göre - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

göre"göre" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
General
gore f. peş koymak
gore f. peş kesmek
gore f. boynuzlamak
gore f. süsmek
gore f. boynuzla yaralamak
gore f. boynuz vurmak
gore i. kan
gore i. kan pıhtısı
gore i. peş kumaş
gore i. peş
Aeronautic
gore dilim
Medical
gore pıhtılaşmış kan
Anatomy
gore apışlık
Places
gore oklahoma eyaletinde yerleşim yeri

"göre" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 33 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
göre according to ed.
General
göre accord i.
göre for all zf.
göre agreeably zf.
göre accordingly zf.
göre pursuant zf.
göre as to ed.
göre on ed.
göre under ed.
göre in compliance with ed.
göre as regards ed.
göre pursuant to ed.
göre by ed.
göre in respect to ed.
göre after ed.
göre in ed.
göre considering ed.
göre according to ed.
göre in pursuant of ed.
göre as per ed.
göre with respect to ed.
göre in reference to ed.
göre for ed.
göre per ed.
göre in accordance with ed.
göre upon ed.
göre with regard to ed.
göre in respect of ed.
göre according as bağ.
Phrasals
göre in comparison with
Phrases
göre by the fact
göre in view of
Latin
göre secundum

"göre" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
modele göre yapmak pattern f.
kilise kanununa göre belirlenen canonical s.
kitabına göre by the numbers zf.
kitabına göre by the book zf.
General
(birine göre) daha fazla içmek outdrink f.
(birine) göre olmak suit f.
(elbise) (birine) göre olmak suit to f.
alfabetik sıraya göre dizmek arrange in an alphabetical order f.
alfabetik sıraya göre listelenmek be listed in alphabetical order f.
ayarlamak (bir ölçeğe göre) scale f.
başkasına göre avantajlı bir durumda olmak have an advantage over someone f.
belirli bir amaca göre bir şeyi yapmak/değiştirmek tailor f.
belirli bir duruma göre olması gerekmek be due f.
belirli bir düzene göre yerleştirmek dispose of f.
belirli bir zamana göre ayarlamak time f.
belirli bir zamana göre planlamak time f.
bir durumu olduğu gibi kabul edip ona göre davranmak face the issue f.
bir kimsenin tavsiyesine göre davranmak act on someone's advice f.
bir metni yapı söküm teorisine göre analiz etmek deconstruct f.
bir şeyi usulüne göre yapmak do something the right way f.
birbirine göre ayarlamak coordinate f.
bölgeye göre çeşitlilik göstermek vary by region f.
bölgeye göre değişmek vary by region f.
büyüklüğüne göre ayırmak size f.
cinsiyete göre değişiklik göstermek vary by sex f.
çıkarlarına göre değişiklik yapmak rig f.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap f.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the pile f.
dinleyip ona göre hareket etmek take f.
doğru yazmak (imla kurallarına göre kelimeyi) spell f.
-e göre ayarlamak key to f.
-e göre ayarlamak temper to f.
-e göre belirlemek determine according to f.
-e göre belirlemek specify according to f.
-e göre davranmak abide by f.
-e göre davranmak act upon f.
-e göre hareket etmek abide by f.
-e göre hareket etmek act upon f.
-e göre mesele olmamak think little of f.
-e göre mesele olmamak think nothing of f.
-e göre olmak fit f.
-e göre olmak agree f.
-e göre önlem almak take measures to f.
-e göre sınıflandırmak classify according to f.
-e göre sınıflandırmak classify by f.
-e göre yaşamak live up to f.
emre göre yapmak make to order f.
enflasyona göre düzeltmek/düzeltme yapmak adjust for inflation f.
göre davranmak go-by f.
göre davranmak go by f.
göre hareket etmek go by f.
göre sıralamak sort by f.
hata payına göre ayarlamak reduce f.
hep modaya göre giyinmek keep an updated wardrobe f.
içgüdülerine göre davranmak go with your instincts f.
ihtiyaca göre artıp eksiltmek elasticize f.
ihtiyaca göre artıp eksiltmek elasticise f.
ihtiyaca göre artıp eksiltmek elasticate f.
ihtiyaca göre düzenlemek customise f.
