göndermek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

göndermek"göndermek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 52 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
göndermek dispatch f.
göndermek send f.
General
göndermek address f.
göndermek route f.
göndermek send in f.
göndermek pack off f.
göndermek expedite f.
göndermek bundle off f.
göndermek refer to f.
göndermek forward to f.
göndermek ship f.
göndermek send forth f.
göndermek order away f.
göndermek consign f.
göndermek submit f.
göndermek transmit on f.
göndermek send away f.
göndermek send off f.
göndermek relegate f.
göndermek conjure away f.
göndermek deliver f.
göndermek see somebody off f.
göndermek send out f.
göndermek refer f.
göndermek freight f.
göndermek return f.
göndermek remit f.
göndermek send f.
göndermek transmit f.
göndermek forward f.
göndermek despatch f.
göndermek get off f.
göndermek intromit f.
göndermek discharge f.
göndermek dismiss f.
göndermek emit f.
göndermek flash f.
göndermek turn out f.
göndermek post f.
Phrasals
göndermek send out
Trade/Economic
göndermek despatch
göndermek remit
Law
göndermek dispatch
Technical
göndermek discharge
göndermek transmit
göndermek send
göndermek emit
göndermek relay
Computer
göndermek export
göndermek forward
Telecom
göndermek dispatch
Tobacco
göndermek dispatched

"göndermek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 278 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
elçi göndermek accredit f.
sürgüne göndermek exile f.
General
uyruğunda olduğu ülkeye geri göndermek repatriate f.
teleksle göndermek telex f.
yeni adrese göndermek forward f.
geri göndermek send back f.
geri göndermek remand f.
geri göndermek (tutuklu) remand f.
uçakla göndermek send by airmail f.
bir şeyi bir nakliyat aracıyla göndermek ship f.
yanlış adrese göndermek misdirect f.
acele ile göndermek rush f.
postayla göndermek post f.
ekspresle göndermek (mektup) express f.
göndermek (kurye/mektup) dispatch f.
sürgüne göndermek exile f.
haber göndermek send word f.
uçakla göndermek airmail f.
belirli bir yolla göndermek route f.
ekspres posta ile göndermek express mail f.
selam göndermek send one's compliments f.
geri göndermek return f.
taahhütlü olarak göndermek register f.
mesaj göndermek send message f.
faks göndermek send somebody a fax f.
bir mesajı telgrafla göndermek telegraph f.
pusula göndermek dropline f.
müşterilere hesap ekstresi göndermek render accounts f.
köye göndermek rusticate f.
ahrete göndermek kill f.
dışarı göndermek send out f.
(gemiyle) göndermek ship off f.
dışarıya mal göndermek export f.
teleksle mesaj göndermek telex f.
akıl hastanesine göndermek remand to a mental hospital f.
sürgüne göndermek ostracize f.
pusula göndermek drop line f.
içeri göndermek send in f.
haber göndermek send a message f.
havale göndermek send a money order f.
başka bir yere göndermek send away f.
ücretsiz göndermek mektup frank f.
posta ile göndermek mail f.
telgrafla göndermek telegraph f.
pusula göndermek note f.
sürgüne göndermek banish f.
pusula göndermek drop a line f.
telgrafla göndermek wire f.
faks göndermek fax f.
sürgüne göndermek relegate f.
birini apar topar göndermek bundle someone off f.
taahhütlü göndermek register f.
postayla göndermek mail f.
taahhütlü olarak göndermek (mektubu) register f.
önceden göndermek send forward f.
sürgüne göndermek send into exile f.
okula göndermek school f.
yanlış yere göndermek misdirect f.
posta ile göndermek post f.
dalga dalga göndermek roll f.
yeni adrese göndermek redirect f.
göndermek (para) remit f.
para göndermek remit f.
havale göndermek remit f.
ülkesine geri göndermek repatriate f.
yurduna geri göndermek repatriate f.
ilişikte göndermek enclose f.
yeni adrese göndermek reforward f.
(mektubu) taahhütlü olarak göndermek register f.
çağrı göndermek send a beep f.
resmi bir davetiye göndermek extend an invitation f.
hasta göndermek send patient f.
bildirim göndermek post a notice f.
davetiye göndermek send an invitation f.
davetiye göndermek send out an invitation f.
bildirim göndermek send a notice f.
bildirim göndermek place a notice f.
fatura göndermek send an invoice f.
ekte göndermek send in attachment f.
ekte göndermek send in enclosed (document etc) f.
haber göndermek send a message to f.
