atmak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

atmak"atmak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 120 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
atmak throw f.
General
atmak elbow out f.
atmak chuck away f.
atmak cast off f.
atmak give a kick f.
atmak uncork f.
atmak crow f.
atmak throw away f.
atmak emit f.
atmak boast f.
atmak draw the longbow f.
atmak let fly f.
atmak put f.
atmak dispose f.
atmak loose off f.
atmak eliminate f.
atmak ejaculate f.
atmak fuze f.
atmak junk f.
atmak excise f.
atmak fabricate f.
atmak dismiss f.
atmak cast away f.
atmak blow f.
atmak exsect f.
atmak heave f.
atmak cashier f.
atmak sling f.
atmak scutch f.
atmak loose f.
atmak send f.
atmak precipitate f.
atmak tell a fib f.
atmak fetch f.
atmak cast f.
atmak pitch f.
atmak sack f.
atmak chuck f.
atmak shoot out f.
atmak doff f.
atmak dash f.
atmak tell lies f.
atmak pulse f.
atmak fling out f.
atmak void f.
atmak dart f.
atmak swagger f.
atmak make up f.
atmak hurl f.
atmak rodomontade f.
atmak fling away f.
atmak put in f.
atmak invent f.
atmak deliver f.
atmak scrap f.
atmak insert f.
atmak inflict f.
atmak drop f.
atmak pelt f.
atmak fling f.
atmak fuse f.
atmak pulsate f.
atmak shy f.
atmak reject f.
atmak order off f.
atmak chuck out f.
atmak fire f.
atmak pass f.
atmak project f.
atmak discharge f.
atmak catapult f.
atmak lie f.
atmak throw into f.
atmak beat f.
atmak exclude f.
atmak throw f.
atmak dump f.
atmak expel f.
atmak impute f.
atmak elbow somebody out f.
atmak eject f.
atmak discard f.
atmak blue-pencil f.
atmak toss f.
atmak leave out f.
atmak throw off f.
atmak fling something away f.
atmak poss f.
atmak abstrude f.
Phrasals
atmak chuck out
atmak chuck out of
atmak cast out
atmak push out
atmak cast aside
atmak pitch something out
atmak throw something away
Idioms
atmak flash at
atmak let fly with
Trade/Economic
atmak launch
Law
atmak dispose
Technical
atmak scutch
atmak precipitate out
Computer
atmak discard
Informatics
atmak discard
Aeronautic
atmak pop out
atmak jerk
atmak remove
atmak purge
Medical
atmak excrete
atmak discard
Marine Biology
atmak shoot
Military
atmak fling
atmak deliver
Latin
atmak jactus
British Slang
atmak bin off
atmak bin
atmak bung
atmak cob
atmak hoy
atmak lob

"atmak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
atmak (çıkarmak gibi) discard f.
çığlık atmak scream f.
çığlık atmak shriek f.
dayak atmak beat f.
demir atmak anchor f.
fiske atmak flip f.
göz atmak glance f.
hapse atmak imprison f.
imza atmak sign f.
kazık atmak rip off f.
tehlikeye atmak endanger f.
General
( kalp) atmak beat f.
(bakış) atmak flash f.
(bir şeyleri yapmak için) ilk adımı atmak take the first step to do something f.
(çöp gibi) bir yere bir şey atmak fling something into something f.
(çöp gibi) bir yere bir şey atmak fling something in f.
(duvara veya ağaca vb) şafak atmak notch f.
(evdeki) çöpü dışarı atmak take out the trash f.
(evdeki) çöpü dışarı atmak take out the garbage f.
(ikide bir) başını silkmek/sallamak/silkelemek/geriye atmak chack f.
(ilişkide/işte vb) adım atmak get down to f.
(imza) atmak affix f.
(kalbi) hızlı veya düzensizce atmak flutter f.
(kendine) jilet atmak slash oneself with razor f.
(kendine) jilet atmak cut oneself with a razor blade f.
(kendine) jilet atmak blade oneself f.
(nabız vb) atmak beat f.
(nabız vb) atmak pulsate f.
(öğrenciyi vb)kulağından tutup dışarı atmak out on someone's ear f.
(sigorta) atmak blow f.
(sigorta) atmak fuse f.
(sigorta) atmak fuze f.
(sorumluluk vb) üstünden atmak shuffle off f.
