kötü - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kötü"kötü" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 147 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kötü wicked s.
kötü poor s.
kötü evil s.
kötü bad s.
General
kötü tant pis (fr) i.
kötü evildoer i.
kötü iniquitous s.
kötü unsavory s.
kötü ugly s.
kötü unfavourable s.
kötü ungodly s.
kötü black hearted s.
kötü lousy s.
kötü gross s.
kötü malignant s.
kötü unholy s.
kötü eviler s.
kötü beastly s.
kötü unfortunate s.
kötü shabby s.
kötü bleak s.
kötü baneful s.
kötü graceless s.
kötü iniqultous s.
kötü hateful s.
kötü shady s.
kötü miserable s.
kötü sticky s.
kötü unsavoury s.
kötü disagreeable s.
kötü flyblown s.
kötü seamy s.
kötü haunted s.
kötü nasty s.
kötü ropey s.
kötü horrid s.
kötü foul s.
kötü pernicious s.
kötü unwell s.
kötü devilish s.
kötü wretched s.
kötü nefarious s.
kötü frightful s.
kötü dissolute s.
kötü cruddy s.
kötü wrongful s.
kötü hard s.
kötü grotty s.
kötü portentous s.
kötü malign s.
kötü ill s.
kötü fierce s.
kötü awful s.
kötü evilest s.
kötü off s.
kötü sinister s.
kötü miscreant s.
kötü unfavorable s.
kötü obnoxious s.
kötü dark s.
kötü chintzy s.
kötü feeble s.
kötü villainous s.
kötü sorry s.
kötü horrible s.
kötü cheesy s.
kötü unrighteous s.
kötü adverse s.
kötü bitter s.
kötü worthless s.
kötü crummy s.
kötü unhallowed s.
kötü transgressive s.
kötü scabby s.
kötü hellish s.
kötü corrupt s.
kötü black s.
kötü harmful s.
kötü dread s.
kötü reprobate s.
kötü offensive s.
kötü execrable s.
kötü worse s.
kötü vile s.
kötü bad s.
kötü dreadful s.
kötü not good s.
kötü stinking s.
kötü heinous s.
kötü purple s.
kötü fatal s.
kötü mean s.
kötü vicious s.
kötü ailing s.
kötü rough s.
kötü indifferent s.
kötü perverted s.
kötü badly zf.
kötü mis ök.
kötü caco- pref..
Idioms
kötü go hard with
kötü black as a raven
kötü as black as a raven
kötü black as a raven's feather
kötü as black as a raven's feather
kötü black as a raven's wing
kötü as black as a raven's wing
kötü black as ink
kötü as black as ink
kötü as black as the devil
kötü black as the devil
kötü go hard for
Slang
kötü off the hook (rap slang)
kötü poopy
kötü off the chain (rap slang)
kötü wack
kötü uncool
kötü janky
kötü it blows
kötü wack (rap slang)
Technical
kötü ill
Medical
kötü mis-
Apiculture
kötü vicious
Philosophy
kötü wrong
British Slang
kötü scrotty
kötü rough
kötü pooey
kötü shitty
kötü goppin'
kötü like a plasterer's radio
kötü piss-poor
kötü dicky
kötü ropey
kötü fart in a spacesuit
kötü cruddy
kötü no cop
kötü naff
kötü rough as robber's dog
kötü ropy
kötü boggin (scottish)
kötü mingin
kötü clingin (socttish)
kötü minging
kötü manky
kötü gopping
kötü poxy
kötü god-awful

"kötü" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kötü kokmak stink f.
uğramak (kötü bir şeye) sustain f.
kötü bir şey olacağını sezme foreboding i.
kötü durum plight i.
kötü şöhretli infamous s.
kötü şöhretli notorious s.
kötü bir şekilde badly zf.
General
(kötü bir şeye )uğramak suffer f.
(bir şeyin) üstünde kötü yan etkisi olmak have adverse side effects of (something) f.
(cin/şeytan/kötü ruh vb'ni) dualarla defetmek exorcize f.
(cin/şeytan/kötü ruh vb'ni) dualarla defetmek exorcise f.
(film/kitap) kötü sonla bitmek end badly f.
(kötü bir şey için) kandırmak inveigle f.
(kötü bir şey) geçirmek üzere olmak be in for it f.
(kötü bir şey) kurmak brew f.
(kötü bir şeye) açık veya maruz olmak be vulnerable to f.
(kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak be in for f.
adı kötü anılmak have a bad reputation f.
adı kötü anılmak be remembered notoriously f.
adı kötü anılmak have a notoriety f.
allah hakkında kötü konuşmak blaspheme f.
artırmak (kötü durumdaki bir şeyi) exacerbate f.
aşırı boyutlara varmak (kötü bir durum) run rampant f.
başa gelmek (kötü bişey) happen to f.
başına kötü bir şey gelmek something bad happen to f.
başına kötü bir şey gelmek get into hot water f.
başına kötü bir şey gelmek get in trouble f.
bir işaret olmak (iyi/kötü) augur f.
bir şeyde kötü olmak be bad at something f.
bir şeyi iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek have a working knowledge of f.
bir şeyi kötü yapmak botch f.
bir şeyin kötü kalitesinin işareti olmak be a comment on something f.
bir şeyin kötü kalitesinin işareti olmak be a sign of the bad quality of something f.
biri için kötü konuşmak badmouth f.
birine kötü haber vermek break the news to f.
birini kötü bir habere hazırlamak brace someone for something f.
birini kötü dövmek bang up f.
birini kötü yola saptırmak lead someone astray f.
birisi hakkında kötü düşüncelere sahip olmak think ill of someone f.
birisi için kötü olmak fare badly f.
birisini (uyuşturucu vb gibi) kötü bir alışkanlıktan uzak tutmak wean someone away f.
birisini (uyuşturucu vb gibi) kötü bir alışkanlıktan uzak tutmak wean someone off f.
birisiyle ilişkileri kötü olmak be on bad terms with someone f.
birisiyle kötü olmak get in bad (with someone) f.
birisiyle kötü olmak be in bad (with someone) f.
birşey yüzünden kendini kötü hissetmek feel raw about something f.
büyüyüp vazgeçmek (kötü bir şeyden) grow out of f.
çabuk ve kötü bir el yazısıyla yazmak scribble f.
çok kötü dövmek wallop f.
çok kötü hissetmek feel terrible f.
daha da kötü bir hale gelmek become worse f.
daha da kötü bir hale getirmek make worse f.
daha da kötü hale gelmek become worse f.
daha kötü bir duruma sokmak exacerbate f.
daha kötü bir hale getirmek worsen f.
daha kötü etmek make worse f.
daha kötü görünmek look worse f.
daha kötü hissetmek feel worse f.
daha kötü olmak worsen f.
daha kötü olmak get worse f.
daha kötü yapmak make worse f.
defetmek (kötü bir şeyi) ward off f.
değiştirmek (kötü bir amaçla) doctor f.
demek istemek (kötü bir şey) insinuate f.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the pile f.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap f.
dönmek (eski ve kötü haline) relapse into f.
durumu kötü olmak do badly f.
düzelmişken gene eski kötü tavrına dönmek fell from grace f.
en kötü aşamaya gelmek touch bottom f.
en kötü ihtimale karşı hazırlanmak prepare for the worst f.
en kötü ihtimalin gerçekleşeceğini ummak expect the worst f.
en kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkmak fear the worst f.
ertelemek (kötü bir şey) reprieve f.
ertelemek (kötü bir şeyi) reprieve f.
fotoğrafta kötü çıkmak look bad in a picture f.
fotoğrafta kötü çıkmak look bad in a photo f.
gitgide pençesine düşmek (kötü bir şeyin) sink into f.
günah/kötü alışkanlıklardan arınmak mundify f.
güzel ve masum bir kisve altında saklamak (kötü bir şeyi) sugarcoat f.
hakkında kötü düşünmek suspect f.
hakkında kötü düşünmek think ill of f.
hakkında kötü düşünmek think ill of somebody f.
hakkında kötü konuşmak speak ill of f.
hakkında kötü sözler söylemek malign f.
hazırlamak (kötü bir plan) brew f.
hazırlamak (kötü bir şey) brew f.
hesabı kötü olmak be bad at figures f.
ikna etmek (tatlılıkla kötü bir şey yapmaya) entice f.
ile karşılaşmak (kötü bir durum) meet with f.
ismi kötü anılmak have a notoriety f.
ismi kötü anılmak have a bad reputation f.
ismi kötü anılmak be remembered notoriously f.
işareti olmak (kötü) portend f.
iyi başlayıp kötü bitmek fizzle out f.
iyi kötü geçinip gitmek muddle along f.
iyi kötü geçinip gitmek muddle on f.