ihtiyaca göre düzenlemek customize f.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize f.
isteğe göre yapmak make to order f.
kafasına göre hareket etmek be a law unto oneself f.
kafasına göre takılmak have one's way f.
kendi çıkarına göre ayarlamak (bir şeyi yasalara aykırı olarak) rig f.
kuralına göre oynamak play by rules f.
kurallara göre yaşamak live by the rules f.
liflerine göre ayırmak staple f.
mantığa göre açıklamak rationalise f.
mantığa göre açıklamak rationalize f.
müşteri isteğine göre değiştirmek customize f.
müşteri isteğine göre değiştirmek customise f.
nabza göre şerbet vermek keep a foot in both camps f.
nabzına göre (şerbet vermek) treat (somebody) in a way that's intended f.
nabzına göre şerbet vermek handle somebody with tact f.
nizamına göre tanzim etmek echelon f.
olayların seyrine göre hareket etmek play something by ear f.
oyunu kurallarına göre oynamak play the game by the rules f.
oyunu kurallarına göre oynamak play the game by its rules f.
önceden tahmin edip ona göre davranmak anticipate f.
önem sırasına göre dizmek prioritize f.
önem sırasına göre dizmek prioritise f.
önem sırasına göre sıralamak prioritize f.
önem sırasına göre sıralamak prioritise f.
önem sırasına göre yeniden sıralandırmak reprioritise f.
önem sırasına göre yeniden sıralandırmak reprioritize f.
örneğe göre yapmak model f.
plana göre yerleştirmek deploy f.
programa göre belirli bir zamanda olmak be scheduled f.
resmi kurallara göre davranmak stand on ceremony f.
rüzgara göre düzeltmek (yelkeni) trim f.
ses perdesini gereğine göre değiştirmek (konuşma ve şarkı söylemede) modulate f.
sinyallere göre yönelmek home f.
siparişe göre yapmak make to order f.
sisteme göre düzenlemek systematise f.
siyasi çıkarlarına göre davranmak play politics f.
söylemek (hitabet kurallarına göre) declaim f.
talimata göre hareket etmek comply with instruction f.
tarifeye göre belirli bir zamanda olmak be scheduled f.
türlerine göre ayırmak assort f.
üzerine göre biçmek/kesmek cut to fit f.
vezne göre okumak scan f.
yapılan teklife göre davranmak act on a suggestion f.
yaşa göre çeşitlilik göstermek vary by age f.
yaşa göre değişmek vary by age f.
yaşına göre davranmak act one's age f.
yaşına göre hareket etmek act one's age f.
yerine göre davranmak behave accordingly f.
yerine göre giyinmek fix up f.
yerleştirmek (belirli bir düzene göre) dispose of f.
zevkine/ihtiyacına göre olmak suit f.
(kendi çıkarlarına göre vb) düzeltme/değiştirme doctoring i.
ahlak sorunlarını kafasına göre yorumlayan kimse casuist i.
ahlak sorunlarını kendine göre yorumlayan kimse casuist i.
alt dişlerinin üst dişlere göre daha önde olması underbite i.
anlamı ortamına göre değişen el, kol, baş veya vücut hareketi deictic gesture i.
antik fizyolojiye göre aşırı sinir ve asabiyete neden olduğu düşünülen dört etkenden biri yellow bile i.
antik mısır inanışına göre ruhsal beden ka i.
asur kaynaklarına göre anadoluya verilen isim hatti-land i.
atların performanslarına göre onlara resmi puan veren kimse handicapper i.
aylara göre satışlar sales by month i.
başkalarının fikirlerini önemseyen ve başkalarının değer yargılarına göre yaşayan kişi perceptionist i.
belirli bir veraset usulüne göre veren entailer i.
belirli bir veraset usulüne göre verme entailing i.
bir bölgenin coğrafi özelliklerinin bulunduğu yere göre tanımlanması geographical position i.
birbirine göre ayarlama coordination i.
boya göre ağırlık weight-for-height i.
budizme göre insanın aşırı istek ve tutkularından kurtularak eriştiği salt mutluluk durumu nirvana i.
budiznm inanışına göre diğerlerine yardım etmek için kendi aydınlanmasını erteleyen kişi bodhisatta i.
budiznm inanışına göre diğerlerine yardım etmek için kendi aydınlanmasını erteleyen kişi bodhisattva i.
büyüklüğe göre diziliş order of magnitude i.
cinsine göre tasnif taxonomy i.
coğrafi özelliklere göre fal bakan geomancer i.
devlet memurluğunda başarıya göre atama ve terfi sistemi merit system i.
dış görünüşe göre değer face value i.
doğum oranı (nüfusa göre) birthrate i.
duruma göre davranma sense of occasion i.
dünyanın eksenine göre güney true south i.
dünyanın eksenine göre kuzey true north i.