(ter yoluyla) vücuttan atmak sweat something out of the body f.
(yalan) atmak fib f.
(yürek) hızlı ve düzensizce atmak palpitate f.
[briç] empas atmak finesse f.
acı ile çığlık atmak scream with pain f.
acı ve ince bir çığlık atmak screech f.
acısını içine atmak gulp f.
acısını içine atmak throw into f.
acısını içine atmak gulp down f.
acısını içine atmak endure in silence f.
acısını içine atmak repress f.
adım atmak step f.
adım atmak begin f.
adım atmak pace f.
adım atmak take a step f.
ağ atmak cast a net f.
ağ atmak sling f.
ağzına atmak pop f.
akıllı adımlar atmak take smart steps f.
alabilmek için imza atmak sign for f.
albüme imza atmak make an album f.
altına imza atmak put one's signature under something f.
apış arasına tekme atmak kick someone in the nuts f.
araç kullanırken sms atmak text while driving f.
arka plana atmak throw out of focus f.
arka plana atmak turn a blind eye to f.
arka plana atmak throw background out of focus f.
arka plana atmak ignore f.
arka plana atmak set aside f.
arka plana atmak push aside f.
arka plana atmak turn a deaf ear to f.
arka plana atmak leave aside f.
aşağı atmak throw down f.
aşık atmak match f.
aşık atmak vie with f.
aşık atmak rival f.
aşık atmak compete with f.
aşık atmak vie f.
aşık atmak compete f.
ateşe atmak throw into the fire f.
ateşe atmak put (someone) in a dangerous position f.
ateşe atmak sacrifice blindly f.
ateşe kömür vb atmak stoke f.
atmak (ateşe odun) stoke with f.
atmak (ateşe odun) stoke f.
atmak (bir el silah) fire f.
atmak (bir yerden) throw out f.
atmak (çığlık) utter f.
atmak (düğüm) tie f.
atmak (giysiyi omzuna) sling f.
atmak (imza) affix f.
atmak (istenilmeyen bir şeyi) throw away f.
atmak (kalp) beat f.
atmak (kurşun/ok/top) shoot f.
atmak (yavaşça/rasgele) toss f.
atmak (yumruk) throw f.
ayağını atmak set foot in f.
ayağını atmak enter f.
ayak atmak go for the first time f.
ayak ayak üstüne atmak cross legs f.
ayak ayak üstüne atmak cross one's legs f.
bacak bacak üstüne atmak cross one's legs f.
bacak bacak üstüne atmak cross your legs f.
bakış atmak throw a glance at f.
basket atmak shoot a basket f.
basket atmak make a basket f.
başarıya imza atmak succeed f.
başından atmak cast off f.
başından atmak dispose of f.
başından atmak give a shake f.
başından atmak rid f.
başından atmak brush off f.
başından atmak throw overboard f.
başından atmak push out f.
başından atmak dispose f.
başından atmak chuck off f.
başından atmak toss out f.
başından atmak put someone off f.
başından atmak get rid of f.
başından atmak throw off f.
başlık atmak give a headline f.
benzi atmak blanch f.
benzi atmak grow pale f.
benzi atmak blench f.
beti benzi atmak grow pale f.
beti benzi atmak pale f.
beti benzi atmak blanch f.
binanın temelini atmak lay the foundation of the building f.
bir bakış atmak cast a look f.
bir belgeye paraf atmak initial a document f.
bir el silah atmak fire a shot f.
bir göz atmak take a look at f.
bir göz atmak cast a glance f.
bir ileri bir geri yürüyerek birşeyi atmak veya ondan kurtulmak walk off f.
bir ilke imza atmak blaze a trail f.
bir ilke imza atmak bring in something new f.
bir ilke imza atmak lead the way f.
bir işe el atmak turn one's hand to f.
bir işe el atmak turn a hand to f.
bir işe el atmak make a dent in f.
bir kenara atmak put away f.
bir kenara atmak (para vb) lay aside f.
bir konu ortaya atmak raise an issue f.
bir konu ortaya atmak bring up an issue f.
bir köşeye atmak discard f.
bir sonraki adımı atmak take the next step f.
bir şeye el atmak lay hands on something f.
bir şeyi bir yerden dışarı atmak/fırlatmak fling something out of something f.