çelenk göndermek send wreath f.
fatura göndermek send invoice f.
kurye ile göndermek send something by courier f.
numune göndermek send sample f.
tekrar göndermek repost f.
resim göndermek send a picture f.
kucak dolusu sevgilerini göndermek send lots of love f.
teklif göndermek send an offer f.
delege olarak göndermek delegate f.
yanlış sinyal göndermek send wrong signal f.
fatura göndermek invoice f.
postayla (para/çek vb) göndermek remit f.
celpname göndermek cite f.
postayla göndermek send by post f.
postayla göndermek send by mail f.
-e teleksle mesaj göndermek telex f.
telsizle (haber) göndermek radio f.
kargoyla göndermek send by cargo f.
kargo ile göndermek send by cargo f.
deniz yoluyla göndermek send by sea f.
adresine göndermek address f.
resmini göndermek send one's picture f.
internet ortamından göndermek send through internet f.
dijital ortamda göndermek send through internet f.
internet ortamından göndermek send via internet f.
dijital ortamda göndermek send via internet f.
mektup göndermek post a letter f.
hapse göndermek put in prison f.
cezaevine göndermek put in prison f.
birini bir yere göndermek send into f.
siparişi göndermek send an order f.
mal göndermek forward goods f.
postayla göndermek send through the post f.
ödemeli olarak mal göndermek send goods payable f.
mal göndermek dispatch goods f.
hapse göndermek send someone to jail f.
hapse göndermek send someone off to prison f.
hapse göndermek send someone to the slammer f.
hapse göndermek send someone behind the bars f.
hapse göndermek send someone to prison f.
yanlış hesaba para göndermek transfer money into wrong account f.
mesaj göndermek shoot a message f.
katılımcı göndermek send a participant f.
hediye göndermek send gift f.
imdat çağrısı göndermek send a distress signal f.
bir mülteciyi ülkesine geri göndermek repatriate f.
birini hapse göndermek send someone to jail f.
tahlile göndermek send for analysis f.
bir devriye arabası göndermek dispatch a squad car f.
tekrar göndermek resend f.
yeniden göndermek resend f.
twitter'da bir kişinin yazdığı bir şeyi tekrar göndermek retweet f.
twitter'da bir kişinin yazdığı bir şeyi kendi "tweet"i (mesajı) olarak göndermek retweet f.
bir tür sinyal göndermek send a signal of some kind f.
sinyal göndermek send a signal f.
destek göndermek send back-up f.
özürlerini göndermek send one’s apologies f.
filo göndermek send fleet f.
teslimde ödemeli olarak göndermek send something c.o.d. f.
birini odadan yollamak/göndermek send someone out of the room f.
mektup göndermek send a letter f.
uçak postasıyla göndermek airmail f.
yayınevine geri göndermek send it back to the publisher f.
sürgüne göndermek ostracise f.
ihtarname göndermek send a warning f.
email göndermek send an email f.
email göndermek email f.
ayrı göndermek send separately f.
posta ile göndermek mail out f.
önden göndermek send on ahead f.
erken göndermek send something early f.
askere göndermek send off to military f.
dilekçe göndermek submit a petition f.
çocuğunu okula göndermek send one's child to school f.
talep göndermek send request f.
tebligat göndermek send notice f.
göreve göndermek second f.
(yayında vb) selam göndermek give a shout out f.
ahirete göndermek kill f.
işine geri göndermek repatriate f.
koli göndermek send a parcel f.
sürgüne göndermek taboo f.
sürgüne göndermek taboo f.
sürgüne göndermek tabu f.
kano ile göndermek canoe f.
yeniden sürgüne göndermek rebanish f.
(posta) taahhütlü olarak göndermek registrate f.
sürgüne göndermek lag f.