iyi kötü idare etmek muddle on f.
iyi kötü idare etmek muddle along f.
kaderi kötü olmak doom f.
kendini kötü hissetmek feel wretched f.
kendini kötü hissetmek feel unwell f.
kendini kötü hissetmek feel sick f.
kendini kötü hissetmek be under the weather f.
kendini kötü hissetmek feel bad f.
kendini kötü hissetmek feel queer f.
kokmak (kötü) smell f.
kol gezmek (kötü bir şey) be about f.
köpek gibi kötü sözler söylemek call someone names f.
kötü adamı oynamak play the bad guy f.
kötü algılanmak give a bad impression f.
kötü algılanmak have a negative impression on f.
kötü alışkanlıklar edinmek pick up bad habits f.
kötü alışkanlıklar edinmek acquire bad habits f.
kötü alışkanlıktan kurtulmak break a habit f.
kötü ama hasarsız atlatmak come off badly f.
kötü beslemek malnourish f.
kötü beslemek undernourish f.
kötü biçim vermek misshape f.
kötü bilinmek have a notoriety f.
kötü bir durum karşısında idare etmeye çalışmak make the best of a bad situation f.
kötü bir el yazısıyla yazmak scrawl f.
kötü bir gün geçirmek have a bad hair day f.
kötü bir gün geçirmek have a rough day f.
kötü bir izlenim bırakmak make a bad impression on someone f.
kötü bir muamele görmek be treated badly f.
kötü bir muameleye tabi tutulmak be treated badly f.
kötü bir not almak get a bad mark f.
kötü bir olayı zihinden uzaklaştırmak block out f.
kötü bir performans sergilemek perform poorly f.
kötü bir sene geçirmek have a bad year f.
kötü bir şekilde etkilenmek be overcome by f.
kötü bir şekilde etkilenmek be overcome with f.
kötü bir şekilde sonuçlanmak turn out badly f.
kötü bir şey yaparken yakalamak catch out f.
kötü bir şeye mahkum olmak be doomed to f.
kötü bir şeye uğratmak inflict on f.
kötü bir şeyi geçirmek üzere olmak be in for f.
kötü bir şeyi hatırlatmak cast up f.
kötü bir şeyler yapmak do something bad f.
kötü bir üne sahip olmak have a bad reputation f.
kötü bir üne sahip olmak have a notoriety f.
kötü bir ünü olmak have a bad reputation f.
kötü bir yıl geçirmek have a bad year f.
kötü birşey olmak befall f.
kötü bitmek end up badly f.
kötü çalışmak malfunction f.
kötü davranışlar sergilemek exhibit bad behaviour f.
kötü davranmak misdemean f.
kötü davranmak misbehave f.
kötü davranmak behave badly f.
kötü davranmak serve f.
kötü davranmak ill-treat f.
kötü davranmak tramp down f.
kötü davranmak mishandle f.
kötü davranmak outrage f.
kötü davranmak snub f.
kötü davranmak rough f.
kötü davranmak mistreat f.
kötü davranmak walk over f.
kötü davranmak discriminate against somebody f.
kötü davranmak ill treat f.
kötü davranmak maltreat f.
kötü davranmak ride rough over f.
kötü davranmak abuse f.
kötü durumda olmak ail f.
kötü durumda olmak be in bad state f.
kötü durumda olmak be in bad shape f.
kötü durumda olmak be in poor condition f.
kötü durumda olmak be in a bad condition f.
kötü durumda olmak be in bad condition f.
kötü durumda olmak be in a poor condition f.
kötü durumda olmak be in a bad state f.
kötü düşünmek brood f.
kötü düşünmek think of troubling things f.
kötü ellere düşmek get/fall in the wrong hands f.
kötü emellerine alet etmek abuse f.
kötü etkilemek blight f.
kötü etkilemek affect negatively f.
kötü etkilemek influence negatively f.
kötü etkilemek influence adversely f.
kötü etkilemek affect adversely f.
kötü etkilenmek be badly affected f.
kötü etkilenmek be badly influenced f.
kötü etkisi olmak tell on f.
kötü gitmek fall down f.
kötü gitmek do badly f.
kötü gitmek go bad f.
kötü gitmemek get on f.
kötü giyinmek underdress f.
kötü giyinmek dress badly f.
kötü giyinmek dress lightly f.
kötü görünmek look bad f.
kötü göstermek (saygınlığına zarar vermek) villainize f.
