yürümek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yürümek"yürümek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 28 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yürümek walk f.
General
yürümek tread f.
yürümek have a walk f.
yürümek step f.
yürümek walk out f.
yürümek tramp f.
yürümek trod f.
yürümek make progress f.
yürümek walk f.
yürümek work f.
yürümek toddle f.
yürümek advance f.
yürümek march f.
yürümek ankle f.
yürümek step up f.
yürümek move f.
yürümek pace f.
yürümek get around f.
yürümek hike f.
yürümek stir one's stumps f.
yürümek ramble on f.
Idioms
yürümek foot it
yürümek hoof it
Slang
yürümek truck
yürümek shank it
Marine
yürümek ride
Archaic
yürümek walketh
British Slang
yürümek tromp

"yürümek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 265 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kasılarak yürümek swagger f.
kasıla kasıla yürümek swagger f.
General
ağır yürümek plod f.
yürümek (belirli bir şekilde) bear f.
ayaklarını sürüyerek yürümek shamble f.
yavaş yavaş yürümek trail along f.
kasıla kasıla yürümek strut f.
azametle yürümek stalk f.
ayakucuna basarak yürümek walk on tiptoe f.
sendeleyerek yürümek trip f.
tıpış tıpış yürümek toddle f.
hızlı yürümek trot f.
hızla yürümek walk with a quick step f.
izinden yürümek follow in somebody's footsteps f.
sendeleyerek yürümek toddle f.
bacaklarını ayırarak yürümek straddle f.
kar ayakkabısı ile yürümek snowshoe f.
suda yürümek wade f.
hantal hantal yürümek lumber f.
azametle yürümek flounce f.
sersem sersem yürümek falter f.
kasıla kasıla yürümek prance f.
çevresini yürümek circumambulate f.
gizlice yürümek slink f.
uzun bacaklı su kuşu gibi yürümek stalk f.
badi badi yürümek paddle f.
fırlayıp yürümek flounce f.
ağır ya da düzgün adımlarla yürümek pace f.
ağır ağır yürümek stomp f.
soluk soluğa (belirli bir yöne doğru) yürümek puff f.
zorla yürümek slog on f.
tereddütlü yürümek sidle f.
dikkatsizce yürümek jaywalk f.
çamurda yürümek slosh f.
zorla yürümek slog away f.
iki mil yürümek walk for two miles f.
yavaşça yürümek dade f.
yorgun argın ve tembel tembel yürümek slouch f.
tıkır tıkır yürümek patter f.
uzun adımlarla yürümek stride f.
azametle yürümek sweep f.
sallana sallana yürümek swagger f.
ıkına sıkına yürümek toil f.
yorularak yürümek trudge f.
kendinden emin bir şekilde hışımla yürümek sweep f.
parmak uçlarında yürümek tiptoe f.
suda yürümek slush f.
birinin izinden yürümek tread in someone's footsteps f.
topallayarak yürümek stump f.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tiptoe f.
sendeleye sendeleye yürümek (yeni yürümeye başlayan çocuk) toddle f.
ağır adımlarla yürümek tramp f.
zıplayarak yürümek galumph f.
tıpış tıpış yürümek patter f.
paytak paytak yürümek waddle f.
ayaklarını sürüyerek yürümek shuffle f.
zarif bir şekilde yürümek sashay f.
badi badi yürümek shamble f.
nefes nefese yürümek puff f.
tek sıra yürümek walk file f.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace f.
zorla yürümek trudge f.
kedi gibi sessizce yürümek pussyfoot f.
suda yürümek slop f.
hızlı yürümek walk quickly f.
ufak adımlarla kırıta kırıta yürümek mince f.
havalı yürümek prance f.
sendeleyerek yürümek (çocuk/ihtiyar) paddle f.
yorgun argın yürümek trudge f.
ağır adımlarla yürümek pound f.
uzun adımlarla yürümek stride out f.
pıtır pıtır yürümek walk with light f.
paldır küldür yürümek stump f.
hışımla yürümek sweep f.
çamurda yürümek wade f.
