give someone pleasure to help f.
(bir şeyler satmaya çalışarak) turistleri rahatsız etme tourist hustling i.
(evrak vb) muhafaza etme keeping i.
acele etme rush i.
acele etme scurrying i.
acele etme take your time i.
acele etme hurrying i.
acele etme scurry i.
aceleyle hareket etme bustle i.
acımadan yıkıp yok etme wanton destruction i.
açık etme airing i.
afaroz etme excommunicating i.
aforoz etme excommunication i.
aforoz etme anathema i.
aforoz etme ostracism i.
ağaçları yok etme deforestation i.
ağız dalaşı etme squabbling i.
ah etme sigh i.
akın etme raiding i.
akort etme tuning i.
aksini ispat etme rebuttal i.
alay etme mocking i.
alay etme persiflage i.
alay etme irrision i.
alay etme japing i.
alay etme taunt i.
alay etme taunting i.
alay etme derision i.
alay etme jeering i.
allah yolunda savaşma/cihad etme jihadification i.
allahı inkar etme atheism i.
alt etme beating i.
altüst etme dislocation i.
altüst etme discombobulating i.
altüst etme discombobulation i.
altüst etme subversion i.
amorti etme sinking i.
analiz etme analyzation i.
annelik etme mothering i.
aracılık etme mediation i.
araya ilave etme intercalation i.
arazi tahsis etme land allocation i.
arkadaşlık etme fraternization i.
arkadaşlık etme fraternisation i.
arz etme exhibiting i.
asarak idam etme gallows i.
asimile etme assimilating i.
asistanlık etme assisting i.
asit niteliğini yok etme neutralization i.
asit niteliğini yok etme neutralisation i.
aşık etme enamouring i.
aşık etme enamoring i.
ateş etme discharge i.
ateş etme pop i.
ateş etme shoot i.
ateş etme firing i.
ateş etme gunfire i.
ateş etme fire i.
atık yok etme bölgesi rubbish tip i.
ayırt etme discernment i.
ayırt etme discrimination i.
ayırt etme severalising i.
ayırt etme identification i.
ayırt etme distinction i.
ayırt etme differentiation i.
ayırt etme booking i.
ayırt etme severalizing i.
ayırt etme gücü ability to distinguish i.
ayırt etme gücü discernment i.
ayırt etme gücü power of discernment i.
ayırt etme kabiliyeti ability to distinguish i.
ayırt etme kabiliyeti power of discernment i.
ayırt etme kabiliyeti discernment i.
ayırt etme yetisi sensibility i.
aylaklık etme dawdling i.
aynı sesi tekrar etme alliteration i.
azat etme disenthrallment i.
azat etme enfranchising i.
azat etme emancipation i.
azat etme liberation i.
azat etme disenthralment i.
azat etme emancipation i.
azat etme manumission i.
aziz ilan etme beatification i.
bağırarak ilan etme acclaiming i.
bakterileri yok etme bacteriolysis i.
baş etme becerileri coping skills i.
başaşağı etme inversion i.
başın tepesini tıraş etme tonsure i.
başka kelimelerle ifade etme recasting i.
başka kelimelerle ifade etme rewording i.
başka kelimelerle ifade etme rephrasing i.
başka yere kanalize etme rechanneling i.
başkalarının laflarını ve davranışlarını taklit etme lata i.
başkanlık etme chairing i.
başkasından evvel işgal etme preoccupancy i.
bayram etme exulting i.
bayram etme jubilation i.
belirsiz bir süre için devam etme özelliğine sahip self-perpetuating i.
belli etme revelation i.
belli etme manifestation i.
belli etme express i.
berbat etme bungle i.
bertaraf etme elimination i.
bertaraf etme parry i.
bertaraf etme eliminating i.
beyan etme enouncing i.
beyin yıkama/zorla ikna etme brainwashing i.
beyin yıkama/zorla ikna etme mind abuse i.
beyin yıkama/zorla ikna etme coercive persuasion i.
beyin yıkama/zorla ikna etme thought control i.
bir işi idare etme handling i.
bir kabileyi asimile etme detribalization i.
bir kabileyi asimile etme detribalisation i.
bir kişiliği temsil etme impersonation i.