-e göre vis-à-vis i.
efsaneye göre kuğunun ölmeden önceki son ve güzel ötüşü swan song i.
emzirici hayvanların çok yavrusu olduğu durumlarda tüm yavruların emzirilmesini mümkün kılmak üzere yavruları belirli bir sıraya göre meme uçlarına yerleştirme nurse sow i.
eski bir inanışa göre cadıların, hayaletlerin, hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 ekim) halloween i.
eski bir orta asya inanışına göre gökyüzü tanrısı tengri i.
eski mısır inanışına göre insanın görünmeyen bedeni ka i.
geminin rüzgara göre yaptığı yön değişikliği tack i.
gezegenlerin birbirlerine göre konumları configuration i.
hicri takvime göre yılın 10 ayı shawwal i.
hindu inanışına göre tanrının kutsal şarkısı gita i.
ibrani takvime göre dokuzuncu ayın altısında kutlanan kutsal gün shabuoth i.
ihtiyaca göre artıp eksiltme elasticising i.
ihtiyaca göre artıp eksiltme elasticizing i.
iki noktaya göre hizalama colon alignment i.
iki tabanına göre logaritma logarithm to the base two i.
kanuna göre the eyes of the law i.
kanuni yetkisi olmayan, kendi fikrine göre zorla düzen sağlayan kimse vigilante i.
kapağı kartondan ve sayfaları normal baskısına göre daha kalitesiz olan kitap trade paperback i.
kapağı kartondan ve sayfaları normal baskısına göre daha kalitesiz olan kitap trade paper edition i.
katoliklere göre ölülerin gittiğine inanılan dünyalar arasındaki mekan purgatory i.
kaynakların belli bir ekonomik veya siyasi sisteme göre yönetilmesi planification i.
kaynakların fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanması/heba edilmesi flagrant waste of resources i.
kıdem derecesine göre atanma buggins's turn i.
kıdem derecesine göre atanma buggin's turn i.
kızılderili inanışına göre cennet happy hunting grounds i.
kişilere rütbesine göre değer vermeyen kimse no respecter of persons i.
kişinin özel beğenisine göre tasarlanmış haute couture i.
kronolojik sıralamasına göre madde dizilişi seriation i.
merkeze göre centreline i.
metnin farklı bir kültüre/yöreye göre uyarlanması transcreation i.
musevi hükümlerine göre kesilmiş hayvanın eti kasher i.
musevi şeriatına göre temiz sayılan et kasher i.
müşteri isteğine göre customer tailored i.
nabza göre şerbet verme tact i.
ortama göre davranma tact i.
önceden tahmin edip ona göre davranma anticipation i.
örneğe göre alış veya satış purchase or sale by sample i.
plana göre yerleştirme deployment i.
sayfa sırasına göre bir kitap veya broşürde yer alan konuları gösteren liste table of contents i.
takan kişinin sıcaklığına/hislerine göre renk değiştiren yüzük mood ring i.
tam sarışınlara göre bir yer real blonds paradise i.
tarihe göre tanımlama tipology i.
tarihsel olarak çeşitli noktalar arasında tarifeye göre yolculuk yapan büyükçe at arabası stagecoach i.
tarihsel şartlara göre (düşünme vb.) historico-pragmatic i.
toplumsal cinsiyete göre analiz breakdown by gender i.