önüne bakmadan yürümek jaywalk f.
sessizce yürümek pussyfoot f.
bata çıka yürümek flounder f.
sıra ile yürümek file f.
lap lap yürümek galumph f.
kasılarak yürümek strut f.
ağır adımlarla yürümek plod along f.
rahat rahat yürümek amble f.
gürültülü bir şekilde yürümek stump f.
suda yürümek slosh f.
hızlı yürümek leg f.
çamurda yürümek puddle about f.
aksayarak yürümek hobble f.
hantal hantal yürümek lumber along f.
suda yürümek squelch f.
çalımla yürümek strut f.
ayağını sürüyerek yürümek traipse f.
hızla yürümek scuttle f.
kurumla yürümek strut f.
sırayla yürümek file away f.
ava yaklaşır gibi yürümek stalk f.
salına salına yürümek swing f.
bir aşağı bir yukarı yürümek pace f.
çamurda yürümek squelch f.
paytak paytak yürümek shamble f.
bata çıka yürümek wallop f.
hızlı yürümek step out f.
yavaşça yürümek lumber f.
sallanarak yürümek waddle f.
salınarak yürümek amble f.
kuvvetli adımlarla yürümek tramp f.
kendinden emin bir şekilde hızla yürümek sweep f.
sendeleyerek yürümek falter f.
sığ suda yürümek wade f.
hoplaya zıplaya yürümek skip f.
ağır adımlarla yürümek stalk f.
hızlı yürümek leg it f.
ağır adımlarla yürümek clump f.
güçlükle yürümek trudge f.
sallana sallana yürümek amble f.
sinsi sinsi yürümek slink f.
uzun adımlarla yürümek stalk f.
badi badi yürümek waddle f.
sessizce yürümek pad f.
kar, su, çamur içinde yürümek wade f.
kaz gibi yürümek goosestep f.
paytak yürümek goosestep f.
gürültülü yürümek walk with heavy steps f.
gürültülü yürümek walk loudly f.
biraz yürümek take a walk f.
sokakta yürümek walk on the street f.
yolda yürümek walk on the road f.
yolda yürümek walk on the street f.
yavaş yavaş yürümek amble f.
abd büyükelçiliğine yürümek march on the american embassy f.
ağır ağır yürümek crawl f.
el yordamıyla yürümek fumble f.
önüne bakmadan yürümek jay-walk f.
hızlı yürümek double-quick f.
düzenli adımlarla yürümek march f.
sinsice yürümek slink f.
yavaş ve zorlukla yürümek plod f.
paldır küldür yürümek stomp f.
(su vb içinde) bata çıka yürümek wade f.
ağır adımlarla yürümek trudge f.
yol boyunca yürümek walk along the road f.
rekora yürümek move towards record f.
rekora yürümek march towards record f.
yaya yürümek foot f.
gururla yürümek swaip f.
pat pat yürümek clomp f.
yukarı aşağı yürümek walk up and down f.
kol kola yürümek walk arm in arm f.
ayağını kaldırmadan yürümek walk without lifting the feet f.
yalpalayarak yürümek lurch f.
sallana sallana yürümek lurch f.
ateşin üstünde yürümek walk on fire f.
ele ele yürümek walk hand in hand f.
koşu bandı vb gibi aletler üzerinde yürümek jog in place f.
elleri birbirine sıkıca kenetlenmiş bir şekilde balkona doğru yürümek walk to the balcony with hands clasped tightly together f.
karanlıkta yürümek walk in the dark f.
üzerine yürümek walk up to someone f.
üstüne yürümek walk up to someone f.
değnekle topallayarak yürümek walk with a limp and a cane f.
topallayarak yürümek walk lamely f.
topallayarak yürümek walk with a limp f.
aksayarak yürümek walk lamely f.
aksayarak yürümek walk with a limp f.
eve tek başına yürümek walk home alone f.
yavaş yürümek walk slowly f.
yavaşça yürümek walk slowly f.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tippytoe f.
parmak uçlarında yürümek tippytoe f.
sahilde/kumsalda yürümek walk on the beach f.
sokaktan aşağı doğru yürümek walk down the street f.
sokaktan yukarı doğru yürümek walk up the street f.
okula yürümek walk to school f.
kırmızı halıda yürümek work the red carpet f.
kırmızı halının üzerinde yürümek walk on the red carpet f.
kırmızı halıda yürümek walk on the red carpet f.
kırmızı halının üzerinde yürümek work the red carpet f.
hızlıca yürümek walk briskly f.
köprü üzerinde yürümek walk on the bridge f.
sıra halinde yürümek defile f.
emin adımlarla yürümek take firm steps forward f.
yalpalayarak yürümek slouch f.
yalpalayarak yürümek slouch around f.
yalpalayarak yürümek slouch about f.
yalpalayarak yürümek slouch along f.
gece yalnız yürümek walk alone at night f.
yürümek istemeyen balky s.