Phrasals
bir yere göndermek ship off
birisini göndermek send someone away
birisini bir yere göndermek bundle someone off to some place
posta ile birine bir şey göndermek mail something to someone
posta ile birine bir yerden bir şey göndermek mail something from some place
birini bir yere göndermek send someone over
birini bir yere göndermek send someone over to some place
birini (ülkesine vb) geri göndermek repatriate someone to some place
birini bir şeyin karşısına göndermek/yollamak send someone across something
birini, birinin ardından/arkasından göndermek send someone after someone
birini bir şey ile yollamak/göndermek send someone away with something
birini bir şey için geri yollamak/göndermek send someone back for something
birini geminin altına/alttaki güvertelerden birine göndermek send someone below
birini bir şey (iş) için göndermek send someone for something
birini bir şey (iş) için göndermek send somebody on something
birini önden/önceden göndermek send someone on (ahead) (of someone)
birini bir şey için aşağıya yollamak/göndermek send someone down for something
bir yerden bir şey göndermek send something from something
göndermek/dağıtmak send something around
göndermek/dağıtmak send around something
Proverb
üç kişilik bir gruptan birisini göndermek için söylenen söz two is company (but) three's a crowd
Colloquial
öpücük göndermek blow someone a kiss
hapse göndermek commit to prison
bir sinyal göndermek send out a signal
teşekkür notu göndermek send a thank you note
birkaç adam göndermek send some guys/men
Idioms
eşekler cennetine göndermek polish off
tahtalı köye göndermek polish off
üç kişilik bir gruptan birisini göndermek için söylenen söz two's company (three's a crowd)
üç kişilik bir gruptan birisini göndermek için söylenen söz two's company three's a crowd
minaregölgesi almaya göndermek send someone on a wild-goose chase
davultozu almaya göndermek send someone on a wild-goose chase
birisini hapse göndermek put someone behind bars
geri göndermek fire something back to someone
oyuncuyu soyunma odasına göndermek send someone to the locker room
oyuncuyu soyunma odasına göndermek send someone to the showers
(birini) göndermek send somebody on their way
Formal
tekrar göndermek reconsign f.
Slang
birisine saygı ve selam göndermek give props
birini hapse göndermek send someone on a ride
(instagram'a resim göndermek ve paylaşımda bulunmak amacıyla) cep telefonunun iyi çektiği ve internet bağlantısının mükemmel olduğu mekan instagram-friendly place
öbür tarafa göndermek kill (someone)
Trade/Economic
ödemeli göndermek send collect
(mal) göndermek route
(gönderiyi) parasız göndermek frank
ekspresle göndermek express
nakliye şirketiyle göndermek express
konsinye göndermek send on a memorandum
deniz yoluyla göndermek send by sea
tahsilata göndermek send for collection
tahsile göndermek send for collection
postayla göndermek send through the post
trenle göndermek send by rail
postayla göndermek send by mail
trenle göndermek send by railway
postayla göndermek send by post
ödemeli olarak göndermek send payable
kabule göndermek send for acceptance
prospektüs göndermek circularize
sirküler göndermek circularize
mal göndermek consign
siparişi göndermek proceed with an order
faturayı göndermek send the invoice
alıcı ödemeli göndermek cash on delivery
havale göndermek remit to
birininin ismine ya da hesabına para göndermek remit to
numuneleri göndermek send the samples
sirküler göndermek circularise
prospektüs göndermek circularise
Law
davayı yüce otoriteye geri göndermek refer the matter back to the high
sürgüne göndermek exile
emaneten göndermek consign
cezaevine göndermek send to jail
cezaevine göndermek commit to prison
hapishaneye göndermek commit to prison
hapishaneye göndermek send to jail
geri göndermek remand
tutukluyu sorgu sonrası yeniden cezaevine göndermek remand
alt derece mahkemeye geri göndermek remit
Politics
ültimatom göndermek send ultimatum
sürgüne göndermek exile
Technical
geri göndermek send to back
elektromanyetik dalgalarla göndermek transmit
çok kısımlı telefonla mesaj göndermek multiplex
sinyallerle mesaj göndermek flag
telgraf göndermek wire
radyotelefon ile mesaj göndermek radiophone
radyotelgraf ile mesaj göndermek radiotelegraphy
fototelgraf ile göndermek phototelegraph
frekans göndermek transmit
teleksle göndermek telex
birden fazla kanal üzerinden bilgi göndermek için kullanılan iletim sistemi broadband transmission
Computer
bir başka kullanıcıya hakaret dolu ve rencide edici mesaj göndermek flame
yeniden göndermek gerekiyor resend required
arkaya göndermek send to back
teknik bülten göndermek post tech note
e-mail göndermek send an e-mail
yorum göndermek post a comment
Informatics
arkaya göndermek send to back
Telecom
kötü niyetli elektronik posta göndermek flaming
Marine
gemi ile göndermek ship
deniz yoluyla göndermek ship
Education
(tezi öğrenciye) düzeltme için geri göndermek refer [brit] f.
Military
(kuvvetleri) başka bölgeye/cepheye göndermek redeploy f.
mors sinyallerini göndermek için kullanılan seyyar lamba aldis lamp
devriyeleri göndermek dispatch patrols
Hunting
(köpek, kurt vb.) iz sürmeye göndermek cast f.
Football
topu ağlara göndermek find the net
Printery
elektronik postayı karbon kopya olarak göndermek carbon copy f.