bir önermeyi tersi yönde ifade etme obversion i.
bir siper veya asker saffı boyunca ateş etme enfilading i.
bir şeye uygun olarak hareket etme acting on i.
bir şeyi elde etme tutkusu ambition i.
bir şeyi sterilize etme sanitisation i.
bir şeyi sterilize etme sanitization i.
bir tarafa doğru hareket etme lateroduction i.
birbirini takip etme succession i.
birini yakından (genellikle ısrarla) takip etme dogging i.
birlikte hareket etme liaising i.
birlikte hareket etme çağrısı eirenicon i.
birlikte hareket etme durumu concertedness i.
birlikte hareket etme önerisi eirenicon i.
bloke etme immobilization i.
bloke etme lock-up i.
bloke etme immobilisation i.
bloke etme blocking i.
boğarak idam etme garroting i.
boş laf etme periphrasis i.
boş laf etme verbiage i.
boş laf etme roundabout i.
boş laf etme circumbendibus i.
boş laf etme tautology i.
boş laf etme redundancy i.
boş laf etme periphrase i.
boş laf etme verbality i.
boş laf etme pleonasm i.
boş laf etme circumlocution i.
boykot etme boycotting i.
boyundurukla teşhir etme pillory i.
buharla dezenfekte etme fumigation i.
bütün sorumluluğu kabul etme assuming full responsibility i.
büyük bir kısmını yok etme decimation i.
büyük harf ile ifade etme capitalization i.
canlı şekilde dans etme jigging i.
canlı yayında küfür etme cursing on air i.
casusluk etme spy i.
caz müziği icra etme jazzing i.
cinsiyetini yok etme desexualisation i.
cinsiyetini yok etme desexualization i.
ciro etme negotiation i.
ciro etme endorsing i.
ciro etme (çek/bono) negotiation i.
çaba sarf etme making an effort i.
çalışmasını regüle etme regulation of i.
çiçeklerden esans elde etme yolu enfleurage i.
çocuklar kabul etme acknowledgment of children i.
çok memnun etme enrapturing i.
çöp yok etme garbage disposal i.
çöp yok etme tesisi garbage disposal plant i.
daha beter etme exacerbating i.
dahil etme implication i.
dahil etme inclusion i.
damara zerk etme infusion i.
dans etme dance i.
dava etme litigation i.
dava sırasında vesika veya delil ibraz etme exhibiting i.
değiş tokuş etme interchange i.
deklare etme declaring i.
deklare etme asseverating i.
dekore etme decorating i.
deney sonuçlarının doğruluğunu kontrol etme validation i.
deneyim etme experiencing i.
deşifre etme decipherment i.
devam etme persistence i.
devam etme progress i.
devam etme continuance i.
devam etme continuation i.
devam etme attending i.
devam etme frequenting i.
devam etme persisting i.
devlet hesabına seyahat etme junketing i.
dezenfekte etme disinfection i.
dezenfekte etme disinfecting i.
dırdır etme bellyaching i.
dikkat etme remark i.
dikkat etme heed i.
dikkat etme watch i.
dikte etme dictation i.
dirliksiz etme mobbing i.
doğru kabul etme credence i.
doğruluğunu ispat etme authenticity i.
doğruluğunu ispat etme authentication i.
doğuya doğru inşa etme orientation i.
dolaylı ifade etme implicity i.
dramatize etme dramatization i.
dramatize etme dramatisation i.
dramtize etme dramatisation i.
dramtize etme dramatization i.
duygu ile muamele etme davranışı sentimentalisation i.
duygu ile muamele etme davranışı sentimentalization i.
düello etme duelling i.
düello etme dueling i.
düelloya davet etme challenge to fight i.
dünya'nın etrafını tekne ile kat etme yarışı around the world race i.
düşük olarak tahmin etme lowball i.
düşük olarak tahmin etme underreckoning i.
düşünmeden hareket etme impulsiveness i.
-e sökün etme descent on i.
-e sökün etme descent upon i.
-e tecavüz etme infringement upon i.