kötü gözle bakmak give someone an evil eye f.
kötü gözle bakmak look with an evil eye f.
kötü gözlerden korumak/sakınmak protect from evil eyes f.
kötü günler geçirmek have hard times f.
kötü günler geçirmek have difficult times f.
kötü günler geçirmek have difficult days f.
kötü günler geçirmek have hard days f.
kötü harcamak misspend f.
kötü hatırlanmak remembered notoriously f.
kötü havada dışarıda bulunmak brave the elements f.
kötü havanın azizliğine uğramak fall victim to bad weather f.
kötü havaya karşı dayanıklık göstermek weather f.
kötü hissetmek feel bad f.
kötü hissetmek feel sick f.
kötü hissetmek feel awful f.
kötü hissetmek feel poorly f.
kötü hissetmek feel queer f.
kötü hissetmek feel wretched f.
kötü idare etmek mishandle f.
kötü idare etmek misconduct f.
kötü idare etmek misgovern f.
kötü idare etmek mismanage f.
kötü imaj oluşturmak create bad image f.
kötü iş yapmak botch f.
kötü izlenim bırakmak blight f.
kötü izlenim bırakmak leave a bad impression f.
kötü izlenim bırakmak be in bad odour with somebody f.
kötü izlenim bırakmak leave a bad taste in one's mouth f.
kötü izlenim bırakmak be in bad odor f.
kötü izlenim bırakmak be in bad odor with somebody f.
kötü kaderine yanmak bewail one's bad fate f.
kötü kararlar almak make bad decisions f.
kötü kokmak smell f.
kötü kokmak reek f.
kötü kokmak stink f.
kötü kokmak smell bad f.
kötü koku vermek taint f.
kötü koku vermek effluviate f.
kötü koku yaymak reek of f.
kötü kokutmak whiff f.
kötü kötü bakmak look daggers at f.
kötü kullanmak mishandle f.
kötü kullanmak misuse f.
kötü kullanmak misspend f.
kötü kullanmak mistreat f.
kötü malzeme ile bina etmek jerry-build f.
kötü muamele görmek be treated badly f.
kötü niyet beslemek harbor ill-will against f.
kötü niyet gütmek harbor ill-will against f.
kötü niyetle bakmak leer f.
kötü niyetle bakmak leer at f.
kötü niyetle gizlenmek sculk f.
kötü niyetle gizlenmek skulk f.
kötü niyetli olmak be malevolent towards f.
kötü olmak be bad news f.
kötü olmak bode ill f.
kötü olmak take a turn for the worse f.
kötü olmak stink f.
kötü oynamak underact f.
kötü oynamak underplay f.
kötü örnek olmak set a bad example f.
kötü ruhları kovmak exorcize f.
kötü ruhları kovmak exorcise f.
kötü ruhları kovmak ward off evil spirits f.
kötü saymak consider bad f.
kötü sonla bitmek end up badly f.
kötü sonuca ulaşmak come off badly f.
kötü sonuçlanmak fizzle f.
kötü sonuçlanmak go wrong f.
kötü sonuçlanmak have had it f.
kötü söz söylemek swear f.
kötü söz söylemek curse f.
kötü söz söylemek use bad language f.
kötü söz söylemek use bad words f.
kötü söz söylemek say bad words f.
kötü şans getirmek bring bad luck f.
kötü şartlar altında mücadeleye devam etmek struggle along under these poor conditions f.
kötü şekilde etkilemek influence adversely f.
kötü şekilde etkilemek affect unfavorably f.
kötü şekilde etkilemek influence unfavorably f.
kötü şekilde etkilemek affect adversely f.
kötü şekilde etkilemek influence negatively f.
kötü şekilde etkilemek affect negatively f.
kötü şöhret kazanmak gain infamy f.
kötü şöhret kazanmak acquire a bad reputation f.
kötü şöhreti olmak have a bad reputation f.
kötü tanıtmak bring into disrepute f.
kötü telaffuz etmek slur f.
kötü ün kazandırmak infamize f.
kötü ün kazandırmak infamise f.
kötü vuruş yapmak mishit f.
kötü yola düşmek be on the streets f.
kötü yola düşmek slide f.
kötü yola düşmek become a prostitute f.
kötü yola düşmek backslide f.
kötü yola düşmek go astray f.
kötü yola düşürmek debauch f.
kötü yola sapmak relapse f.
kötü yola sapmak (insan) go astray f.
kötü yola sapmak (iyi yoldayken) backslide f.
kötü yola sevk etmek debauch f.
kötü yola sevk etmek misguide f.
kötü yola sevk etmek lead somebody up the garden path f.
kötü yola sürüklemek corrupt f.
kötü yola sürüklenmek go astray f.
kötü yönde etkilemek affect negatively f.
kötü yönde etkilemek affect unfavorably f.
kötü yönde etkilemek affect adversely f.
kötü yönde etkilemek influence unfavorably f.
kötü yönde etkilemek influence negatively f.
kötü yönde etkilemek influence adversely f.
kötü yönetmek misrule f.
kötü yönetmek misgovern f.
kötü yönetmek mishandle f.
kötü yönetmek mismanage f.
kötü yönlerini açığa vurmak denounce f.
kötü zaman geçirmek have a bad time f.
kötü/olumsuz sonuçlanmak come out badly f.
kötüyken daha kötü olmak go from bad to worse f.
mali açıdan kötü durumda olmak be financially in bad shape f.
midesine kötü gelmek upset someone's stomach f.
olgunlaşıp vazgeçmek (kötü bir şeyden) grow out of f.
peşini bırakmamak (kötü bir şey) dog f.
resimde kötü çıkmak look bad in a picture f.
resimde kötü çıkmak look bad in a photo f.
sonu kötü bitmek come to a bad end f.
sonu kötü olmak end up badly f.
sonucu kötü olmak have had it f.
tatlılıkla ikna etmek (kötü bir şey yapmaya) entice f.
tenezzül etmek (kötü bir şey yapmaya) sink f.
uğramak (kötü bir şeye) meet with f.
uğramak (kötü bir şeye) receive f.
üstü kapalı söylemek (kötü bir şeyi) insinuate f.
(film/hikaye) kötü karakter villain i.
(filmdeki) kötü adam villain i.
(kötü yola) sapma relapse i.
(kötü) vücut/beden kokusu body odor i.
(kötü) vücut/beden kokusu body odour i.
(öykü/film vb'de) kötü adam villain i.
acımaya yol açacak kötü davranış crime i.
ağır/kötü koku foul smell i.
ahlakça kötü bir şeyin bıraktığı leke taint i.
allah hakkında kötü konuşma blasphemy i.
aşağılayıcı/kötü eleştiri snark i.
beklenmedik kötü sonuç backlash i.
bir insanın kötü bir ruh tarafından ele geçirilip kontrol edildiğine inanması cacodemonia i.
bir tür kötü fen shui enerjisi sha chi i.
bir tür kötü fen shui enerjisi poison arrow i.
birinin en kötü huyu one's besetting sin i.
büyücülük (kötü amaçla yapılan) witchcraft i.
çalışma şartları kötü işyeri sweatshop i.
çevreye yayılan kötü ya da zararlı madde effluvia i.
çocuğa kötü muamele child abuse i.
çocuklara kötü davranma bad behaviour against children i.
çok kötü bir durum misery i.
çok kötü durum ruin i.
çok kötü olma ickiness i.
çok kötü olma beastliness i.
çok kötü olma atrociousness i.
daha kötü olma durumu deteriority i.
duayla kötü ruh veya cin kovma exorcism i.
eğilim (kötü) twist i.
en kötü durum senaryosu worst-case scenario i.
en kötü oyuncu booby i.
en kötü oyuncuya verilen ödül booby prize i.
en kötü ölüm şekli the worst way to die i.
en kötü örnek shocker i.
erteleme (kötü bir şeyi) reprieve i.
eşlerin birbirine kötü davranması spousal abuse i.
gelmiş geçmiş en kötü günlerden biri one of the worst days ever i.
hayatımın en kötü anı the lowest point in my life i.
hem iyi hem kötü mixed blessing i.
hem iyi hem kötü a curate's egg i.
her şeyin kötü olduğu durum dystopia i.
irlandalı (kötü) mick i.
işin kötü tarafı dirty end of the stick i.
işin kötü tarafı short end of the stick i.
işin kötü tarafı wrong end of the stick i.
iyi ve kötü zamanlar highs and lows i.
iyi ve kötü zamanlar ups and downs i.
kötü adam bad guy i.
kötü adam baddy i.
kötü adam baddie i.
kötü adam demon i.
kötü adam scoundrel i.
kötü adam villain i.
kötü adam rolü heavy i.
kötü adamlar bad guys i.
kötü ahlak antisocial behaviour i.