ülkelere göre dağılım distribution by countries i.
vergi değerlendirmesi için gelire göre yapılan ayrım bracket i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecek ve içecek kosher i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen tref i.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen terefah i.
yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus population by age group and gender i.
yıla göre hesaplama annualisation i.
yıla göre hesaplama annualization i.
yıllara göre dağılım distribution by years i.
yıllara göre karlılık durumu profitability by years i.
yorumlara göre sıralama sorting by comments i.
alfabe sırasına göre alphabetical s.
alfabe sırasına göre dizilmiş alphabetical s.
belirli bir veraset usulüne göre verilmiş entailed s.
bir parça göre a cake of s.
bir tarafı diğerine göre daha ağır veya büyük olan lopsided s.
bireylere göre değişmeyen one-note s.
birine göre olmayan wrong s.
cetvele göre hesaplanmış tabular s.
cinsine göre tasniflenmiş taxonomical s.
cinsine göre tasniflenmiş taxonomic s.
çeşidine göre ayrılmış assorted s.
çıkardığı sese göre isimlendirilen onomatopoetic s.
çıkardığı sese göre isimlendirilen onomatopoeic s.
daha az önemli olan (başka bir şeye göre) subordinate s.
diğerlerine göre küçük relatively small s.
-e göre hizalanmış aligned with s.
formüle göre yapılan formulaic s.
geleneklere göre formal s.
güneşe göre hesaplanan solar s.
her müşterinin isteğine göre özel yapılmış(ısmarlama) tailored to the needs of each client s.
ihtiyaca göre düzenlenebilen customisable s.
ihtiyaca göre düzenlenebilen customizable s.
insana göre olmayan inhuman s.
insana göre yapılmamış inhuman s.
isteğe göre arbitrary s.
isteğe göre yapılmış custom built s.
kanuna göre formal s.
keyfe göre hüküm veren high-handed s.
keyfe göre hüküm veren highhanded s.
kuran'ın buyurduklarına göre koranic s.
kutsal kitaba göre scriptural s.
liturjiye göre yapılan liturgical s.
meslek ahlakına göre hareket etmeyen unprofessional s.
metre sistemine göre metric s.
metre sistemine göre metrical s.
metreye göre metric s.
nabza göre şerbet veren smooth-tongued s.
nüfus istatistiklerine göre demographic s.
orana göre proportional s.
ortama göre dengelenmiş ambient-compensated s.
örneğe göre yapılmış modelled s.
örneğe göre yapılmış modeled s.
sağ ayağını sol ayağına göre daha iyi kullanan right-footed s.
sol ayağını sağ ayağına göre daha iyi kullanan left-footed s.
soyadına göre listelenmiş listed by surname s.
sözün gelişine göre contextual s.
tarihe göre sıralanmış chronological s.
tercihe göre optional s.
yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecekler yemeyen nonkosher s.
yaşına göre fazla büyümüş overgrown s.
yerine göre contingent (up)on s.
yerine göre dependent (up)on s.
yerine göre dependant (up)on s.
(birine) göre in one's view zf.
adete göre customarily zf.
adete göre accustomarily zf.
alfabetik sıraya göre in alphabetical order zf.
anayasaya göre constitutionally zf.
anılan sıraya göre respectively zf.
anlatıldığına göre reportedly zf.
anlattığına göre at his own valuation zf.
astrolojiye göre astrologically zf.
atanana göre by assigned to zf.
bakışa göre in perspective zf.
bana göre as far as I'm concerned zf.
bana göre in my opinion zf.
belirli bir standarda göre up to standard zf.
belirli bir standarda göre kabul edilen şartlara göre up to standard zf.
benim düşünceme göre in my humble opinion zf.
benim fikrime göre in my opinion zf.
benim saatime göre by my watch zf.
bir kimsenin iyi hallerine göre on promotion zf.
birbirine göre each other zf.
birinin düşüncesine göre in somebody's book zf.
birinin inançlarına göre in somebody's book zf.
bölgeye göre regionally zf.
bu duruma göre in these premises zf.
bugüne göre under existing circumstances zf.
buna göre hereunder zf.
buna göre accordingly zf.
cinsine göre taxonomically zf.
daha önce önerilen hipoteze göre ex hypothesi zf.
dediklerine göre reputedly zf.
dediklerine göre reportedly zf.
değere göre ad valorem zf.
değerine göre on his merits zf.
değerine göre on her merits zf.
dış görünüşe göre outwardly zf.
diğerlerine göre comparing to others zf.
diğerlerine göre/nazaran relatively zf.
dişine göre within one's ability zf.
doktrine göre doctrinally zf.