-e tecavüz etme infringement on i.
egemenliğini kabul etme homage i.
ekarte etme ouster i.
ekarte etme ouster of i.
elde etme acquiring i.
elde etme obtainment i.
elde etme obtention i.
elde etme derivation i.
elde etme achievement i.
elde etme attainment i.
elde etme güdüsü the instinct of possession i.
elektrik vererek idam etme electrocuting i.
elimine etme blotting i.
elimine etme elimination i.
elle basılmış biletin kontrol kuponlarını taklit etme cardboarding i.
emanet etme deposition i.
emniyet etme entrustment i.
empoze etme impregnation i.
emprenye etme impregnation i.
emprenye etme usulü impregnation i.
enjekte etme injecting i.
enjekte etme injection i.
entegre etme integrating i.
esir etme enslaving i.
esir etme slave i.
eski görevine iade etme restoration i.
eşlik etme escort i.
eşlik etme concomitance i.
eşlik etme escorting i.
etkisini yok etme counteraction i.
etrafı kolaçan etme prowl i.
etüt etme surveying i.
eziyet etme persecution i.
eziyet etme badgering i.
eziyet etme annoying i.
fazla tahmin etme overestimation i.
feda etme sacrifice i.
feda etme abnegation i.
feda etme expending i.
fedakarlık etme self sacrifice i.
felç etme paralyzation i.
feragat etme abnegation i.
feragat etme forgoing i.
feragat etme waiving i.
feragat etme abjuration i.
feragat etme abjurement i.
feragat etme tradeoff i.
feragat etme (haktan) abdication i.
feryat etme bawl i.
filtre etme leach i.
filtre etme leaching i.
finanse etme factoring i.
firar etme decampment i.
firar etme eluding i.
firar etme gaolbreak i.
firar etme jailbreak i.
fiziksel dürtülerle hareket etme durumu physicality i.
flört etme dating i.
flört etme flirting i.
flört etme flirtation i.
formüle etme formulation i.
formülize etme symbolism i.
gasp etme usurpation i.
gayret etme endeavouring i.
gayret etme endeavoring i.
geleceği görme/tahmin etme divination i.
gelir elde etme revenue generation i.
geri geri park etme back parking i.
geri geri park etme parking reverse i.
geri geri park etme reverse parking i.
geride inşa etme setback i.
gevezelik etme tattling i.
gıpta etme envying i.
göç etme immigration i.
göç etme expatriating i.
göğüs göğüse kavga etme scrimmaging i.
görevi ihmal etme delinquency i.
göz etme wink i.
gözetip denetleyerek idare etme supervision i.
grup halinde sözde ciddi bir maksatla seyahat etme junketing i.
güneşli bir yere seyahat etme arzusu sunlust i.
güven inşa etme trust building i.
güven tesis etme trust building i.
hadım etme asexualization i.
hadım etme eviration i.
hadım etme castration i.
hadım etme emasculation i.
hadım etme unsexing i.
hadım etme desexing i.
hadım etme asexualisation i.
hak etme deserts i.
hak iddia etme pretension i.
hakkını ispat etme assertion i.
haklarından mahrum etme disenfranchizing i.
haklarından mahrum etme disenfranchisement i.
haklarından mahrum etme disenfranchising i.
haksızlık etme wrongdoing i.
halinden şikayet etme whine i.
hapisten firar etme jailbreak i.
hapisten firar etme gaolbreak i.
harap etme destruction i.
harap etme devastation i.
harap etme devastating i.
hareket etme moving i.
hareket etme start i.
hareket tarzını tayin etme enjoining i.
haset etme envying i.
hasıl etme engendering i.
hatırasını yad etme commemoration i.
havale etme reference i.
havale etme entrustment i.
hayal etme imagination i.
hayal etme concept i.
hayatta kalma ve faaliyete devam etme kabiliyeti ability to survive and operate i.
haylazlık etme dallying i.
hayretini ifade etme exclaiming i.
hayvanların vücutlarını ölçerek büyüklüklerini tespit etme zoometry i.
hedef gözeterek yok etme targeted killing i.
heder etme waste i.
hep kendinden söz etme egotism i.
herkese iyilik etme kuralı golden rule i.
hızlı hareket etme moving fast i.
hicret etme emigrating i.
hislere hitap etme sensuousness i.
hitap etme declamation i.
hitap etme biçimi address form i.
hizmet etme subservience i.
hizmet etme serving i.
hizmet etme attendance i.
hulasa etme epitomising i.
hulasa etme epitomizing i.
hükümdara karşı sadakat yemini etme homage i.
hükümet kontrolünden muaf etme deregulating i.