bir şeyi bir yerden dışarı atmak/fırlatmak fling something out f.
bir şeyi çöpe atmak toss something out f.
bir şeyi kazanmak için biriyle yazı tura atmak toss someone for something f.
bir şeyi tekrar atmak/fırlatmak fling something back f.
bir tarafa atmak slough off f.
bir yana atmak scrap f.
bir yerden çıkarken deftere imza atmak sign out f.
bir yere girerken deftere imza atmak sign in f.
birin çöp konteynerine atmak throw someone in a dumpster f.
birine bir şey atmak throw something at someone f.
birine bir şey atmak heave something at someone f.
birine bir şey atmak/fırlatmak fling something at someone f.
birine çamur atmak throw mud at f.
birine dayak atmak tan someone's hide f.
birine kartopu atmak throw a snowball at someone f.
birine kartopu atmak heave a snowball at someone f.
birine mesaj atmak (cepten) text someone f.
birine okkalı bir yumruk atmak slug f.
birini bir yerden atmak/çıkarmak eject someone from some place f.
birini çöp konteynırına atmak throw someone in a dumpster f.
birini hapse atmak put someone in prison f.
birini hapse atmak throw someone into jail f.
birini sınıftan atmak throw someone out of the class f.
birini tehlikeye atmak jeopardize f.
birini tehlikeye atmak jeopardise f.
birini yatağa götürmek için can atmak look forward to taking someone to bed f.
birinin incik kemiğine tekmek atmak hack f.
birinin kıçına şaplak atmak give someone a spanking f.
birinin pabucunu dama atmak put someone's nose out of joint f.
birinin üstüne atmak tag someone with f.
birisini pencereden atmak throw someone out of a window f.
birisini tekmeleyerek atmak/çıkarmak/kovmak kick someone out f.
birisini tekmeleyerek atmak/çıkarmak/kovmak boot someone out f.
bomba atmak drop f.
bomba atmak bomb f.
boş kart atmak sluff f.
boy atmak grow height f.
boy atmak grow tall f.
boy atmak get tall f.
boyası atmak fade f.
büyük bir başarıya imza atmak go from strength to strength f.
büyük bir güçle atmak/fırlatmak heave f.
büyük fark atmak slam f.
büyük fark atmak outpoint f.
büyük fark atmak outscore f.
büyümek için can atmak be in a hurry to grow up f.
camdan dışarı atmak defenestrate f.
can atmak jump at f.
can atmak itch f.
can atmak look forward to f.
can atmak be itching to f.
can atmak yearn for f.
can atmak long f.
can atmak crave f.
can atmak be dying for f.
can atmak long for f.
can atmak die f.
can atmak yearn f.
can atmak long to f.
can atmak pant after f.
can atmak push for f.
can atmak ache for f.
can atmak pant for f.
can atmak ache to f.
can atmak be desirous of f.
can atmak aspire f.
can atmak volunteer f.
can atmak be willing to f.
canını tehlikeye atmak risk one's life f.
cebe atmak take in f.
cebe atmak pocket f.
cebine atmak pocket f.
cirit atmak teem f.
cirit atmak swarm f.
çağrı atmak give a missed call f.
çağrı atmak ring someone f.
çağrı atmak ring f.
çalım atmak beat f.
çamur atmak slander f.
çamur atmak calumniate f.
çamur atmak frame up f.
çamur atmak sling mud at f.
çamur atmak frame f.
çamur atmak asperse f.
çamur atmak throw mud at somebody f.
çamur atmak malign f.
çamur atmak cast aspersions upon somebody f.
çamur atmak throw mud at f.
çamur atmak denigrate f.
çamur atmak bespatter f.
çamur atmak fling dirt at somebody f.
çamur atmak throw mud f.
çamur atmak spatter f.
çamur atmak (önemli birine) muckrake f.
çapa atmak anchor f.
çelme atmak trip up f.
çenesi atmak die f.
çentik atmak make a notch f.
çentik atmak notch f.
çeşmeye bozuk para atmak throw a coin into the fountain f.
çığlık atmak exclaim f.
çığlık atmak rip out f.
çığlık atmak yell f.
çığlık atmak shriek out f.
çığlık atmak scream f.
çığlık atmak skirl f.
çığlık atmak cry out f.
çığlık atmak shriek f.