-e göre as far as zf.
-e göre to the degree zf.
-e göre as for that zf.
-e göre as far as someone is concerned zf.
-e göre to the extent zf.
emre göre by order zf.
emrine göre by order of zf.
en kötü ihtimale göre at worst zf.
envantere göre inventorially zf.
fikrine göre to one's mind zf.
geleneklere göre customarily zf.
geleneklere göre accustomarily zf.
görünüşe göre by the look of it zf.
görünüşe göre as it seems zf.
görünüşe göre apparently zf.
görünüşe göre seemingly zf.
görünüşe göre on the face of it zf.
görünüşe göre by the look of things zf.
görünüşüne göre from the look of him/her zf.
görünüşüne göre from the look of her zf.
görüşüne göre from the point of view zf.
göz göre göre openly zf.
göz göre göre blatantly zf.
göz göre göre publicly zf.
gözlemlerime göre based on my observations zf.
güneşin hareketine göre sunwise zf.
güneşin hareketine göre sunward zf.
hangi sıraya göre in what order zf.
harf sırasına göre in alphabetical order zf.
hatırladığıma göre to the best of my recollection zf.
her ihtimale göre in all probability zf.
herkesin dediğine göre by all accounts zf.
hesabına göre in one's arithmetic zf.
iddia edildiğine göre supposedly zf.
iddia edildiğine göre allegedly zf.
iddia edildiğine göre professedly zf.
iddialara göre professedly zf.
iddialara göre supposedly zf.
iddialara göre allegedly zf.
iddiaya göre allegedly zf.
ihtiyaçlara göre according to the needs zf.
istatistiklere göre statistically zf.
isteğe göre arbitrarily zf.
isteğine göre at one's pleasure zf.
isteğine göre at one's sweet will zf.
kabul edilen şartlara göre up to standard zf.
kanuni formaliteye göre in due form zf.
kategoriye göre by category zf.
kendi inisiyatifine göre at its sole discretion zf.
kendi takdirine göre at its sole discretion zf.
kendi zevkine göre to one’s delight zf.
kendi zevkine göre to your delight zf.
kendi zevkinize göre to your delight zf.
keyfine göre at one's sweet will zf.
keyfine göre at one's own sweet will zf.
kimine göre to some zf.
komünizme göre communistically zf.
kullanılan miktara göre by amount used zf.
kurala göre by rule zf.
kurala göre kanunen by rule zf.
kurallara göre by the book zf.
kurallara göre resmen by the book zf.
listeye göre listwise zf.
mantığa göre logically zf.
matematiğe göre mathematically zf.
mekanik kurallarına göre mechanistically zf.
metre sistemine göre metrically zf.
mevsime göre seasonally zf.
mevsimine göre seasonably zf.
mutlak verilere göre in absolute terms zf.
numuneye göre as per sample zf.
olayların gelişmesine göre in the light of the facts zf.
ona göre accordingly zf.
onlara göre for them zf.
onun düşüncesine göre in one's book zf.
önem sırasına göre in order of priorities zf.
piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş at value zf.
renge göre by color zf.
richter ölçeğine göre on the richter scale zf.
rikter ölçeğine göre on the richter scale zf.
saate göre o'clock zf.
sadece kendi keyfiyetine göre at its sole discretion zf.
sanatçıya göre by artist zf.
sayılara göre numerically zf.
seçime göre at choice zf.
seçmen görüşüne göre constituently zf.
sırf kendi keyfiyetine göre at its sole discretion zf.
son modaya göre in the latest style zf.
son modaya göre in grand style zf.
söylendiğine göre supposedly zf.
söylendiğine göre reportedly zf.
söylendiğine göre purportedly zf.
söylenen sıraya göre respectively zf.
söylentilere göre allegedly zf.
söylentilere göre reportedly zf.
söylentiye göre reportedly zf.
söze göre literally zf.
sütuna göre by column zf.
şansa göre as luck would have it zf.
şimdiki duruma göre under existing circumstances zf.
şimdiki şartlara göre for the time being zf.
tane ile parça başına yapılan iş miktarına göre by the piece zf.
tarih sırasına göre chronologically zf.
tarihe göre historically zf.
televizyona göre televisionally zf.
temeline göre on the basis zf.
tercihe göre preferably zf.
usule göre in order zf.
usule göre by rights zf.
usulüne göre in order zf.
ümideden bir kimsenin iyi hallerine göre on promotion zf.
varsayıldığına göre purportedly zf.
yapılan iş miktarına göre by the piece zf.
yasalara göre in the eye of law zf.
yaş grubuna göre by age group zf.
yazara göre by author zf.
yazılış sırasına göre respectively zf.
yerine göre conditionally zf.
-diğine göre since ed.
düşüncesine göre in the eye of ed.
düşüncesine göre in the eyes of ed.
düşüncesine göre in the eye's of ed.
-e göre in terms of ed.
-e göre as regards ed.
-e göre pursuant to ed.
-e göre according to ed.
-e göre than ed.
-e göre in reference to ed.
-e göre wrt (with respect to/with regard to) ed.
-e göre in as far as ed.
-e göre considering ed.
-e göre with regard to ed.
-e göre in comparison with ed.
-e göre to ed.
-e göre with reference to ed.
-e göre in as much as ed.
-e göre in proportion to ed.
-e göre in accordance with ed.
-e göre in regard to ed.
-e göre for ed.
-e göre in compliance with ed.
-e göre by ed.
-e göre with respect to ed.
-e göre kadarıyla in as much as ed.
-e göre vahim fatal to ed.
görünüşe göre on the face of ed.
görünüşüne göre on the face of ed.
gösterdiğine göre according to ed.
icabına göre in lieu of ed.
temeline göre on the basis of ed.
usulüne göre to the order of ed.
yerine göre according to ed.
yerine göre depending (up)on ed.
-diğine göre seeing that bağ.
-diğine göre as bağ.
-diğine göre when bağ.
-diğine göre inasmuch as bağ.
-diğine göre insomuch as bağ.
-diğine göre whereas bağ.
-diğine göre in that bağ.
-e göre so far as bağ.
-e göre seeing that bağ.
-e göre according as bağ.
-eceğine göre seeing that bağ.
ortada olduğuna göre given bağ.
rivayete göre rumour has it that bağ.
söylentilere göre people say that bağ.
söylentiye göre rumour has it that bağ.
şayialara göre rumour has it that bağ.
Phrasals
(önem derecesine göre) üzerinde tutmak put ahead
(sözleşme/anlaşma vb) ile/uyarınca/göre sağlamak/tedarik etmek provide something under something
bir hedefe/amaca göre davranmak maneuver for something
bir şeyi başka bir şeye göre modellemek pattern something after something
-e göre davranmak go by
-e göre yargılanmak go by
Phrases
bana göre in my estimation zf.
deneyimlerime göre in my experience zf.
tecrübelerime göre in my experience zf.
2002 yılı verilerine göre according to 2002 data
alınan bilgilere göre according to the information received
alınan bilgiye göre according to the information received
alınış sırasına göre by order of receipt
anlamına göre within the meaning of
anlaşmaya göre according to the agreement
anlaşmaya göre based on the agreement
anlattıklarına göre as the story goes
araştırmalara göre according to the research
bana göre from my point of view
bana göre from my standpoint
bana göre according to me
bana göre to my way of thinking
başlangıca göre compared to baseline
bazılarına göre according to some (people)
belli bir bakış açısına göre from a certain point of view
benim bakış açıma göre in my point of view
benim bakış açıma göre the way i see it
benim bakış açıma göre from my point of view
benim bakış açıma göre from my standpoint
benim bakış açıma göre from where i stand
benim bildiğime göre to the best of my knowledge
benim bildiğime göre to the best of my belief
benim düşünceme göre in my opinion
benim görüşüme göre from my point of view
benim nacizane fikrime göre imho (in my humble opinion)
benim samimi fikrime göre imho (in my honest opinion)
benim saydığıma göre by my count
bildiğime göre not that i know of
bildiğime göre to my knowing
bildiğime göre to my knowledge
bir önceki döneme göre quarter on quarter (qoq)
bir önceki yılın aynı dönemine göre year-on-year
birçok araştırmacıya göre according to many researchers
bize göre in our opinion