ıslah etme emending i.
ıslah etme chastening i.
ıslah etme improvement i.
ısrar etme persisting i.
ısrar etme persistence i.
iade etme restituting i.
iade etme remission i.
ibraz etme exhibition i.
icat etme inventing i.
icat etme origination i.
icat etme excogitation i.
icra etme implementation i.
icra etme rendition i.
icra etme performance i.
iç etme appropriation i.
içeri hizada inşa etme setback i.
içtinap etme eschewal i.
içtinap etme eschewing i.
idam etme dispatch i.
idam etme veya af yetkisi power of life and death i.
idare etme directing i.
idare etme supervising i.
idare etme husbandry i.
idare etme guidance i.
idare etme manipulation i.
idare etme controlling i.
idare etme managing i.
idare etme government i.
idare etme running i.
idareli sarf etme economizing i.
idareli sarf etme economising i.
iddia etme alleging i.
iddia etme professing i.
iddia etme avouchment i.
ifade etme phrasing i.
ifade etme emitting i.
ifade etme expressing i.
ifade etme expression i.
ifade etme güçlüğü the difficulty of expressing i.
ifade etme özgürlüğü right to freedom of expression i.
ifraz etme excreting i.
ifşa etme disclosure i.
ifşa etme disclose i.
iftihar etme skiting i.
iftihar etme exulting i.
iftira etme vilifying i.
iğdiş etme castration i.
iğdiş etme eviration i.
ihata etme environing i.
ihata etme engirding i.
ihata etme engirdling i.
ihbar etme denouncement i.
ihlal etme violation i.
ihlal etme effraction i.
ihlal etme transgression i.
ihlal etme violating i.
ihlal etme infringing i.
ihmal etme ignoring i.
ihraç etme expulsion i.
ihraç etme extruding i.
ihraç etme exportation i.
ihraç etme exclusion i.
ihraç etme emitting i.
ihraç etme eliminating i.
ihtiva etme comprisal i.
ihya etme elevating i.
ihya etme rejuvenation i.
ikamet etme residence i.
ikamet etme (bir yerde) abode i.
ikaz etme expostulating i.
ikaz etme exhorting i.
ikaz etme warning i.
iki kez gövdeye sonrasında kafaya yapılan ateş etme şekli mozambique drill i.
ikmal etme completing i.
ikmal etme replenishing i.
ikmal etme finishing i.
ikna etme persuasion i.
ikram etme entreating i.
iktibas etme excerpting i.
iktibas etme excerption i.
iktisat yaparak idare etme economizing i.
iktisat yaparak idare etme economising i.
ilan etme publicity i.
ilan etme promulgation i.
ilan etme indiction i.
ilan etme advertising i.
ilan etme declaration i.
ilan etme publication i.
ilan etme announcement i.
ilave etme apposition i.
ilave etme annexing i.
ile iştigal etme dealing with i.
ileri geri hareket etme seesawing i.
ilga etme abrogation i.
ima etme veiled accusation i.
imal etme fabrication i.
imha etme effacing i.
imha etme exterminating i.
imha etme extirpating i.
inkar etme disowning i.
inkar etme abnegating i.
inkar etme gainsaying i.
inkar etme abnegation i.
inkar etme denying i.
inkar etme repudiation i.
inşa etme building i.
inşa etme erection i.
inşa etme construction i.
intibak etme orientating i.
intibak etme acclimatization i.
intibak etme adaptation i.
intibak etme acclimation i.
intibak etme acclimatisation i.
intihal etme plagiarising i.
intihal etme plagiarizing i.
intihap etme electing i.
iptal etme overriding i.
iptal etme repeal i.
iptal etme stroking i.
iptal etme surrender i.
iptal etme cancelling i.
iptal etme canceling i.
iptal etme vitiation i.
iptal etme rescinding i.
iptal etme taraftarı abolitionist i.
irticalen ifade etme spont i.
irticalen ifade etme spontion i.
irticalen ifade etme spontaneity i.
iskan etme populating i.
ispat etme proof i.