Phrasals
üstüne yürümek come at
zorluklara rağmen yürümek worry along
zorluklara rağmen yürümek worry through
üstüne yürümek come for
(yaşlılık vb sebebiyle) titreyerek yürümek dodder along
geri geri yürümek walk backwards
-e karşı yürümek (protesto amacıyla) march against
yalpalayarak/sendeleyerek yürümek stagger around
yanı sıra yürümek walk along
yanından yürümek walk along
(çamurda/karda) bata çıka yürümek/ilerlemek slog through something
karşısına geçmek/yürümek walk across something
aşağı yürümek walk down
yukarıya yürümek walk up
biriyle yürümek walk with someone
beraber/hep birlikte yürümek walk together
önden yürümek walk ahead
önden yürümek walk ahead of (someone)
birinin önünden yürümek walk ahead of someone
paytak paytak çevrede yürümek waddle around
mutlu mutlu yürümek trip along
sinirli sinirli yürümek stalk off
sinirli sinirli yürümek stalk out
sinirli sinirli yürümek stalk away
Colloquial
aynı hızda yürümek keep pace
bir aşağı yukarı yürümek walk back and forth
aynı hızda yürümek keep step
bir aşağı yukarı yürümek pace up and down
biraz yürümek walk for a while
ince ip üstünde yürümek gibi like walking a tightrope
Idioms
öfke ile üzerine yürümek come down like a ton of bricks
birinin izinde yürümek follow in someone's footsteps
birinin izinde yürümek follow in someone's tracks
üzerine yürümek walk all over someone
üstüne yürümek jump down one's throat
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance on
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance towards
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance upon
birinin izinden yürümek take a leaf out of someone's book
ip üstünde yürümek walk a tightrope
önünde/ilerisinde yürümek walk ahead of someone
ince buz üzerinde yürümek walk on thin ice
ince buz üzerinde yürümek walk on eggs
ince buz üzerinde yürümek walk on eggshells
tek sıra halinde yürümek march in single line
tek sıra halinde yürümek walk in a single line
tek sıra halinde yürümek march in a single line
tek sıra halinde yürümek walk in single line
heyecandan bir sağa bir sola yürümek walk the floor
birinin izinden yürümek follow in someone's tracks
birinin izinden yürümek follow in someone's footsteps
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a thin line between something
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a fine line between something
sekerek yürümek have a hitch in one's gitalong
sekerek yürümek have a hitch in gitalong
ince buz üzerinde yürümek be (skating/walking) on thin ice
ince buz üzerinde yürümek skate on thin ice
tek sıra halinde yürümek walk in a single file
tek sıra halinde yürümek march in a single file
ruh gibi (amaçsızca/cansız) yürümek walk like a lost soul
sıkışık/yanaşık düzende/uyumlu biçimde yürümek move in lockstep
kalabalığı yararak yürümek/ilerlemek push past someone or something
diğer/öteki insanları iterek/itekleyerek yürümek/ilerlemek push past someone or something
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick one's way
dikkatli yürümek pick your way
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick your way
dikkatli yürümek pick one's way
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut your stuff
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut one's stuff
ince buz üzerinde yürümek gibi like walking/treading on eggshells
parmak ucunda yürümek walk on the balls of the feet
Slang
(askerler için) üzerinde ağır teçhizatlarla zorlu bir arazide yürümek yomp
aniden bastıran yağmurda yabancı birinin şemsiyesinin altında yürümek umbrella hitchhike
belirsiz bir yere amaçsızca yürümek coddiwomple
Military
kaz adımı yürümek goose-step f.
zikzaklı uzun adımlarla yürümek diagonal stride
geriye yürümek countermarch
Archaic
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle along