aşağı - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

aşağı"aşağı" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 24 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aşağı below ed.
aşağı down ed.
General
aşağı the lower part i.
aşağı hedge i.
aşağı bottom s.
aşağı inferior to s.
aşağı inferior s.
aşağı less s.
aşağı second s.
aşağı common s.
aşağı minus s.
aşağı lower s.
aşağı mean s.
aşağı vile s.
aşağı lowly zf.
aşağı downward zf.
aşağı down zf.
aşağı below ed.
aşağı de ök.
aşağı sub- ök.
Law
aşağı base
Computer
aşağı search down
Telecom
aşağı down
Medical
aşağı inferior

"aşağı" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aşağı bir duruma/mevkiye indirmek relegate f.
aşağı yukarı about zf.
aşağı yukarı more or less zf.
aşağı yukarı around zf.
General
almak (daha aşağı bir yerde duran şeyleri) pick up f.
araba camını aşağı indirmek wind down f.
asansör ile aşağı inmek ride the elevator down f.
aşağı atmak throw down f.
aşağı bakmak look down f.
aşağı bastırmak press down f.
aşağı çekecek şekilde yenilemek revise down f.
aşağı çekmek pull down f.
aşağı dereceye indirmek demote f.
aşağı doğru akmak flow down f.
aşağı doğru büyümek grow down f.
aşağı doğru büyümek grow downwards f.
aşağı doğru gelişmek grow downwards f.
aşağı doğru gelişmek grow down f.
aşağı düşmek fall down f.
aşağı düşmek droop f.
aşağı getirmek bring down f.
aşağı görmek look down f.
aşağı görmek disparage f.
aşağı görmek look down on f.
aşağı götürmek take down f.
aşağı indirmek down f.
aşağı indirmek wind down f.
aşağı inmek walk down f.
aşağı inmek descend f.
aşağı inmek go down f.
aşağı inmek climb down f.
aşağı inmek come down f.
aşağı itmek push down f.
aşağı itmek detrude f.
aşağı kalmak fall short of f.
aşağı kalmamak (birinden/bir şeyden) match f.
aşağı kata oturma odasına inmek go downstairs to the living room f.
aşağı yukarı hareket ettirmek wapper f.
aşağı yukarı sallanmak seesaw f.
aşağı yukarı sallanmak bob f.
aşağıya/aşağı kata inmek go downstairs f.
baş aşağı durmak headstand f.
baş aşağı etmek upend f.
baş aşağı gitmek go downhill f.
başını aşağı yukarı sallamak nod f.
baştan aşağı süzmek eye from head to foot f.
bir aşağı bir yukarı yürümek pace f.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace f.
bir şeyden aşağı kalmak be subordinate to f.
bir şeyi (aşağı bir yere) koymak put something down f.
birinden aşağı bir rütbede olmak rank below f.
birini daha aşağı bir yere koymak put someone down f.
daha aşağı fiyat teklif etmek make a bid lower than another f.
daha aşağı fiyat teklif etmek underbid f.
daha aşağı fiyat teklif etmek (başka bir kimse veya firmadan) underbid f.
daha aşağı işlere vermek disrate f.
döndürüp aşağı çekmek twist it around pull it down f.
en aşağı düzeye indirmek bottom out f.
enflasyonu aşağı çekmek bring down the rate of inflation f.
eski seviyesinden aşağı düşmek suffer f.
fiyatı (aşağı) çekmek lower the price f.
fiyatı (aşağı) çekmek bring down the price f.
fiyatı (aşağı) çekmek reduce the price f.
fiyatı (aşağı) çekmek mark down the price f.
fiyatı (aşağı) çekmek push down the price f.
fiyatı aşağı çekmek cut the price f.
fiyatı aşağı çekmek mark down the price f.
fiyatı aşağı çekmek slash the price f.
fiyatı aşağı çekmek reduce the price f.
fiyatı aşağı çekmek push down the price f.
fiyatı aşağı çekmek lower the price f.
fiyatı aşağı çekmek bring down the price f.
fiyatları aşağı çekmek reduce the prices f.
fiyatları aşağı çekmek bring down the prices f.
fiyatları aşağı çekmek lower the prices f.
fiyatları aşağı çekmek push down the prices f.
fiyatları aşağı çekmek cut the prices f.
fiyatları aşağı çekmek slash the prices f.
fiyatları aşağı çekmek mark down the prices f.
kaldırmak (daha aşağı bir yerde duran birini/bir şeyi) pick up f.
kendini aşağı görmek belittle oneself f.
pencereden aşağı sarkmak lean out of the window f.
sokaktan aşağı doğru yürümek walk down the street f.
toplamak (daha aşağı bir yerde duran şeyleri) pick up f.
uçurumdan aşağı yuvarlanmak tumble down the cliff f.
yokuş aşağı inmek go down f.
yokuş aşağı inmek go down the hill f.
yokuş aşağı kaymak ski downhill f.
yokuş aşağı kaymak veya inmek (kayak veya bisikletle) coast f.
yokuş aşağı salıvermek coast f.
yukarı aşağı yürümek walk up and down f.
yüzünü aşağı çevirmek (iskambil kağıdının) turn down f.
(yogada) aşağı bakan köpek duruşu downward facing dog i.
akıntı aşağı downstream i.
akış aşağı downstream i.
akış-aşağı downriver i.
alt/aşağı eğim/rampa foot slope i.
aşağı akım downstream i.
aşağı derecede olan kimse inferior i.
aşağı derecede olan şey inferior i.
aşağı doğru kıvrılmış dudak downturned mouth i.
aşağı doğru yönelen eğilim downtrend i.
aşağı dönüş droop i.
aşağı düşme precipitation i.
aşağı düşüş droop i.
aşağı düzeye indirme downgrading i.
aşağı edebiyat low literature i.
aşağı esen rüzgar windfall i.
aşağı itme detrusion i.
aşağı kat downstairs i.
aşağı katta downstairs i.
aşağı mahalle lower neighbourhood i.
aşağı saksonya lower saxony i.
aşağı sınıf lower class i.
aşağı sınıf otel flophouse i.
aşağı tabaka canaille i.
aşağı tabaka lower class i.
aşağı taraf lower part i.
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık horns of a dilemma i.
aşağı yukarı (hareket) seesaw i.
aşağı yukarı oynatılma seesawing i.
bağlandığı yerde aşağı yukarı inip çıkan düğüm slipknot i.
baş aşağı topsyturvy i.
bayır aşağı downslope i.
belden aşağı bawdiness i.
belden aşağı tuvalet şakaları outhouse humour i.
belden aşağı tuvalet şakaları scatological humour i.
belden aşağı tuvalet şakaları skidmark i.
belden aşağı tuvalet şakaları toilet humour i.
belden aşağı tuvalet şakaları gross-out humour i.
belden aşağı tuvalet şakaları bathroom humour i.
dağdan aşağı hızla ve kontrolsüz inen kar ve buz kütlesi avalanche i.
daha aşağı lower i.
daha aşağı bir nitelikte olma deteriority i.
daha aşağı bir nitelikte olma inferiority i.
dümdüz aşağı inen kayak pisti schuss i.
en aşağı düzey rock-bottom i.
en aşağı fiyat the lowest price i.
en aşağı nokta nadir i.
en aşağı nokta rock bottom i.
en aşağı nokta rock-bottom i.
karda yere uzanıp kolları ve ayakları aşağı yukarı oynatarak meleğe benzer bir şekil oluşturma snow angel i.
kayakçının aşağı kayabileceği dikey mesafe skiable vertical i.
sıfırdan aşağı miktar a minus quantity i.
sünger ile baştan aşağı temizlenme sponge bath i.
tepeden aşağı kayan taş toprak landslide i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar gross-out humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar toilet humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar bathroom humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar skidmark i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar scatological humour i.
tuvalet ile ilgili yapılan belden aşağı şakalar outhouse humour i.
üst tarafı dışbükey aşağı indikçe içbükey olan mobilya ayağı cabriole i.
yatalak bir kimseyi baştan aşağı temizleme blanket bath i.
yokuş aşağı descent i.
yokuş aşağı downgrade i.
yokuş aşağı koyverme coasting i.
yokuş aşağı yol downgrade i.
yokuştan aşağı kayılan veya bunun için özel hazırlanmış parklarda yapılan bir çeşit kızak etkinliği tubing i.
aklı belden aşağı şakalara çalışan dirty-minded s.
aşağı akan precipitate s.
aşağı bakan downward looking s.
aşağı bükülmüş deflexed s.
aşağı derecede inferior s.
aşağı doğru eğimli downward-sloping s.
aşağı doğru olan downward s.
aşağı düşen precipitate s.
aşağı inen downward s.
aşağı sahra sub-saharan s.
aşağı tabakadan ignoble s.
aşağı yönde downgradient s.
aşağı yönlü downward s.
aşağı yukarı something like s.
aşağı yukarı approximative s.
aşağı yukarı rough and ready s.
aşağı yukarı approximate s.
aşağı yukarı aynı roughly comparable s.
aşağı yukarı oynatılmış seesawed s.
aşağı/sıradan of sorts s.
avuç içi aşağı dönük olan prone s.
baş aşağı topsy-turvy s.
baş aşağı inverted s.
baş aşağı prone s.
baş aşağı upside-down s.
baş aşağı duran upside-down s.
başa baştan aşağı below par s.
-den aşağı inferior to s.
-den aşağı minus s.
-den aşağı under s.
-den aşağı kalan subordinate s.
en aşağı all of s.
en aşağı bottommost s.
en aşağı lowermost s.
en aşağı düzeye indirilmiş bottomed s.
kıdemce aşağı junior s.
mevkice aşağı lowly s.
normalden aşağı subnormal s.
rütbece aşağı lowly s.
standarddan aşağı substandard s.
üst kısmı aşağı doğru eğilmiş nodding s.
yokuş aşağı prone s.
yokuş aşağı giden downhill s.
yukarı aşağı doğru bükülmüş reflexed s.
yukarı aşağı doğru eğilmiş (yaprak) reflexed s.
yukarıdan aşağı inen overhand s.
aşağı doğru downward zf.
aşağı doğru bir halde downwardly zf.
aşağı doğru olacak şekilde downwardly zf.
aşağı kata downstairs zf.
aşağı yönde downstream zf.
aşağı yönelmiş olarak downcastly zf.
aşağı yönlü downward zf.
aşağı yönlü olacak şekilde downwardly zf.
aşağı yukarı near zf.
aşağı yukarı at a rough guess zf.
aşağı yukarı to and fro zf.
aşağı yukarı nigh zf.
aşağı yukarı ballpark zf.
aşağı yukarı snoring zf.
aşağı yukarı thereabout zf.
aşağı yukarı somewhat zf.
aşağı yukarı at a guess zf.
aşağı yukarı some zf.
aşağı yukarı up and down zf.
aşağı yukarı pretty much zf.
aşağı yukarı nearly zf.
aşağı yukarı in the rough zf.
aşağı yukarı pretty well zf.
aşağı yukarı much zf.
aşağı yukarı rough zf.
aşağı yukarı around zf.
aşağı yukarı approximately zf.
aşağı yukarı just about zf.
aşağı yukarı roughly zf.
aşağı yukarı back and forth zf.
aşağı yukarı roundly zf.
baş aşağı nose-down zf.
baş aşağı upside down zf.
baş aşağı downward zf.
baş aşağı headfirst zf.
baş aşağı headlong zf.
baştan aşağı throughout zf.
baştan aşağı thoroughly zf.
baştan aşağı entirely zf.
baştan aşağı through and through zf.
baştan aşağı up and down zf.
baştan aşağı from top to bottom zf.
baştan aşağı from head to foot zf.
baştan aşağı from top to toe zf.
bayır aşağı downhill zf.
bayır aşağı slope downwards zf.
beş aşağı beş yukarı approximately zf.
bir aşağı bir yukarı to and fro zf.
bir aşağı bir yukarı up and down zf.
bir yukarı bir aşağı up and down zf.
en aşağı at the very least zf.
en aşağı at the least zf.
en aşağı at least zf.
iniş aşağı downhill zf.
tepe aşağı top down zf.
üç aşağı beş yukarı approximately zf.
yokuş aşağı downhill zf.
yokuş yukarı ve yokuş aşağı up and downhill zf.
aşağı yukarı in the neighbourhood of ed.
aşağı yukarı in the neighborhood of ed.
aşağı yukarı circa ed.
aşağı yukarı (özellikle tarihlerde kullanılır) circa ed.
daha aşağı under ed.
daha aşağı bir nitelikte olan inferior to ed.
-den aşağı below ed.
-den aşağı short of something ed.
gururuna yediremeyecek kadar aşağı below ed.
aşağı yukarı sub- ök.
Phrasals
aşağı bakmak look below
aşağı çekmek level down
aşağı doğru eğilmek settle back
aşağı doğru silmek wipe down
aşağı indirmek level down
aşağı inmek go down
aşağı seviyeye indirmek level down
aşağı yürümek walk down
baştan aşağı bir şeyin içinde olmak/kalmak welter in something
baştan aşağı temizlemek clean down
bayır aşağı inmek climb down
İple aşağı inmek rope down
kızakla aşağı doğru kaymak sled down something
yokuş aşağı inmek climb down
yürüyerek aşağı inmek walk down
Phrases
al aşağı vur yukarı with a lot of bargaining
aşağı bakınız look below
aşağı kalmayan as much
baş aşağı right on end
beş aşağı beş yukarı close bargaining
üç aşağı beş yukarı close bargaining
Colloquial
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumu catch-22
aşağı yukarı more or less
aşağı yukarı give or take
bir aşağı yukarı yürümek walk back and forth
bir aşağı yukarı yürümek pace up and down
gözlerini aşağı indirmek drop one's eyes
koridordan aşağı in go down the hall
üç aşağı beş yukarı more or less
Idioms
(görünümü/imajı) baştan aşağı elden geçirip düzeltmek do someone over
(görünümü/imajı) baştan aşağı elden geçirip düzeltmek make someone over
aşağı bırakmak let down
aşağı görmek treat somebody like dirt
aşağı inmek be down
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık damned if you do damned if you don't
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık between the devil and the deep blue sea
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürürsen bıyık between two fires
aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık between scylla and charybdis
aşağı tükürsen sakal, yukaru tükürsen bıyık caught between a rock and a hard place
aşağı yollamak let down
aşağı yukarı in round figures
aşağı yukarı somewhere in the region of
aşağı yukarı somewhere in the neighborhood of
aşağı yukarı in round numbers
aşağı yukarı aynı the same ballpark
baş aşağı gitmek go into a nose dive
başından aşağı kaynar sular dökülmek a chill ran down one's back
baştan aşağı from head to toe
baştan aşağı from the feet up
baştan aşağı from stem to stern
baştan aşağı from head to foot
belden aşağı vurma cheap shot
belden aşağı vurma a cheap shot
belden aşağı vurmak hit below the belt
beş aşağı beş yukarı after some haggling
birini baştan aşağı süzmek give someone the once-over
daha aşağı düzeyde olmak play second fiddle
en yüksek fiyat teklifi ile başlayıp aşağı doğru inen müzayede dutch auction
fiyatları aşağı çekmek roll prices back
kendisinden aşağı sınıfta birisiyle evlenmek marry below oneself
kendisinden aşağı sınıfta birisiyle evlenmek marry beneath oneself
kendisinden aşağı sınıftan birisiyle evlenmek marry beneath one's station
kimseden aşağı kalmamak be second to none
sus ve otur aşağı keep your hair on
sus ve otur aşağı keep your wig on
tepe/tepesi aşağı gitmek go downhill
tepeden aşağı from head to toe
üç aşağı beş yukarı bir fiyat ver give me a ballpark figure
Speaking
aşağı tükürsem sakalım i'm on the horns of a dilemma
aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık i'm damned if i do and damned if i don't
aşağı yukarı roughly speaking
beni aşağı görme don't look down on me
bu taraf aşağı gelecek this side down
elini bir aşağı bir yukarı hareket ettir move your hand up and down
Slang
sikimden aşağı kasım paşa i just don't give a fuck
sikimden aşağı kasımpaşa i just dont give a fuck
sikimden aşağı kasımpaşa i don't give a fuck
Trade/Economic
aşağı çeken rekabet race to the bottom
aşağı çekmek (fiyat vb) drag down
aşağı doğru hareket downtick
aşağı doğru risk downside risk
aşağı eğimli downward-sloping
aşağı kalite inferior quality
aşağı revizyon downward revision
aşağı satış down-sell
aşağı tabaka rank and file
aşağı yönde büyüme downgrowth
aşağı yönde gelişme downgrowth
aşağı yönlü hareket eden piyasa bear-bearish market
aşağı yönlü risk downside risk
aşağı yukarı mutatis mutandis
başabaştan aşağı below par
baştan aşağı below par
değeri başa baş düzeyinden bile daha aşağı düşen hisse senedi watered stock
değerinden aşağı değer vermek undervalue
değerinden aşağı değeri olan para undervalued money
değerinden aşağı vermek underestimate
eğrinin şeklinin değişmeden yukarı aşağı hareket etmesi paralel shift
en aşağı değer minimum value
en aşağı had minimum rate
en aşağı nitelikler minimum qualifications
gerekli iş gücü niteliğini aşağı çekme deskilling
itibari değerden aşağı below par
nominal değerden aşağı below par
satıcının söz konusu ürünü daha aşağı bir fiyata satamayacağı asgari perakende satış fiyatı fixed resale price
yüksek tarifeleri aşağı çekerek yerli üreticileri yabancı rakipler karşısında rekabete zorlama educational tariff
Law
aşağı dereceli avukat junior counsel
aşağı dereceli mahkeme base court
aşağı dereceli mahkeme an inferior court of law
aşağı kıyıdaş downstream
aşağı tabakadan insanların yapacağı türden hizmetler base services
yüksek sınıftan bir erkeğin daha aşağı sınıftan bir kadınla evlenmesi morganatic marriage
Technical
aşağı akım yükü downstream load
aşağı akış downstream
aşağı akış downflow
aşağı akış borusu down-comer
aşağı bağdaşırlık downward compatibility
aşağı beynit lower bainite
aşağı çekiş downdraught
aşağı çekiş downdraft
aşağı çekişli fırın downdraft kiln
aşağı çekme down-draw
aşağı denetim kısıtı lower control limit
aşağı devir borusu downcomer tube
aşağı doğru çekmek draw down
aşağı doğru kaynaklama downwards welding
aşağı doğru uyarlık downward compatibility
aşağı dönüş droop
aşağı dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature
aşağı itimli bellek pushdown store
aşağı itimli kuyruk pushdown queue
aşağı itimli liste pushdown list
aşağı itmeli bellek cellar
aşağı kaydırma solenoidi downshift solenoid
aşağı kilit downlock
aşağı kilit aşırı kumanda butonu downlock override button
aşağı kritik sıcaklık lower critical temperature
aşağı seyir down stroke
aşağı sınır lower limit
aşağı taşma underflow
aşağı yönde bağdaşır downward compatible
aşağı yönde basın downstream pressure
aşağı yönde yapılan iniş downstroke
aşağı yönlü vuruş veya çırpış downstroke
aşağı yukarı approximately
aşağı yukarı atlama hareketi ile çalışan delgi jumper
aşağı yukarı hareket etmek reciprocate
aşağı yukarı hareket etmek undulate
baş aşağı upside-down
baş aşağı upside down
baş aşağı ters upside down
bir ucu tespit edilmiş bir çubuğun diğer ucunun aşağı yukarı hareketi gibi hareket etmek vibrate
en aşağı minimal
frekansı aşağı kaydırıcı frequency down converter
frekansı aşağı kaydırma frequency downconverter
gaz ya da suyu aşağı doğru indiren devir borusu downcomer
imleç aşağı yukarı tuşu cursor up down
küçük uçağın dikey olarak tırmanışa geçip daha sonra durarak aşağı doğru yaptığı manevra whipstall
tepeden aşağı yaklaşım top-down approach
uçağın burun aşağı yukarı hareketi pitch action
uçağın dönerken aşağı ve içeri doğru kayması side slip
yukarıdan aşağı programlama top-down programming
yukarıdan aşağı tasarım top-down design
zemin düzeyinden aşağı downwards
Computer
aşağı aç uncover down
aşağı açılan drop down
aşağı açılan menü drop-down menu
aşağı açılır liste kullan use dropdown
aşağı açılır menü düğmesini göster show popup menu button
aşağı akım downstream
aşağı alt indis sub-subscript
aşağı bağdaşırlık downward compatibility
aşağı basamakla cascade down
aşağı çapraz dn diagonal
aşağı çift ok double arrow down
aşağı çubukları down bars
aşağı çubuklarını biçimle format down bars
aşağı doğru açılan menü drop-down menu
aşağı doğru diz line down
aşağı doğru sırala sortdown
aşağı doğru uyarlık downward compatibility
aşağı doldur fill down
aşağı doldurmayı fill down
aşağı eğim yap slant down
aşağı ekle add below
aşağı geç wipedown
aşağı geri getir restore down
aşağı itimli bellek pushdown store
aşağı itimli kuyruk pushdown queue
aşağı itimli liste pushdown list
aşağı itmeli bellek cellar
aşağı kapla cover down
aşağı kaydır scroll down
aşağı kaydırma scroll down
aşağı kaydırma oku down scroll arrow
aşağı kayma emulsion down
aşağı köşegen down diagonal
aşağı köşegen diagonal down
aşağı merdiven stairs down
aşağı ok down arrow
aşağı ok arrow down
aşağı ok simgesi down arrow icon
aşağı ok tuşu down key
aşağı ok tuşu down arrow key
aşağı ötele ve kopyala shift down and copy
aşağı ötele ve taşı shift down and move
aşağı sağa basamak strips down-right
aşağı seçim lower selection
aşağı sil wipe down
aşağı sola basamak strips down-left
aşağı soldur fade down
aşağı sürükle nudge down
aşağı şerit down ribbon
aşağı taşı move down
aşağı taşma underflow
aşağı yasla justify low
aşağı yönde downstream
aşağı yönde kutu face down bin
aşağı yönde kutu face down tray
aşağı yönelt route down
aşağı yuvarlama round down
aşağı yüklemek download
aşağı yüklemek downstream load
aşağı, sonra yana down, then over
aşağı/yukarı çubukları up/down bars
aşağı-çubukları down-bars
bir paragraf aşağı taşı move down one paragraph