çığlık atmak screech f.
çığlık atmak utter a scream f.
çığlık atmak hoop f.
çığlık atmak whoop f.
çığlık atmak cry f.
çıkarıp atmak chuck off f.
çıkarıp atmak cast off f.
çıkarıp atmak shed f.
çıkarıp atmak fling off f.
çifte atmak kick f.
çimdik atmak pinch f.
çimdik atmak nip f.
çitme atmak kick f.
çocuğun hayatını tehlikeye atmak endanger the life of the child f.
çöp atmak drop litter f.
çöp atmak throw out f.
çöp atmak throw away f.
çöpe atmak cast away f.
çöpe atmak chuck out f.
çöpe atmak bin f.
çöpe atmak junk f.
çöpü dışarı atmak take out the rubbish f.
çöpü dışarı atmak throw out the trash f.
çöpü dışarı götürmek/atmak take the garbage out f.
çöpü dışarı götürmek/atmak take the trash out f.
çukura atmak ditch f.
dayak atmak lam f.
dayak atmak spifflicate f.
dayak atmak thrash f.
dayak atmak lick f.
dayak atmak chastise f.
dayak atmak trounce f.
dayak atmak flog f.
dayak atmak cudgel f.
dayak atmak baste f.
dayak atmak lay into f.
dayak atmak curry f.
dayak atmak pelt f.
dayak atmak whip f.
dayak atmak drub f.
dayak atmak beat f.
dayak atmak punish f.
dayak atmak spiflicate f.
dayak atmak lay in f.
dayak atmak give a beating f.
dayak atmak bash up f.
dayak atmak clobber f.
dayak atmak larrup f.
dayak atmak lambaste f.
dayak atmak give a thrashing f.
dayak atmak hide f.
dayak atmak give the stick f.
dayak atmak lather f.
dayak atmak (çocuğa) paddle f.
-de büyük adımlar atmak make great/major strides in f.
-de önemli adımlar atmak take remarkable steps in f.
demir atmak harbor f.
demir atmak cast anchor f.
demir atmak put over f.
demir atmak drop anchor f.
demir atmak moor f.
demir atmak harbour f.
-den dışarı atmak run out of f.
denize atmak (gemiden vb) throw overboard f.
denize atmak (tehlike anında gemiyi hafifletmek için yükü) jettison f.
depar atmak sprint f.
depar atmak dash f.
desteksiz atmak make up unsupported stories f.
dışarı atmak chuck out f.
dışarı atmak eject f.
dışarı atmak turn out f.
dışarı atmak turf out f.
dışarı atmak throw out f.
dışarı atmak rake out f.
dışarı atmak ejaculate f.
dışarı atmak evacuate f.
dışarı atmak run out f.
dışarı atmak shoot out f.
dışarı atmak put out f.
dışarı atmak expel f.
dışarı atmak/boşaltmak expurge f.
dışarıya adımını atmak set foot outside f.
dikiş atmak put stitches in f.
dikiş atmak suture f.
dikiş atmak stitch up f.
dirsek atmak elbow f.
doğru adımlar atmak take the right steps f.
düğüm atmak tie a knot f.
düğüm atmak knot f.
düşeş atmak have a surprising success f.
düzensizce atmak clutter f.
-e can atmak crave f.
-e el atmak try one's hand at f.
-e elini atmak make a grab for f.
-e razı olduğunu belirten bazı adımlar atmak make overtures for f.
-e şaplak atmak smack on f.
el atmak claw f.
el atmak have a bash at something f.
el atmak attempt f.
el atmak have a bash f.
el atmak start doing f.
el atmak fall back on f.
el atmak step in f.
el atmak fall back upon f.
el atmak have a bash at f.
el atmak lay hands on f.
el atmak seise f.
el atmak turn a hand to f.
el atmak seize f.
elinden atmak throw up f.
elini atmak dip f.
elini atmak make a grab for f.
elini cebine atmak dig down  f.
elini cebine atmak reach for one's wallet f.
elini cebine atmak dip f.
elini omzuna atmak put/throw one's arm around someone's shoulder f.
ergenliğe adım atmak reach puberty f.
ergenliğe adım atmak enter puberty f.
erken tarih atmak predate f.
eski bir tarih atmak backdate f.
eski tarih atmak antedate f.
etrafa çöp atmak throw rubbish around f.