kötü ahlak bad character i.
kötü aktör bad actor i.
kötü alışkanlık bad habit i.
kötü alışkanlıklar harmful habits i.
kötü alışkanlıklar bad habits i.
kötü amaçla yapılan gizli anlaşma conspiracy i.
kötü anılar bad memories i.
kötü anlamda ün notoriety i.
kötü arkadaş bad friend i.
kötü atılım fluff i.
kötü ayar maladjustment i.
kötü bahane pathetic excuse i.
kötü bakış glare i.
kötü beslenme malnutrion i.
kötü beslenme malnutrition i.
kötü biçimde kaçırılmış fırsat badly missed opportunity i.
kötü bir amaç için yapılan büyü black magic i.
kötü bir amaç uğruna insanların sevgisini kazanma charm offensive i.
kötü bir durum karşısında espri/mizah yapabilme wry humour i.
kötü bir fikir a bad idea i.
kötü bir sürpriz a bad surprise i.
kötü bir şey olacağını önceden hissedebilme forebodingness i.
kötü bir şey yapma perpetration i.
kötü bir şeye son verme closure i.
kötü bir şeyler olacağına dair içinde bir his olma sense of impending doom i.
kötü bir şeyler olacağına dair içinde bir his olma impending sense of doom i.
kötü çalışma malfunction i.
kötü çocuk bad boy i.
kötü davranış bad behaviour i.
kötü davranış bad behavior i.
kötü davranış misdemeanour i.
kötü davranış misdemeanor i.
kötü davranış villainy i.
kötü davranış bad conduct i.
kötü davranış misdeed i.
kötü davranış misconduct i.
kötü davranış misbehavior i.
kötü davranış ill conduct i.
kötü davranış misbehaviour i.
kötü davranış misuse i.
kötü davranma abuse i.
kötü davranma maltreatment i.
kötü davranma snub i.
kötü davranma mistreatment i.
kötü deneyim bad experience i.
kötü doktor leech i.
kötü durum bad condition i.
kötü durum predicament i.
kötü el yazısı cacography i.
kötü el yazısı scribble i.
kötü el yazısı scrawl i.
kötü emel bad intention i.
kötü emilim malabsorption i.
kötü etki contagion i.
kötü etki ill effect i.
kötü etki blight i.
kötü etki detrimental effect i.
kötü evlilik bad marriage i.
kötü fabrikasyon bad fabrication i.
kötü fabrikasyon poor fabrication i.
kötü geçen gün off day i.
kötü güçler bad forces i.
kötü gün an off day i.
kötü gün a dark day i.
kötü gün dostu foul-weather friend i.
kötü günler hard times i.
kötü haber bitter pill to swallow i.
kötü haber communicating bad news i.
kötü haber terrible news i.
kötü haber doom i.
kötü haber sad news i.
kötü hal predicament i.
kötü halde olma seediness i.
kötü hareket misdeed i.
kötü hat bad line i.
kötü hat poor line i.
kötü hava bad weather i.
kötü hava vitiated air i.
kötü hava asperity i.
kötü hava bad air i.
kötü hava inclement weather i.
kötü hava koşulları bad weather conditions i.
kötü hava koşulları unfavorable weather conditions i.
kötü hava koşulları adverse weather conditions i.
kötü hava şartları unfavorable weather conditions i.
kötü hava şartları bad weather conditions i.
kötü hava şartlarından dolayı limanda mahsur kalmış (gemi) weather-bound i.
kötü havadan aşınma weathering i.
kötü huy ill temper i.
kötü huy bad habit i.
kötü hükümet misrule i.
kötü idare misconduct i.
kötü idare mismanagement i.
kötü idare mishandling i.
kötü ikiz evil twin i.
kötü ikiz doppelganger i.
kötü iletken bad conductor i.
kötü imaj bad image i.
kötü insanlar scum i.
kötü insanlar bad people i.
kötü işçilik poor workmanship i.
kötü işçilik shoddy workmanship i.
kötü işçilik bad workmanship i.
kötü kader bad fate i.
kötü kadın streetwalker i.
kötü kadın jezebel i.
kötü kadın villainess i.
kötü kadın prostitute i.
kötü kalpli cadı wicked witch i.
kötü karar bad decision i.
kötü kayıt poor record i.
kötü kesik bad cut i.
kötü kız tart i.
kötü kimse demon i.
kötü kimse evildoer i.
kötü kimse miscreant i.
kötü kişi bad character i.