evden atmak unhouse f.
evden atmak kick someone out of the house f.
evden atmak throw someone out of the house f.
fareler cirit atmak (for a place) be deserted f.
fark atmak outdo f.
fark atmak slam f.
fazla kısımları atmak prune f.
feyk atmak juke f.
fırça atmak lam into f.
fırça atmak trounce f.
fırça atmak reprimand f.
fırça atmak jaw f.
fırça atmak rag f.
fırça atmak chide f.
fırça atmak chew out f.
fırça atmak rate f.
fırça atmak rebuke f.
fırça atmak come down on f.
fırça atmak give the stick f.
fırça atmak call on the carpet f.
fırça atmak lambaste f.
fırça atmak lambast f.
fırça atmak slam f.
fırça atmak keelhaul f.
fırça atmak reproof f.
fırça atmak give somebody a roasting f.
fırça atmak remonstrate f.
fırça atmak sail into f.
fırça atmak have words f.
fırça atmak berate f.
fırça atmak give somebody a telling-off f.
fırça atmak lecture f.
fırça atmak scold f.
fırça atmak roast f.
fırlatıp atmak throw out f.
fırlatıp atmak fling f.
fikir ortaya atmak bring forward an idea f.
fikir ortaya atmak come up with a new idea for f.
fikir ortaya atmak suggest an idea f.
fink atmak gad about f.
fink atmak gallivant f.
fiske atmak flick one's fingers f.
fiske atmak flip f.
fiske atmak flick f.
fişek atmak ball f.
format atmak format f.
futbol tekme atmak boot f.
geçmiş tarih atmak antedate f.
geçmiş tarih atmak (faturaya vb) antedate f.
gerekli adımı atmak take necessary step f.
gerekli adımları atmak take action f.
gerekli adımları atmak take necessary step f.
geri adım atmak take steps backward f.
geri adım atmak retreat f.
geri dönülmez adımlar atmak take irreversible steps f.
geri plana atmak push something into the background f.
geriye atmak retroject f.
giysiyi omuzuna atmak sling f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a withheld number f.
gizli numaradan çağrı atmak make a missed call from a private number f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a private number f.
gol atmak kick a goal f.
gol atmak score a goal f.
göbek atmak be wild with joy f.
göbek atmak be very pleased f.
göbek atmak dance the belly dance f.
göbek atmak jump for joy f.
göbek atmak belly dance f.
görmek için can atmak yearn f.
görmek için can atmak yearn for f.
göz atmak take a look at f.
göz atmak run an eye over f.
göz atmak go through f.
göz atmak flick through f.
göz atmak check up on f.
göz atmak look at f.
göz atmak take a squint f.
göz atmak glance at f.
göz atmak have a squint f.
göz atmak blink at f.
göz atmak give an eye to f.
göz atmak browse f.
göz atmak take a gander f.
göz atmak review f.
göz atmak glimpse f.
göz atmak glance over f.
göz atmak dig f.
göz atmak scan f.
göz atmak give the once-over f.
göz atmak check on f.
göz atmak take a glance at f.
göz atmak peep f.
göz atmak glance f.
göz atmak look through f.
göz atmak flash a glance f.
göz atmak dip f.
göz atmak have a dekko f.
göz atmak glean f.
göz atmak twire f.
göz atmak dip into f.
göz atmak shoot a glance f.
gülücük atmak flash a smile at someone f.
güm güm atmak thumps violently f.
hallaç makinesi ile atmak willow f.
hallaç pamuğu gibi atmak put to rout f.
hallaç pamuğu gibi atmak scatter about f.
hapse atmak jail f.
hapse atmak lock up f.
hapse atmak put away f.
hapse atmak lock someone down f.
hapse atmak clap into gaol f.
hapse atmak put in prison f.
hapse atmak lock in jail f.
hapse atmak send up f.
hapse atmak shop f.
hapse atmak imprison f.
hapse atmak gaol f.
hapse atmak pull in f.
hapse atmak clap on f.
hatalı tarih atmak misdate f.
hava atmak put on an act f.
hava atmak crow f.
hava atmak swagger f.
hava atmak behave flamboyantly f.
hava atmak put on dog f.
hava atmak make a show of f.
hava atmak splurge f.
hava atmak show off f.
hava atmak cut a dash f.